Temeljne istine vjere

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sišao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Sedam svetih sakramenata

1. Krštenje. 2. Potvrda. 3. Sveta Pričest. 4. Ispovijed. 5. Bolesničko pomazanje. 6. Svećenički Red. 7. Ženidba.

Deset zapovijedi Božjih

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj; nemaj drugih bogova uz mene.
2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.
3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.
4. Poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
5. Ne ubij.
6. Ne sagriješi bludno.
7. Ne ukradi.
8. Ne reci lažna svjedočanstva.
9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.
10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.

Dvije zapovijedi ljubavi

Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim.
Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.

Glavne istine kršćanske vjere

1.     Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac i Sin i Duh Sveti.
2.     Bog je sve stvorio, sve uzdržava i upravlja.
3.     Duša je čovječja besmrtna.
4.     Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas svojom smrću na križu.
5.     Milost je Božja potrebna za spasenje.
6.     Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom.

Dvije zapovijedi ljubavi

1. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim.
2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.

Dvije zapovijedi naravi

1.     Ne čini bližnjemu što ne bi želio da on tebi učini.
2.     Čini bližnjemu što bi želio da on tebi učini.

Pet stvari potrebitih da se dobro ispovjedimo

1.     Promisliti grijehe.
2.     Pokajati se za grijehe.
3.     Odlučiti temeljito da se nećemo više na grijehe povratiti.
4.     Ispovjediti pravo i skrušeno sve svoje grijehe.
5.     Izvršiti pokoru narešenu.

Tri stvari potrebite da se dobro pričestimo

1. Biti u milosti Božjoj, to jest bez smrtnoga grijeha.
2. Ne jesti i ne piti ništa, osim vode, jedan sat prije pričesti.
3. Promišljati koga u pričesti primamo.

Tri bogoslovne kreposti:

1. Vjera
2. Ufanje
3. Ljubav

Osnovne kršćanske dužnosti

1. Kloniti se grijeha.
2. Držati Božje zapovijedi i živjeti kreposno.

Pet zapovijedi crkvenih

1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelju i zapovjedne blagdane.
2. Posti zapovjedne poste i u određene dane ne mrsi.
3. Svake se godine najmanje jedanput ispovjedi i o Uskrsu pričesti.
4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.
5. Doprinosi za crkvene potrebe.

Sedam darova Duha Svetoga

1. Mudrost
2. Razum
3. Savjet
4. Jakost
5. Znanje
6. Pobožnost
7. Strah Božji

Sedam glavnih grijeha

1. Oholost
2. Škrtost
3. Bludnost
4. Zavist
5. Neumjerenost u jelu i piću
6. Srditost
7. Lijenost

Osam blaženstava

1. Blaženi siromašni u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko.
2. Blaženi žalosni, jer će se utješiti.
3. Blaženi krotki, jer će baštiniti zemlju.
4. Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde, jer će se nasititi (pravde).
5. Blaženi milosrdni jer će milosrđe postići.
6. Blaženi koji su čista srca, jer će gledati Boga.
7. Blaženi miroljubivi, jer će se zvati sinovi Božji.
8. Blaženi koji su prognani radi pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko.

Devet tuđih grijeha

1. Savjetovati na grijeh.
2. Zapovijedati da se griješi.
3. Pristati na tuđi grijeh.
4. Navesti drugoga na grijeh.
5. Hvaliti tuđe grijehe.
6. Tajiti tuđe grijehe kad smo ih dužni očitovati.
7. Ne pokarati tuđe grijehe
8. Pomagati na grijeh.
9. Braniti tuđi grijeh

Pravila za život

1. Vjerovat ću u Boga, ljubit ću ga svim srcem.
2. Hvalit ću Boga i molit ću mu se.
3. U nedjelju i blagdane ću s Božjim narodom slaviti svetu misu.
4. Poštivat ću roditelje i imati na pameti da sam i ja odgovoran za našu obitelj.
5. Čuvat ću svoje zdravlje i s poštivanjem njegovati svoje tijelo.
6. Poštivat ću svakoga čovjeka.
7. Svakome ću pomagati, nikome neću štetiti.
8. Rado ću posuđivati i dijeliti s drugima ono što imam.
9. Uvijek ću govoriti istinu.
10. Sve ću dužnosti savjesno izvršavati.

Posljednje stvari čovjekove

Smrt, sud, nebesko blaženstvo za dobre, a pakao za zle.

Ispovijest vjere Hrvata katolika

Čvrsto vjerujem u Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno Srce presvete Bogorodice Marije. Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom!