Novi doktori znanosti nakadašnji učenici Franjevačke klasične gimnazije u Sinju

Novosti

U Zagrebu je 20. svibnja održana svečana promocija doktora znanosti i doktora umjetnosti koji su u proteklom razdoblju obranili doktorski rad (disertaciju) na zagrebačkom Sveučilištu. Među svečano promoviranim doktorima znanosti bila su i četvorica nekadašnjih učenika Franjevačke klasične gimnazije u Sinju s pravom javnosti:

  • Frano Musić, rođen 1976. u Brišniku pokraj Tomislavgrada; znanstveno područje humanističkih znanosti, polje/grana – filologija, lingvistika; naslov doktorskog rada: Metafore i geste u četirima evanđeljimaŽ

  • Slaven Marasović, rođen 1978. u Sinju, znanstveno područje tehničkih znanosti, polje/grana –geodezija, geomatika; naslov doktorskog rada: Local spatial dana infrastructure assassment and development model in the Republic of Croatia (Procjena i model razvoja lokalne infrastrukture prostornih podataka u Republici Hrvatskoj)
  • Hrvoje Markulin, rođen 1979. u Sinju, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje/grana – povijest, hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; naslov doktorskog rada: Organizacija i djelovanje Hrvatske seljačke stranke u Dalmaciji (1935. – 1941.)

  • Josip Skejo, rođen 1992. u Šibeniku, znanstveno područje prirodnih znanosti; polje/grana – biologija; genetika, evolucija i filogenija; naslov znanstvenog rada: Reconstruction of the last eukaryotic common ancestor by cladistic and phylogentic approach (Rekonstrukcija zajedničkoga pretka eukariota kladističkim i filogenetičkim pristupom).

Njihov znanstveni uspjeh smatramo i uspjehom naše Franjevačke klasične gimnazije koja je kroz svoj kontinuirani rad u vremenskom periodu od skoro 200 godina iznjedrila brojne vrijedne i zaslužne ljude na svim poljima društvenog života. Čestitamo!