Kad je Bog odredio uzdići bl. Djevicu na dostojanstvo bogomaterinstva, dao joj je prikladnu svetost da može primiti najveći dar ljudskom rodu - utjelovljenoga Boga. Samo najsvetija žena mogla je u krilo primiti »Sveca Božjega« (Mk 1, 24; Lk 4, 34). Majka Mesijina morala je biti potpuno savršena, čista, bezgrješna, sveta.

 

 

Zato je Bog Mari­ju sačuvao od istočnoga grijeha, posvetio i ukrasio svim darovima nara­vi i milosti, kao nijedan stvor, da bude dostojna Božja Majka. Ona je od prvog časa svoga Začeća urešena sjajem sasvim osobite svetosti, određena da bude zauvijek sjedinjena tijesnom i nerazrušivom vezom s Kristom u djelu otkupljenja i posvećenja ljudi (usp. LG 53, 56, 59). Nije Marija sveta samo u času Začeća. Savršena svetost ukras je cijeloga njezina zemaljskog života. Nikada nije počinila nikakav ni najmanji grijeh. Nikada nikakva ljaga grijeha nije okaljala njezino djevičansko Srce. Na njezinu divnom biću nema nikakve požude, nikakve sklonosti na grijeh. U njoj nema korijena nutarnjeg nereda koji čovjeka diže protiv Boga. Ona je potpuno upravljena Bogu bez ikakve diobe, bez traga kakve protivnosti prema Bogu. Čitav joj je život posvećen samo ljubavi Boga i bližnjega. Uvijek je najpripravnije izvršila sva nadahnuća milosti, ne nalazeći nikakve zapreke. Duša joj je najčistije zrcalo neizmjerne Božje svetosti, uvijek u savršenom skladu s Božjom milošću, bez ljage grijeha, sva sveta, po posebnoj Božjoj povlastici.

Presveta Djevica, puna milosti od prvoga časa Začeća, u svetosti je kroz cijeli život rasla i postojano se uspinjala k Bogu, dok nije stigla do vrhunca u slavi uznesenja. Ona u savršenosti nadilazi sve stvorove, anđele i svece. Sveci su nam uzor u pokojoj kreposti. Marija je sama savršena učiteljica svih kreposti. Kod nje nalazimo u najsavršenijem stupnju sve kreposti svih Božjih ugodnika: Abelovu nevinost, Noevu pravednost, Abrahamovu vjeru i posluh, Izakovu vjernost, Jobovu strpljivost, Josipovu čistoću, Mojsijevu blagost, Davidovu poniznost, Ilijinu revnost itd. Na Marijinu bezgrješnom biću savršeno sja: revnost i žar apostola, jakost i postojanost mučenika, vjera i pokora priznavalaca, čistoća i ljepota djevica itd. Među Božjim odabranicima samo je ona Djevica - Majka, jedina bezgrješna - savršena. Zato je samo ona svima nama savršeni uzor u svim krepostima.

Bog je htio u Mariji pokazati veličinu i puninu milosti Kristove i tako proslaviti Krista. U Mariji je htio stvoriti sliku, tip novoga čovječanstva, otkupljena od Krista u potpunoj savršenosti. Htio nam je u Mariji unaprijed označiti cilj, prema kojemu s teškom mukom putujemo. S Djevicom Bog počinje iznova povijest čovječanstva, novu povijest, kojom ne vlada više grijeh, nego obilje milosti, kojoj je Krist izvor. (jš)