MARIJA POSREDNICA SVIH MILOSTI

Isus Krist je naš jedini, svemogući posrednik kod nebeskog Oca. Apostol veli: Jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji je dao sebe samoga kao otkup za sve (1 Tim 2,5-6). Uz Isusa htio je Bog da kod njegova prijestolja bude posrednica i presveta Djevica. Ona je dala svijetu početnika milosti - Isusa. Ona je najuže sjedinjena s Kristom u djelu otkupljenja.

Ona je suotkupiteljica ljudskog roda. Pa, kako se Bog s njom poslužio u djelu utjelovljenja i otkupljenja, tako se s njom služi i kad nam primjenjuje dijeli plodove otkupljenja. Kao Majka Božja i naša, kao suotkupiteljica ljudskog roda, kao kraljica svega stvorenog, Marija zajedno s Isusom milosti zaslužuje, stvara i dijeli. Njoj je dano da kod svog Sina bude posrednica i najmoćnija zagovornica cijele zemlje (Pio IX). Ona je u nebu opća posrednica svih milosti za cijeli ljudski rod. Tako uči Sr kad ističe moć njezina zagovora koji je izazvao prvo čudo Mesije (Iv 2, 1-11). Tako osjeća Crkva, koja preko Benedikta XV (9. prosinca 1921) dopušta slaviti blagdan Marije »Posrednice svih milosti«.

Marijino posredništvo ništa ne umanjuje Kristovo opće posredništvo niti mu što dodaje. »Spasonosni utjecaj blažene Djevice na ljude ne nastaje iz neke nužde, nego iz Božje dobrohotnosti, te izvire iz preobilja Kristovih zasluga, temelji se na njegovu posredništvu, potpuno zavisi od njega i iz njega crpe svu snagu; a nikako ne priječi neposredne sjedinjenje vjernika s Kristom, nego ga olakšava (LG 60) ... Blažena se Djevica u Crkvi zaziva imenima: odvjetnica, pomoćnica, pomagačica, posrednica. Ali se to tako shvaća da ništa ne oduzima niti dodaje dostojanstvu i moći Krista, jedinoga Posrednika.« (LG 62).

Isus je izvor svih milosti; Marija je vodovod kojim nam te milost: dolaze (sv. Bernard); ali vodovod koji je s izvorom najuže povezan koji je jedno s izvorom - Isusom. U Otajstvenom tijelu Crkve Isus je Glava, a Marija je vrat koji veže nas udove s Isusom Glavom (sv. Bernardin S.). Po Mariji dolazi život, milost od Isusa Glave k nama njegovim udovima. Svaka milost, koja se daje svijetu, ide trostrukim putem, od Boga k Isusu, od Isusa k Djevici Mariji, od Marije k nama (sv. Bernardin S.). Prema tome, tko hoće milost, mora je tražiti po Mariji. Tko ne traži milost od Isusa po Mariji, neće je primiti (Belarmin). Lijepo kaže Dante (Raj 33, 13-15): Gospo, vrijednu, silnu svak te znade, - Tko pomoć ište bez tebe, taj sprema - na let se, a za nj krila ne imade. (fjš)