Približavanje svetkovine Velike Gospe primijeti se na svim svetim misama u Svetištu. Sve veći broj Marijinih štovatelja dolazi organizirano ili u manjim skupinama. Tako su jučer na večernju misu došli hodočasnici iz župe Runović sa svojim župnikom fra Mladenom Prolićem. Crkva je bila premalena za sve one koji su došli na „zavit Gospi“, tako da su mnogi vjernici ostali u prostoru za ispovijedanje i u samostanskom dvorištu. Večernju misu predvodio je don Josip Periš, koji će propovijedati na večernjim misama do kraja devetnice.

Danas, šesti dan devetnice Gospi, uz vjerne Marijine štovatelje, koji su bili na jutarnjoj misi u 6. sati, svoje godišnje hodočašće imali su Karakašica i Suhač. S njima su na jutarnjoj misi u 7. sati bili i vjernici iz župe Vrpolje te sela Strizrep i Čačvina, sa svojim župnikom don Josipom Bečićem.

U 9 sati hodočastili su vjernici iz župa Ruda, sa svojim župnikom don Marinom Matijacom, te vjernici iz župe Grab sa župnikom fra Duškom Boticom. Po dolasku u Svetište hodočasnike su dočekali brojni svećenici u ispovjedaonicama, a prije svete mise pozdravio ih je neumorni gvardijan fra Petar Klapež. Na jutarnjim misama propovijedao je fra Damir Čikara, župnik iz Lišana.

U zahvalnosti za sve milosti, danas upućujemo prošnju Gospi moleći: „Ti, utjeho žalosnih, utočište grješnika, ufanje obespravljenih, sugovornice osamljenih, Majko našega Spasitelja Isusa, milostivo pogledaj s Neba na nas. Daj nam, draga Majko naša, tako živjeti, kako bismo na smrti osjetili tvoju majčinsku ljubav i bili dionici tvoje vjere i predanja Bogu.“