Pastoralno osoblje

  1. fra Antonio Mravak, župnik – Sinj, Radošić
  2. fra Marinko Vukman, župni vikar – Sinj
  3. fra Ivan Čikara, župni vikar – Brnaze
  4. fra Mate Matić, župni vikar – Karakašica, Suhač, Lučane
  5. fra Toni Šimunović, župni vikar – Glavice
  6. fra Mladen Marić, župni vikar – Čitluk/Jasensko
  7. fra Jure Župić, zborovođa
  8. č. s. Jelena Marija Mijić, pastoralna suradnica
  9. č. s. Miranda Škopljanac Mačina, sakristanka