Porta i suvenirnica

Porta i suvenirnica nalaze se na samom samostanskom ulazu, s desne strane. Hodočasnici će ovdje pronaći mnoštvo suvenira, uspomena i nabožnih predmeta, koje naknadno valja blagosloviti. U ponudi je i veliki izbor knjiga kršćanske tematike. Posebno valja istaknuti raznoliku ponudu uokvirenih slika Čudotovrne Gospe Sinjske (s nakitom i bez nakita).

Hodočasnički je običaj pred slikom Čudotovrne Gospe Sinjske upaliti svijeću, koju možete nabaviti u suvenirnici. Također, moguće je nabaviti i kalendare Gospe Sinjske. Nakane misnih slavlja redovito za zapisuju na porti, a o svetkovini Velike Gospe i na sam dan Uznesenja BDM-e misne nakane zapisuju se u samostanskom dvorištu.

Cijeli prostor samostana i crkve, kao i ulazi, nalaze se pod video-nadzorom (video centrala nalazi se na porti). Ukoliko biste zbog bilo kojeg razloga trebali kontaktirati policiju, snimke naših nadzornih kamera stoje na raspolaganju stručnom policijskom osoblju.

Radno vrijeme: 7.00 – 19.00 sati (prema potrebi se i produžuje).
Telefon: +385 (0)21.707.010 (s centrale vas mogu spojiti na pojedine sobe)
Fax: +385 (0)21.707.020

Klikni na fotografiju.