U okviru proslave velikog jubileja Tristote obljetnice čudesne obrane Sinja, u Svetištu Gospe Sinjske, započela je duhovna obnova. Kako je i najavljeno, obnova je počela u četvrtak 2. listopada, a održavat će se narednih devet mjeseci, svakog prvog četvrtka u mjesecu. Na početku prvog susreta s vjernicima, voditelj duhovne obnove fra Ante Vučković je zahvalio subraći franjevcima što su mu dali prigodu da se i on sam, kao „dijete Sinja, može spremiti sa štovateljima Čudotvorne Gospe Sinjske, za tristotu obljetnici onog neobičnog događaja koji je obilježio ovo vrijeme od trista godina i generacije ljudi koje su živjele kroz to vrijeme.“

 

Program duhovne obnove sastoji se od tri dijela: Kateheze tj. poučavanje o bitnim otajstvima naše vjere, Euharistijskog slavlja te molitve pred Presvetim oltarskim sakramentom.

Na početku kateheze fra Ante je naglasio: „Mi ljudi, iako ne mislimo na to, oblikujemo sami sebe, radimo sami na sebi, kao da smo na svijet došli ne zgotovljeni. (…) Nitko tako jako ne oblikuje ljude kao vjera. Posebnu snagu u našem oblikovanju ima Božja riječ, koju imamo u Svetom pismu. Ona zadire u svaki trenutak našeg života“, zaključio je fra Ante. Zato je najavio da će u svim susretima koji su pred nama za podlogu naših razmišljanja uzimati tekstove iz Evanđelja. Za prvu katehezu uzeo je ulomak iz Markova evanđelja o padavičaru (Mk 9, 14-2). Nit koja je vodila razmišljanje u katehezi citat je iz Evanđelja: „Sve je moguće onomu koji vjeruje!“

U euharistijskom slavlju misao vodilja je bila tekst iz Matejeva evanđelja, koji čitamo na spomendan Anđela čuvara: „Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima." (Mt 18,10)

Treći dio susreta bila je molitva pred Presvetim oltarskim sakramentom. Molitva je bila prožeta mislima iz kateheze i propovijedi koju je fra Ante održao.

Na početku slavlja fra Antu je pozdravio i zahvalio mu što je prihvatio poziv da bude voditelj i animator duhovne obnove u Svetištu Gospe Sinjske gvardijan fra Petar Klapež.

  • image001
  • image002
  • image003
  • image004
  • image005
  • image006