Subota, 27. prosinca 2014. od 9 sati:

Od Brnaškog groblja do pazara (gornja strana) 
Put pazara i ul. Š. Milinovića;
Od Brnaškog  groblja do Elek. dal.  (donja strana) 

 

Nedjelja,  28. prosinca 2014. – nema blagoslova- izbori

 

Ponedjeljak, 29. prosinca  2014. od 9 sati:

Bazana – sve zgrade ; (prije podne)
Tripalov  voćnjak  (sve zgrade); 
Put  ferate;  (poslije podne)

  

Utorak,  30. prosinca 2014. od  9 sati:

Luka;   Put ruduše;  Put Župića , Put Radošića i 126. Domob;
Župići od vojarne – desna strana- lijeva strana;
Kokoti; Luketić- Pavić ;  Trg Franje Tuđmana; Fratarski prolaz; (poslije podne)   
Put aerodroma ( od kolodvora do aerodroma) ; Od kolodvora do hipodroma  

 

Srijeda, 31 prosinca 2014. od 9 sati: 

Trg K. Tomislava;  Kvartiri;  Bregovita;  Put Petrovca; 
Put Međina;  Vrcanov obor; 
Borićevac;  Pelinovac;  Ramska  Miletin; 
Ćemer;  Fra Ivana Markovića;  Hrvoja V. Hrvatinića ;
Domaldova; Grabovčev prolaz; Knežev prolaz; 
Ivana Frankopana - Šilanovac;  Ivaniša Nelepića;  Lovrića obor; 
Fra Andrije K. Miošića;  Frane Bulića;  Franjevačke gimnazije;  
Alkarsko trkalište;  Put Pavića    

 

Petak, 2. siječnja 2015. od  9 sati:

Solinska;Jadranska;  Drniška;  Ćosin potok;
Omiška;Imotska; Put Brižina –Suhač; 
Ruđera Boškovića; Oko i iznad Boke;  
Suhač;  Fra Filipa Grabovca (lijeva strana)  

 

Subota, 3. Siječnja 2015. od  9 sati:

Fra Filipa Grabovca ( desna strana) Ivana Meštrovića;  
Vukovići;  Vlahe Bukovca; 
Jurja dalmatinca; 
Ćurlini;   Karajkova  lokva;  Put kuka;

 

Nedjelja  4. siječnja 2015. od  14 sati:

Vrlička ulica (lijeva i desna strana) Jakino guvno;
Dinka Šimunovića;  Litrin obor; 
Žrtava rata;  Stjepana Gunjače; Vujanovićev prolaz;  
Glavička ulica;  Splitska ulica ; Brnaška ul. 

Ponedjeljak, 5. siječnja  2015. od  9 sati:

Šetalište A. Stepinca;  Žankova glavica;  
Serdara Vučkovića; Kralja Zvonimira; 
Kneza Branimira;  Zaječev prolaz; 
Dragašev prolaz;  Matićeva;   Istarska ulica;
Zgrade M. Buljca;  Trg Gojka Šuška;
Put šumarije;

 

Utorak,  6. siječnja 2015. od  14 sati:

Domovinskog rata (lijeva i desna strana);  
Lubinov most zgrade - ostale kuće; 
Put medinjaka;  Ivana Filipovića Grčića; 
Zagrebačka i Ivana Gundulića; 

 

Srijeda, 7. siječnja 2015. od  9 sati:

Ante Srtarčevića;  Brače Radić;  Antuna Konstantina Matasa; 
Vladimira Nazora;  Brekin put;  Odrna i put odrne;  
Put Šimaca;  Bratonova;  Kneza Mislava;  

 

 

 

BLAGOSLOV NA RADOŠIĆU

 

Subota, 3. siječnja od 9,30 sati: -------- od Držaka do Vile Rustike;

 

Nedjelja, 4. siječnjan od 14,00 sati: --------  od Vile Rustike do Čovića ;

 

Ponedjeljak, 5. siječnja od 9,30  sati: --------  Hrste, Ančić-Čolo, Klanac, Medvidi,Vučak do škole;

 

Utorak, 6. siječnja od 14 sati: --------  Jurković, Živalji, Župići i Mažurini;  

 

Srijeda, 7. siječnja od 9,30 sati: --------  Radovići i  Gugići, Križanci, Ajdukovići i ostali;