BOŽJA ŠUTNJA (Mt 21,23-27)
Moć je mogućnost djelovanja, vlastita svakomu prema njegovoj naravi. Prema onomu što netko čini, shvaća se tko je. Božja moć, otajstvena kao i On sam, objavljuje se u praštanju, gdje svi, od najmanjega do najvećega, upoznajemo tko je On.

Njegova moć, radikalno različita od naše, želi pokazati nagost svake druge moći. Zato nas Gospodin i pita: slušamo li njegov poziv da promijenimo smjer u našem govoru i djelovanju?

Tko postavlja pitanja bez dopuštanja da ga se ispituje, tko želi znati bez da promijeni mišljenje, tko traži istinu bez odricanja od vlastite sigurnosti, tko želi pravednost bez odricanja na povlastice, neće postići odgovore na svoju žeđ za poznavanjem, istinom i pravednošću. Tražit će da spasi vlastito lice pred ljudima i vlastiti izgled pred Bogom. Neće priznati da se iza tog lica nalazi, sve veća, smrtna praznina: ostat će rob tuđih očiju; idolopoklonik u čistom stanju; žrtva kulta slike vlastitoga ja, umjesto da postane štovatelj Boga. Kult je slike, danas olakšan sredstvima priopćavanja, počelo svake izopačenosti u odnosima među ljudima. Ruši sve ono što je dobro: znanje je u službi posjedovanja, posjedovanje u službi uništenja, uništenje u službi pokazivanje moći. U toj situaciji istina prepušta mjesto povredi dužnosti, pravda obrani i napadu kao zadovoljenje vlastitih, vrlo često neispovjeđenih, interesa. Osoba je svedena na žalosnu masku same sebe, na grob, obijeljen ili preplanuo. Sam je čovjek, njegovo vrijeme, sveden na lupeško gnijezdo. Bog je orobljen u očinstvu a čovjek u bratstvu.

A Gospodin šuti. Božji odgovor onomu tko ne želi odgovoriti je Božja šutnja. Bog je poštovatelj svojega gospodstva i našega dostojanstva. Njegovo gospodstvo je milosrđe koje ne želi osuditi. Naše dostojanstvo je sloboda da odbijamo istinu. To je stanje doista strašno: pokazuje da upotrebljavamo istinu, rušeći u sebi i istinu i slobodu.

Božja je šutnja naša drama. Ali i njegova. Bog je riječ, i umire ako ne pronađe slušanje. Njegova šutnja nije prkos protiv onoga tko laže, znajući da laže. On će šutjeti i pred svojom osudom. Tako čini pred svakom moću. Njegova je šutnja najuzvišenije njegovo objavljivanje i naše traženje savjeta. „Odgovori mi, i ja ću ti odgovoriti“, kaže nam On. Ako On šuti, mi smo kao oni koji silaze u bezdan (Ps 28,1). Božja je šutnja i naša smrt. On je naš sugovornik, a mi smo odgovor koji mu damo. Tražiti Božju riječ i ne pronaći je, najveće je prokletstvo, vlastita onomu koji guši istinu u nepravednosti (Rim 1,18). Ako želimo da nam Gospodin odgovori, obratimo mu se. S Istinom trebamo imati samo jedno ponašanje: dopustimo joj da nas zbuni i da nas opomene, u neizmjernoj ljubavi. (fač)