USKRSNU KAKO JE REKAO!

ALELUJA

SRETAN USKRS!

Uskrs. Ta, jedna jedina riječ sadrži čudesno otajstvo osobe Isusa Krista: anđeo je navijestio njegovo rođenje, Bog se rađa kao čovjek, naviješta čudesan nauk, prolazi proces osude, biva ubijen i teći dan je uskrsnuo.

Misna čitanja na Uskrs

Prvo čitanje: Dj 10, 34a.37-43
S njime smo zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«
Riječ Gospodnja.

Pripjevni psalam: Ps 118, 1-2.16ab-17.22-23

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

 

Drugo čitanje: Kol 3, 1-4 (ili 1Kor 5,6b-8)
Tražite što je gore, gdje Krist sjedi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.
Riječ Gospodnja.


Evanđelje:
Iv 20, 1-9
Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.
Riječ Gospodnja.


Razmišljanja za nedjelju Uskrsnuća Gospodinova


Uskrs – blagdan Dobre Nade

Uskrs. Ta, jedna jedina riječ sadrži čudesno otajstvo osobe Isusa Krista: anđeo je navijestio njegovo rođenje, Bog se rađa kao čovjek, naviješta čudesan nauk, prolazi proces osude, biva ubijen i teći dan je uskrsnuo.

Poslije košmara u procesu osude, zavladala je tuga jednih i zlurado zadovoljstvo drugih.

Potpuni obrat donosi vijest: Vidjeli smo Gospodina! Strah se pretvara u odvažnost i slobodu; razočaranje u radost susreta; sram u snagu svjedočenja; obezglavljenost u spremnost na svjedočenje pod cijenu smrti; sumnja u snagu vjere; tuga u radost susreta s Uskrslim.

S duge strane, zluradost se vraća u košmar zbunjenosti, u prekrivanje laži i opravdavanje zabluda i nepravde.

Ljudska povijest i povijest pojedinaca pune su svjedočanstva o zastrašujućoj snazi zla. Veliki petak je simbol svih podmuklosti, svireposti i okrutne ritualnosti zla koje ubija Isusa - utjelovljenje svakog dobra. Zavist je zatrudnjela nepravdom i rodila smrt. Zlo slavi pobjedu.

Isusovi se učenici obezglavili Njegovom smrću. Podivljala klica zla munjevitom brzinom osvaja prostranstva dobra. Jedna ampula otrova usmrti ogromna prostranstva života. Jedan udarac zla sruši što su marljive ruke stoljećima gradile. Sotona izvlači puno mrežu lovine.

Međutim, apostole je jednako iznenadila proklijala klica Dobra. Isus je uskrsnuo. Preporodili su se. Uskrsnuće iznenađenjem nadilazi sva iznenađenja zla, uključujući i smrt. Ova nadmoć života koja se očitovala u Isusovu uskrsnuću nadahnula je kasnije sv. Pavla da je uskliknuo: Gdje je smiriti pobjeda tvoja? Gdje je smrti žalac tvoj? A kršćanstvo će potom u Hvalospjevu uskrsnoj svijeći uskliknuti: O, felix culpa! O sretne li krivice koja je zaslužila imati tako moćnog Otkupitelja.

Apostole i druge svjedoke Uskrsnuća susret s Uskrslim ispunio je čudesnom snagom. Danas, mi i naši suvremenici ne moramo istim osvjedočenjem vjerovati u ovu nadmoć dobra nad zlom. Međutim, Uskrs nam je za sva vremena ostao spomen, sakramenat Kristove pobjede nad zlom u kojoj je On pobijedio za nas i mi pobjeđujemo s njime: uistinu se dobrom, i to malim dobrom može nadvladati zlo; svjetlom, i to malim, može se zadati smrtonosni udarac tami; vjerom, i to malom kao gorušičino zrno, može se pobijediti beznađe.

Sa svih strana obasuti smo informacijama i iskustvom nasilja, nepravdi, kriminala, ali i bezvoljnosti, obezglavljenosti, depresije. Sve nas to čini da Isusovu Dobru vijest, koja se potvrdila u uskrsnuću, primimo, živimo i svjedočki naviještamo sve neumornije i bez ikakva odlaganja. Rad za pravdu, rad na suzbijanju vlastite i tuđe gramzljivosti. Dobro, dobro i samo dobro! Majka Terezija je to izrekla ovako: Čovjek je nerazuman, nelogičan i sebičan. Nije važno, voli ga! Ako činiš dobro, pripisat će to tvojim sebičnim ciljevima. Nije važno, čini dobro! Ono što si godinama stvarao u času bi moglo biti razrušeno. Nije važno, stvaraj! Ako pomažeš ljudima, možeš loše proći. Nije važno, pomaži im! Daješ svijetu najbolji dio sebe, a on će ti uzvratiti udarcima. Nije važno, daj najbolji dio sebe!

Nada nadahnuta Kristovim uskrsnućem ostaje moćna poruka u našem svijetu zahvaćenom sebičnošću, gramzljivošću, beznađem, bezvoljnošću. Tu poruku svijet može ignorirati, ali jedino u korist vlastite štete. To je temelj: Jer, «ako Krist nije useknuo, isprazno je naše propovijedanje i vjera vaša nema temelja», kaže sv. Pavao. A sv. Petar poručuje da se zbog Kristova uskrsnuća radujemo «makar se sada možda trebalo malo i žalostili zbog različitih kušnja…, što postigoste svrhu vjere: spasenje duša!» (1Pet1,3-9). (fBV)

 

*******


Uskrsnuće Gospodinovo

(Dj 10,34a.37-43; Kol 3, 1-4; Iv 20, 1-9)

Mi vjernici slavimo Uskrs! Mi vjerujemo da je Isus nakon muke i smrti opet živ! On je prvi od ljudi ušao u novi život kojemu neće biti kraja. On nije oživljen poput Lazara, nije se povratio u prijašnji život, nego je njegovo tijelo uskrslo, a to znači preobraženo i produhovljeno, oslobođeno od raspadanja, smrti i bolesti. On svojim uskrsnućem nije otišao od nas, nego je među nama na drugi način. On je zdesna Bogu, a to znači da kao čovjek ima svu vlast na nebu i na zemlji. On dijeli sakramente, on propovijeda, on upravlja Crkvom i ljudskom poviješću. On, budući da je pravi Bog i pravi čovjek, s tim što je uskrsnuo, preobrazio je našu narav, nama je otvorio vrata za tu istu preobrazbu; i s nama će se dogoditi ono što se s njim dogodilo. To nam je najavio radosni poklik aleluja - na vazmenom bdijenju.

Danas taj poklik aleluja odzvanja Crkvom i svijetom. On znači: „Slavite Gospodina!“ To je poziv da kličemo, da se radujemo, da zahvaljujemo Gospodinu što nas je učinio dostojnima života vječnoga. Stvorio nas je, otkupio nas je, dovest će nas u vječni život koji nikada neće prestati! Na uskrsno jutro nama je zagarantirana vječnost. To mi danas slavimo!

Što je s apostolima? - Oni su još pod dojmom Velikog petka; zbunjeni su i tjeskobni. Njima je pred očima mučeni i raspeti Isus Krist. Sad odjednom vijest: nema ga u grobu! Marija Magdalena je našla prazan grob, ali to još nije nikakav dokaz da je uskrsnuo i da je živ. Petar i Ivan trče prema grobu i uvjeravaju se: u grobu ga nema! Što se dogodilo - oni to ne znaju, jer “nisu upoznali Pisma” da Isus treba ustati od mrtvih. Oni su tužni što je Isus ubijen, još k tome, sad ne znaju što se dogodilo s njegovim tijelom. Da li je ukradeno? Povoji i ubrus su uredno smotani, a tijela nema. Ne treba se tomu čuditi: Nisu oni imali Vazmeno bdijenje kao mi, nisu pjevali hvalospjev uskrsnoj svijeći, nisu imali vjeru Crkve kao mi; nama je to darovano vjerom Crkve; oni nisu očekivali uskrsnuće, oni o tome nemaju nikakve predodžbe. Ni za Isusova zemaljskog života nikada im nije bio jasan njegov govor o smrti, njima nitko nije javio da je to jutro Gospodin Isus ustao iz groba - sve će to malo pomalo otkrivati iz Pisama.

Ubrzo će se njima otvoriti oči: pokazat će im se njihov Učitelj i oni će ga prepoznati! On će im promijeniti život! I to će biti početak kršćanstva: promjena njihova života; Uskrsli će ih obući u silu odozgor!

Prije Uskrsa apostoli su preplašeni i izgubljeni ljudi,raspršili su se i razbježali na Veliki petak, ali nakon susreta sa živim i preobraženim Isusom Kristom oni postaju drugi ljudi, postaju novi ljudi. Oni postaju neustrašivi svjedoci živoga Isusa Krista! Za nj daju svoje živote!

Uskrsnuće nema svjedoka: nitko nije vidio kad je Isus uskrsnuo, kako je uskrsnuo, kako je njegovo zemaljsko tijelo postalo nebesko tijelo. Ovo je područje vjere! A na ovom području, što jedni vide, drugi ne vide; što je jednima dano, drugima nije dano. I ovdje ne koriste tjelesne oči. Uskrslog Isusa prepoznaje se očima srca i duše. To su oči vjere.

Ne treba trošiti previše energije oko dokazivanja da je Isus uskrsnuo i da je živ i oko dokazivanja ima li Boga ili ga nema. Puno je važnije da se živi i uskrsli Isus Krist vidi na mom i na tvom životu. To je i Isus pokazao za svoga zemaljskoga života vlastitim primjerom. Pismo sažimlje njegov život u jednu rečenicu: „Prošao je svijetom čineći dobro“ (Dj 10,38) jer Bog bijaše s njime na djelu u njegovim riječima i djelima. To će biti i naše najbolje svjedočanstvo za Uskrsloga i najjači dokaz Isusova uskrsnuća. Isus i danas traži svjedoke na čijim će se licima i životima moći vidjeti da je Isus živ.

Kao što je Uskrsli promijenio živote svojih apostola, jednako tako i nas može promijeniti. I kod nas su moguća mala svakodnevna uskrsnuća: uskrsnuti iz sivila svakodnevice, uskrsnuti iz klonulosti, ustati iz briga, iz depresije, iz stresnog stanja. Jedan naš pjesnik u jednoj svojoj pjesmi kaže: „Ja umrem na dan bezbroj puta i bezbroj puta uskrsnem“... Hoće reći da upada u ta stanja koja ne svjedoče da je Isus živ. Svima su nam potrebna ta mala svakodnevna uskrsnuća, povratak iz mrtvila u život.

Jesmo li mi svjedoci života ili svjedoci smrti? Moguće je i jedno i drugo. – Svjedoci smo smrti kad smo daleko od Boga, kad ne poštujemo glas vlastite savjesti - to je Božji glas u nama - kad se prepuštamo neodgovornom životu. Nadalje, svjedoci smo smrti kad nemamo ljubavi prema bližnjima, kad postajemo teret drugima, kad drugi zbog nas neizmjerno trpi i pati. Smrt i Uskrsnuće Isusa Krista to stanje u meni i tebi može izmijeniti: može te oprati od grijeha i osposobiti za drukčiji život.

Naprotiv, svjedoci smo života kad ljubimo bližnje, kad je u nama uskrsna radost, kad je u nama pouzdanje u Boga, kad nam je vjera živa, kad širimo oko sebe pozitivno ozračje; kad od srca opraštamo, kad smo dobri drugima, kad usrećujemo ljude oko sebe, kad smo dosljedni u svom kršćanskom životu.

Kako je divno, kad Boga ljubiš, kad se s njim hraniš, kad je on tvoja snaga i oslonac, kad od njegove dobrote i milosti sve očekuješ! To je življeni Uskrs, i ti čuješ tada i prepoznaješ glas uskrsloga Gospodina: Ne boj se! Ja sam s tobom u sve dane do svršetka svijeta! Nema veće sigurnosti od te, kad si u Bogu učvršćen, kad si u njegovoj ruci!

Zato, slavimo Uskrs! Uskrs znači: Isus je živ! On želi biti živ u tebi, u meni i u svakome od nas! Amen! (faks)