Vijeće za duhovna zvanja Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja izdalo je letak "Duhovna zvanja", kako bi u Tjednu molitve za duhovna zvanja (11.-17. travnja 2016.) na poseban način animirali mlade za franjevački odnosno svećenički poziv.

Letak sadrži osnovne informacije i kontakt-podatke odgojnih zavoda Provincije (Sinj - sjemenište, Imotski - postulatura, Visovac - novicijat, Split - klerikat te Zagreb). Zainteresirani će još više informacija dobiti na mrežnim stranicama spomenutih samostana, a posebno se preporuča razgovor s vlastitim župnikom i/li župnim vikarom. Osim toga, donosi se 5 kratkih i korisnih savjeta za prepoznavanje duhovnog poziva, što može biti od velike pomoći svakom mladiću u potrazi za vlastitim zvanjem.

Tiskani materijali se mogu dobiti u koordinaciji s predstavnicima Vijeća, a moguće je dobiti montažu u pdf-u za tisak u vlastitoj nakladi. Potičemo sve obitelji da svojim načinom života, a napose svakodnevnom molitvom, stvaraju plodno tlo za nova duhovna zvanja.

Odgovorni urednik: fra Antonio Mravak / Idejno rješenje: fra Šimun Markulin / Grafički urednik: dipl. graf. ing. Anja Kovačić

Duhovnazvanja2

 

Duhovnazvanja1