Blagoslov obitelji u Glavicama 2021.

blagoslov kuca

Ponedjeljak 29. studenog 2021. od 9 h
1. svećenik: Miloševići - od ceste prema Čovića Glavici, Od vrha Čovića Glavice prema Miloševićima
2. svećenik: Megdan - od ceste prema Jadrijevićima do Vidurinovića
3. svećenik: Megdan - od Šatrinice prema Šimićima, Jadrijevićima i Cvrlje, Mladar, Gulićima, Tičinovićima

Utorak 30. studenog 2021 od 9 h
1. svećenik: Novo Naselje ispod Bogdana, Bogdani i od Kunica poviše ceste do Šolte
2. svećenik: Poljaci Iza Grede, Na Gredi, Novo Naselje Poljaka i Bilići
3. svećenik: Stipanovići i od Šolte prema Priviji do Mostina

Srijeda 1. prosinca 2021. od 9 h
1. svećenik: Planica od Privije prema Vučićima
2. svećenik: Prelasi, Milanovići i Vučići od kraja sela prema Priviji
3. svećenik: Poljakova Glavica

Četvrtak 2. prosinca 2021. od 9 h
1. svećenik: Oko crkve, ispod križa na Kosi poviše škole - Anušići i Marasi kod Anušića
2. svećenik: Labrovići - od Prelasa prema sredini sela
3. svećenik: Labrovići - od Labrovića briga prema sredini sela

Petak 3. prosinca 2021. od 9 h
1. svećenik: Od škole prema Romcima do kuće pok. „Pane"
2. svećenik: Od kapelice Sv. Ante prema Romcima do kuće pok „Pane“

Subota 4. Prosinca 2021. Od 9 h
1. svećenik: Sredina sela – od Jenjića do Marasa

Ponedjeljak 6. prosinca 2021. od 9 h
1. svećenik: Od Dolića prema školi poviše i ispod ceste
2. svećenik: Od škole prema Dolićima poviše i ispod ceste

Utorak 7. prosinca 2021. od 9 h
1. svećenik: Od škole ispod ceste prema Šumariji
2. svećenik: Od Šumarije ispod ceste prema školi

Napomena: Obitelji koje će biti odsutne mogu se naknadno prijaviti za blagoslov. Molimo obitelji koje se nalaze u izolaciji ili samoizolaciji da se jave za naknadni blagoslov.


 

Blagoslov obitelji u Lučanima 2021.

 

Srijeda, 8. prosinca 2021. od 9 sati
Od obitelji Nediljka Đipala do obitelji Bože Smolje


Četvrtak, 9. prosinca 2021. od 9 sati
Od obitelji Ante Stupala do obitelji Marka Batarela


Petak, 10. Prosinca 2021. od 9 sati
Od obitelji Smiljana Vučemila do obitelji Ante Vučemila


Napomena: Obitelji koje će biti odsutne mogu se naknadno prijaviti za blagoslov. Molimo obitelji koje se nalaze u izolaciji ili samoizolaciji da se jave za naknadni blagoslov.