“Dvorana Gospe Sinjske” i “Dvorana Posljednje večere”

“Dvorana Gospe Sinjske” nalazi se u samostanskom kompleksu, a ulazi se iz samostanskog klaustra. Dvorana može poslužiti voditeljima hodočasničkih grupa za održavanje konferencija, predavanja, seminara. Raspolaže sa 180 sjedećih mjesta, sustavom za hlađenje, suvremenim razglasom, video-projektorom te toaletima.

Za korištenje “Dvorane” potrebno se najaviti barem dva dana ranije koordinatorima, a konačnu potvrdu o korištenju dat će gvardijan samostana. Voditelj grupe odgovoran je za čuvanje “Dvorane” te se obvezuje ostaviti ju čistom nakon korištenja. Dostupna je svakog dana u tjednu.

U samostanu postoji i “Dvorana Posljednje večere”, s oko 45 sjedećih mjesta. Ona može poslužiti za predavanje ili seminar, a korištenje se dogovara s koordinatorima barem dva dana ranije.

Koordinator:

1) Fra Antonio Mravak, mob: 098.132.9535, e-mail: antoniomravak@gmail.com