Naša zahvalnost stoji na početku i dolazi na kraju. Sveti Pavao u svojim poslanicama navodi četiri oblika molitve: „prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice!“ (usp. 1 Tim 21,1; Fil 4,6).

Riječ „Aleluja“ je srdačni poziv na hvalu. Dolazi od hebrejskog glagola halel, koji znači hvaliti. Mnogi psalmi započinju s tim pozivom. Hvaliti je naša obveza.

Postojanje besplatnoga nije pokazljivo i dokazljivo. Uostalom, svako pokazivanje besplatnoga, uništava ga. Samo ispitivanje niječe postojanje besplatnoga. Samo ako imamo besplatno ponašanje, možemo susresti nešto besplatnoga.

Divljenje možemo uočiti na početku svakog filozofskog, psihološkog i duhovnog života. U početnoj fazi divljenja uočavamo kako se vrata otvaraju. Stvarnost, koja nam stoji nasuprot, življeni život koji nam se događa, počima pokazivati duboku neočekivanost.

Prijateljstvo, u našem zapadnom svijetu, nastavlja biti dijelom baštine najviših vrednota našega postojanja. Korijen tog posebnog prijateljstva baštinimo od starine. Svi veliki grčki i rimski mislioci govore o prjateljstvu. Od njih baštinimo i definiciju prijateljstva