U Župi Gospe Sinjske od 21. do 24. travnja 2016., obilježeni su da Dani Frame Gospe Sinjske. Cijeli projekt organizirali su članovi Frame u suradnji sa Župom i Svetištem Gospe Sinjske.

U mjesnom bratstvu Frame Gospe Sinjske u petak, 26. svibnja 2017. godine, održana je izborna skupština na kojoj je izabrano novo vodstvo koje će na godinu dana prema statutima Frame voditi ovo bratstvo. Na kraju izbora novo vodstvo pred prisutnim framašima izreklo je obećanje da će svoju službu vršiti na korist Crkve i Franjevačkog reda...

Franjevačka mladež Gospe Sinjske organizirala je 18. studenoga 2014. god. hodočašće mladih iz Sinja i Cetinske krajine u Vukovar. Mnogima je to bio prvi put da su posjetili Vukovar i da su sudjelovali u obilježavanju Vukovarske tragedije.

Frama Župe Gospe Sinjske svečano je proslavila obećanja i primanja novih članova u mjesno bratstvo. U subotu 12. svibnja 2018., u crkvi Gospe Sinjske slavljen je Obred primanja. Obred primanja uz duhovnog asistenta fra Antonia Mravka vodila je Nikolina Vitić, predsjednica Frame Gospe Sinjske.

Frama Župe Gospe Sinjske svečano je proslavila primanja novih članova u mjesno bratstvo. U petak, 27. veljače 2015., nakon molitve Križnog puta za mlade kojeg svakog petka organiziraju članovi Franjevačke mladeži na Gospinom gradu, u Gospinoj zavjetnoj crkvi slavljen je Obred primanja. U Framu je primljen 31 novi član. Obred primanja uz duhovnog asistenta fra Antonia Mravka vodila je Antonela Vrlić, predsjednica Frame Gospe Sinjske.