Na početku Isusova javnog života Marija je s Isusom bila na svadbi u Kani. Nije bez razloga Evanđelist donio tu zgodu iz života Isusova i njegove Majke. Tu se očitovala moć bi. Djevice. Na njezin je zagovor Isus učinio svoje prvo čudo (Iv 2, 1-11).
Iza svadbe u Kani SP spominje Mariju još pet puta, za vrijeme Isusova javnog života. Iz Kane je, kaže Evanđelje (Iv 2, 12), Isus s Maj­kom pošao u Kafarnaum i tu ostao nekoliko dana.


 

- Dok je jednom zgodom Isus govorio mnoštvu, netko mu reče da ga vani čekaju Majka i rodbina i žele s njim razgovarati. Na to će Isus: Tko je majka moja, tko li braća moja? I pruži ruku prema učenicima pa reče: Evo majke moje i braće moje! Doista, tko god vrši volju Oca moga koji je na nebesima, taj mi je brat, i sestra i majka (Mt 12, 46-50). Nije Isus tim riječima htio zapostaviti svoje ljubljene Majke, nego je htio istaknuti da mu je ona mila više zato 'što' je prva najsavršenije izvršila volju nebeskog Oca, nego zato što mu je tjelesna majka.

- Slušajući Isusov govor i gledajući njegova čudesa, govorili su Nazarećani: Zar ovo nije drvodjelja, sin Marijin…? Isus im reče: Nije prorok bez časti, doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svome domu (Mk 6, 1-6).

- Kad je jednom Isus govorio, povika neka žena iz mnoštva: Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao. On odgovori: Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je (Lk 11, 27-28). Tim se riječima i opet Marija ne zapostavlja nego proglašuje najblaženijom jer je ona najbolje riječ Božju slušala i čuvala.

Posljednji je prizor Isusova zemaljskog života. Isus visi na križu. S križa gleda bolnu Majku i ljubljenoga učenika. Dragoj Majci veli: Ženo, evo ti sina! Zatim reče Ivanu: Evo ti majke. Od toga časa uze Ivan Majku Isusovu k sebi (Iv 19, 25-27). Tim činom svi smo mi Kristovi sljedbenici postali Marijina djeca, a bl. Djevica naša dobra Majka.

Nakon Isusova uzašašća, prvi Isusovi učenici, sabrani u dvorani Posljednje večeri, bili su postojani u molitvi sa ženama i Marijom, Maj­kom Isusovom (Dj 1, 14). Marija među njima vrši ulogu Majke i sve ih pripravlja za dolazak Duha Svetoga.