Danas stojimo pred vjerskom tajnom Presvetog oltarskog Sakramenta ili Euharistije.
Slaviti Euharistiji znači biti zaljubljenik bratstva, darivanja, zajedništva, sjedinjenja, pomirenja, pravednosti. Samo nas Euharistija može osposobiti za oproštenje, solidarnost, toleranciju, prihvaćanje različitosti. Pobožnik Euharistije je ljubomorni čuvar dostojanstva i svetosti brata i sestre, koji ih nikada ne profanira ni gestama ni riječima.

Gospodin Isus savršeni je uzor svih kreposti, posebno poniznosti. Premda je kao Bog gospodar svega, nije na ovaj svijet došao da zapovijeda, da mu služe, nego da on služi (Mk 10, 45. Usp. DH 11). Ponizio je sam sebe postavši poslušan do smrti… Zato ga Bog preuzvisi… (Fil 2, 8-9). Isus hoće da se od njega svi učimo poniznosti (usp. Mt 11, 29).

Od svih svetih nije se Isusu u poniznosti nitko toliko približio koliko njegova Majka. Marija je najvjernija slika Isusova u svim kreposti­ma, pa i u poniznosti.


Kad je ma svadba u Kani nestalo vina, Marija se obratila za pomoć Isusu. Isus joj odvrati da njegov čas još nije došao. Ali Marija s veli­kim pouzdanjem kaže poslužiteljima: Učinite što god vam rekne (Iv 2, 5). To su posljednje riječi Majke Božje što ih je zabilježilo Evanđelje. Vrlo su značajne te riječi. U njima se vidi Marijin dostojanstveni mir i sigurnost njezina pouzdanja u Isusovu pomoć. U njima se daje pouka svim ljudima svih vremena.

Kad je Bog odredio uzdići bl. Djevicu na dostojanstvo bogomaterinstva, dao joj je prikladnu svetost da može primiti najveći dar ljudskom rodu - utjelovljenoga Boga. Samo najsvetija žena mogla je u krilo primiti »Sveca Božjega« (Mk 1, 24; Lk 4, 34). Majka Mesijina morala je biti potpuno savršena, čista, bezgrješna, sveta.

 

Na početku Isusova javnog života Marija je s Isusom bila na svadbi u Kani. Nije bez razloga Evanđelist donio tu zgodu iz života Isusova i njegove Majke. Tu se očitovala moć bi. Djevice. Na njezin je zagovor Isus učinio svoje prvo čudo (Iv 2, 1-11).
Iza svadbe u Kani SP spominje Mariju još pet puta, za vrijeme Isusova javnog života. Iz Kane je, kaže Evanđelje (Iv 2, 12), Isus s Maj­kom pošao u Kafarnaum i tu ostao nekoliko dana.