Smještaj u samostanu

Za svećenike i redovnike postoji mogućnost smještaja u samostanu, bilo da se radi o jednom noćenju ili smještaju na više dana. Osobito dobrodošlicu izražavamo svim svećenicima uoči i na dan Velike Gospe, kada je i posebna potreba za ispovijedanjem. Potrebno je na vrijeme rezervirati sobu preko naših koordinatora, a što potvrđuje gvardijan samostana.

Sve gostinjske sobe imaju toalet, u samostanu je postavljen Wi-Fi (bežični internet), a na raspolaganju su i dvije TV sale, čitaonica i konverzacijska sala.

Samostanski dnevni red:

7.00 sati – Jutarnja  u kapelici

7.30 sati – Doručak

8.00 – 12.00 – Radno vrijeme

12.00 – Služba čitanja i Srednji čas

12.30 – Ručak

13.30 – 15. 30 – Odmor

16.00 – Radno vrijeme

18.30 – Konventualna sveta misa s Večernjom molitvom

19.00 – Večera

            Konverzacija

22.00 – Noćni počinak


Koordinator: 

1.) Fra Antonio Mravak, mob: 098.132.9535, e-mail: antoniomravak@gmail.com