Otajstva Gospi Sinjskoj

1. Izbjeglice iz Bosne, fratri s narodom, nose Gospinu Sliku

Gospe Sinjska, kad je kršćanski narod iz Rame (1687. godine), bježeći pred neprijateljskom opasnošću, morao ostaviti svoje domove i dom Božji na Šćitu, sa sobom je ponio najveće blago, tvoju svetu sliku, Sliku Majke od milosti. Kao što si sa svojim Sinom iz Betlehema morala bježati u Egipt, tako si brižno pratila svoju vjernu djecu u njihovim izbjegličkim nevoljama na putu od Rame do Sinja. 

Gospe Sinjska, usmjeri putove našega života putem svoga Božanskoga Sina, Isusa Krista, našega Učitelja i Spasitelja. Isprosi nam milost da ispunimo njegovu zapovijed kako bismo najprije tražili Kraljevstvo Božje i pravednost njegovu vjerujući da će nam Otac Nebeski sve ostalo darovati. Hvala ti za ljepotu tvoga majčinskog lika i dobrotu tvoje brižne ljubavi. Amen.

2. Izbjeglice iz Bosne, fratri s narodom, nose Gospinu Sliku

Gospe Sinjska, kad je velika neprijateljska sila (1715. godine) napala grad Sinj, malobrojni branitelji i puk u Tvrđavi shvativši da se tako nadmoćnom neprijatelju mogu oduprijeti samo Božjom pomoću, kleknuli su pred tvoju svetu sliku moleći za pomoć. U tvom liku prepoznaše lik Djevice „obučenu u sunce“, kojoj je „mjesec pod nogama a na glavi vijenac s dvanaest zvijezda“ koja će pobijediti „zmaja“ koji se urotio protiv njezina potomstva (usp. Otkr 12). Ti narodu i braniteljima dade „taki slobod i taku jakost da se viteški braniše i obraniše“ (P. Filipović). Neprijatelj je probio zidne, ali nije usprio porušiti bedem vjere.

Tvoja je ruka, Gospe Sinjska, oslobodila od ropstva i smrti naše pradjedove. Svojom majčinskom ljubavlju zaštiti i nas, djecu svoju, od svih zala i oslobodi od svakojakoga ropstva. Neka nas tvoj Božanski Sina, naš Gospodin Isus Krist, izvede iz robovanja grijehu, bogatstvu, alkoholu, drogi, neradu, neredu i drugim porocima. Čudotvorna Gospe Sinjska, daj nam vjerovati da s Isusom Kristom, našim Spasiteljem, možemo čineći dobro pobijediti svako zlo. Amen.

3. Zahvala za slobodu slavi se blagdanom Velike Gospe i Alkom

Gospe Sinjska, u zoru blagdana tvoga Uznesenja na nebo (1715. godine) oko gradskih zidina i u cijeloj Cetinskoj krajini nije bilo više ni jednoga neprijateljskog vojnika. Njihov je napad odbila snažna vjera branitelja i nebesko svjetlo tvoje svete Prilike. Mora smrti pretvorila se u blagdan života. Narod je udahnuo dah slobode. To je bilo najveličanstvenija proslava tvoga Uznesenja na nebo. U tvoju čast, kao spomen na oslobođenje, upriličiše vitešku igru Alku.

Gospe Sinjska, kao što je starozavjetni izraelski narod blagdanom Pashe slavio Boga koji ga je izveo iz egipatskog ropstva, tako hrvatski kršćanski puk na blagdan Velike Gospe slavi svoje oslobođenje od ropstva grijeha, zahvalan pomoći Neba po tvome majčinskom zagovoru. Zaštitnice naša, primi naše hodočasničke žrtve i molitve, isprosi nam dar kajanja i oproštenja grijeha da se u svetoj misi i pričesti sjedinimo s Isusom Kristom, svojim Bogom. Neka Alka trajno čuva povijesne uspomene, a svake godine na Veliku Gospu daj da obnovljamo savez s Bogom i s tobom, svojom Nebeskom Majkom. Neka se tako udružuje prošlo i sadašnje, božansko i ljudsko. Gospe Sinjska, isprosi nam milost da tvomu Sinu i tebi uvijek zahvaljujemo za dar života i da se radujemo vječnom životu s tobom u nebeskoj domovini. Amen.

4. Povratak Gospine slike iz Tvrđave u obnovljenu crkvu

Gospe Sinjska, ljetopisac je zabilježio dirljivost prizora kad je vraćena tvoja Slike iz Tvrđave u tvoju obnovljenu crkvu ovim riječima: “Da je tada vidit plač i onih koji bijahu u Gradu i onoga puka koji bijaše na dvoru! Prvi plačući od žalosti, a drugi od velike radosti. Zaista, i kamen bi proplakao” (P. Filipović).

Pred tvojom su slikom, Gospe Sinjska, isplakani potoci suza. Na tvom su oltaru prikazane bezbrojne molitve i zahvale za ozdravljenje, pomirenje, olakšanje u bolestima i patnjama. Ti si utjeha žalosnima, društvo osamljenima, uzvišenje poniženima i slava prezrenima. Gospe Sinjska, hvala ti što nam po suzama vraćaš sjaj očima. Častimo tvoju Sliku u tvojoj crkvi i ona resi naše domove. Sliku tvoju, Majko, nosimo na svom srcu, a s njom si nam uvijek u srcu Ti, naša Nebeska Majka, i tvoj Sin, Gospodin naš Isus Krist. Amen.

5. Krunjenje Čudotvorne Gospe Sinjske

Gospe Sinjska, zahvalni i vjerni branitelji darovaše zlato i okruniše tvoju Sliku da budeš Kraljica Cetinske krajine i svega hrvatskog naroda. Na krunu urezaše natpis: „ZAUVIJEK OKRUNJENA SLAVI SLAVLJE – GODINE 1715.“ Zlatnim zavjetnim darovima zahvalni štovatelji uresiše tvoj sveti Lik.

Okrunjena Djevo božanske ljepote, draga Gospe Sinjska, Majko sve dobrote, budi zauvijek naša Kraljica, naša Nebeska Majka i naša Zaštitnica. Udijeli milosti svima koji se pred tvojom svetom Slikom mole. Daruj mir našim dušama, našim obiteljima, našoj domovini i cijelomu svijetu. Neka se svi ljudi oduševe ljubavlju tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista. Amen.