Molitva devetnice Bezgrješnoj Djevici Mariji

Molitve Gospi Sinjskoj

Devetnica u čast Bezgrješne Djevice Marije na temu „Bezgrješna – nostalgija za onim što možemo postati“ te razmišljanja i molitve vjernika za svetkovinu priredio je fra Ante Čovo.

1. MOLITVA DEVETNICE

S: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga          N: Amen.

S: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.       N: I s duhom tvojim.

Uvod

Braćo i sestre, Marija, Gospa, djevica, žena, majka, kraljica, pomoćnica, spasiteljica, suotkupiteljica, tješiteljica, utočište, … kako je sve naš narod naziva kroz godine i stoljeća, napose u teškoćama i tugama, u progonima i suzama – bila je i jest ona koja nas ne ostavlja, koja hoda s nama i koja nas voli.

Marija zna da nas ljude najbolje i najlakše može pokrenuti Ljubav. Ljubav mijenja, ljubav obogaćuje, ljubav je zarazna. Ona nas potiče da ljubimo druge i da u Bogu i u drugima volimo sebe. Marija je stoga jedinstveni primjer. Ona nadahnjuje danas kao i kroz protekla stoljeća. Kroz njezinu bol odražavale su se i naše boli, kroz njezinu vjeru rasla je i naša vjera, u njezinoj ljubavi jačala je i naša ljubav. Svake godine k njoj dolazimo, s njom se radujemo, njoj se tužimo i nju molimo. I ove godine želimo zajedno proslaviti devetnicu i blagdan Bezgrješne kako bismo njoj, našoj Majci, kazali: “Evo nas. Vodi nas. Čuvaj nas!”

PRVI DAN

1. Blagoslovljen da si, Bože, Gospodaru svijeta i Voditelju povijesti! Učinio si da ovaj svijet odsijeva ljepotom, a kao krunu svega stvorenja sazdao si nas ljude. Obdario si nas umom da otkrivamo tajne prirode, u srce si nam ulio ljubav da s drugima u zajedništvu, miru i radosti živimo. Pozvao si nas na puninu života u Kristu. Zato si dao da se rađamo mi ljudi koji su tu povijest svojim zalaganjem gradimo i spremno odgovaramo tvome pozivu. A i onda kad smo odustajali od tvog nauma, na svoj si nas put nanovo vraćao. U punini vremena dao si nam kao dar Mariju, ženu koja je označila vrhunac i prekretnicu povijesti; Mariju, koja je svojom vjerom tebi odgovorila i iz čijeg je tijela satkan tvoj Jedinorođenac, naš Spasitelj, Isus Krist. U njoj si i nas pozvao da tu povijest nastavljamo. Tebe zato molimo, da u povijesti svjesno i odgovorno živimo, da na tvome djelu spasa surađujemo i danas pridonesemo da djelo tvoga Sina, djelo ljubavi i spasenja, postane stvarnost. Tebe molimo da ta povijest spasa ne prestane, već da se za nju svatko od nas iskreno i spremno založi, i da događaj Krista zahvati sav svijet i postane naša zbilja, kako bi rodoslovlje naših obitelji u sebi imalo ljudi vrijednih i požrtvovnih, suradnika tvoga Duha i spasitelja braće ljudi. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

2. O Marijo, Bezgrešna Djevice i Majko Božja, pokaži nam Isusa, vodi nas Njegovom Božanskom Srcu. Jer gdje je Krist tu je put, istina, smisao, svjetlo i život. Njega naći, to je naša najveća sreća na zemlji. On dopušta samoću, napuštenost i tjeskobu, da nam poravna put do neba. To je otajstvo, tajna Križa. O Marijo, Sveti Hrame Božji, Majko Crkve, dolazimo k Tebi i molimo Tvoj zagovor za putujuću Crkvu: za  Papu, za kardinale, biskupe, svećenike, đakone, posvećene osobe, za laike i za sve ljude dobre volje. O Marijo, Majko Božja, štiti svoju djecu, brani ih od zla i izmoli im zdravlje duha, duše i tijela. O Marijo, utjeho naša, spasi mlade od tame grijeha i vodi ih putem čistoće. Štiti Bezgrješna Djevice, naše obitelji, izmoli bolesnima iscjeljenje, posveti svećenike, spasi pobožne duše. Molimo te, majko Gospodinova, izmoli nam iskreno pokajanje za naše grijehe, ojačaj našu vjeru i vodi nas Izvoru vječnog spasenja. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

3. Bezgrešna i neoskvrnjena Djevice, Bog je tebi povjerio posredovanje svoga milosrđa. Mi, siromašni grešnici, padamo pred tobom ničice, ponizno te moleći: primi nas kao svoj posjed i vlasništvo. Djeluj u nama, u svim sposobnostima našega tijela, duha i duše, u cijelom našem životu, u našoj smrti i u našoj vječnosti kako se tebi dopada. Načini od nas što ti želiš, da se ispuni što je pisano o tebi: “satirat će glavu zmiji’’. Dopusti nam da budem pogodno sredstvo u tvojim čistim i milosrdnim rukama. Daj da mnoge trome i zabludjele duše učimo da te upoznaju i da te ljube te da se tako širi što je moguće bolje sveto Isusovo Kraljevstvo. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

4. Bezgrešna djevice, pod tvoju majčinsku zaštitu stavljamo večeras sve zručnice i zaručnike. Neka Gospodin, po tvojem zagovoru, prihvati njihove riječi upoznavanja i zbližavanja koje se izdižu iz njihova srca i zaštiti prve korake njihove ljubavi. Neka onaj koji je stvorio svijet podrži živom iskru njihove ljubavi  da postane plamen koji se nikada ne gasi. Neka učini njihovu ljubav snažnom i jakom, oslobodi je od malodušnosti i obmana, da raste u radosti i širi se u život. Učini da život jednoga bude služenje drugom. Pouči ih, vjerna Zaručnice, patiti jedno zbog drugoga i izmoli ih milost predbračne čistoće i vjernosti. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

DRUGI DAN

1. Gospodine, svijet si stvorio i odredio da se razvija. Ljude si umom obdario da u Tvoje ime svime upravljaju. U srce si im ljubav usadio da ljubimo Tebe i sve stvoreno  Ali mi ljudi nismo ostali vjerni Tvojem prvotnom naumu. Zato si u punini vremena poslao svoga Sina da nas sve ujedini i stvori novo bratstvo među ljudima, bratstvo prožeto njegovim Duhom, Duhom koji unosi ljubav u svijet, a zlo u svijetu umanjuje. Ti si, Gospodine, htio da to prva ostvari Marija. Odvijeka si naumio da ona bude s Kristom najtješnje povezana. Zato si učinio da ona bude početak novog roda, da bude bezgrješna, jer je samu ljubav unijela u svijet, da ne bude grijehom okaljana jer je postala majkom svih živih. Učinio si je miljenicom svojom i među svim ženama blagoslovljenom. Danas ti upravljamo molbu: daj da i mi budemo više usmjereni prema Kristu, s njime povezani, ispunjeni njegovim Duhom,  te oslobođeni od svake uvjetovanosti i ropstva, stvaramo domovinu novog i boljeg života. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

2. Majko Božja, ti bdiješ nad svakim od nas. Bezgrešna, naše te oči ne mogu vidjeti, ali ti si među nama i to pokazuješ na tisuću načina onima koji tvoj zagovor ištu. Klikće naša duša, jer ti si otišla s ovoga svijeta, a ipak se nisi udaljila od ovoga svijeta koji gasne, nego nam posreduješ besmrtni život, približavaš se nama kada te zazivamo i dopuštaš da te upozna onaj tko te vjerno traži. Posebnu ti molbu upravljamo za sve krštene u ime Presvetoga Trojstva da, rastući u fizičkom životu, u njima bude sve jači novi, Kristov život i da taj život šire svijetom. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

3. Sveta Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se Tebi utječemo. Ti si rođena bez grijeha, da srušiš kraljevstvo sotone. Potpuno slobodna uništavaš svijet robovanja. Ti si nam rodila Krista, Božje svjetlo, da ukloni tamu grijeha na ovome svijetu. Vodi nas svome božanskom Sinu, koji nas je svojom patnjom i smrću spasio. Jer Tvoj Sin, naš Gospodin i Spasitelj, nije donio oslobođenje od križa, nego je donio oslobođenje po križu. On je pobjedio agoniju i smrt na Križu. Od tada Križ svijetli kao znak spasenja i vidljivi znak nade u dolini suza. O Marijo, utočište grešnika, tješiteljice ugroženih, moli za nevjernike, za one koji u vjeri lutaju, za otpale od vjere, za neprijatelje svete Crkve i za grešnike. Izmoli, o Marijo, milost pokajanja svima onima koje Bog danas na to poziva. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

4. Bezgrješna Djevice, pod tvoju moćnu zaštitu stavljamo sve muževe i žene. Potakni ih da Gospodinu neprestano zahvaljuju što im je dao ljubav i pozvao ih na brak. On ih je mislio prije vremena i sve do sada ih je ljubio jedno pored drugoga. Pomozi im  shvatiti da se njihova ljubav rađa iz Božje neizmjerne i beskrajne ljubavi. Daruj im radosnu fanataziju u stvaranju svakog dana novih izričaja ljubavi, poštivanja, suosjećanja, ohrabrenja, upoznavanja i brižljive nježnosti, da svaki dan čine dobro jedno drugome. Pomozi im da ih njihov bračni život vodi neprestanom susretu s Bogom koji je Ljubav iz koje se njihova ljubav odvojila kao malena iskra. Izmoli im da jedno u drugome vide Gospodinovo lice jer će samo tako moći biti istinski kršćanski supružnici i biti istinski sakrament Božje ljubavi ovdje na zemlji. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

 TREĆI DAN

1. Dobar si i darežljiv, Bože! Muškarcu si udijelio družicu života, da mu bude suradnica i pomoćnica. Ženi si dao srce koje je otvoreno životu, koje, ljubavlju obdareno, postaje jeka tvoje ljubavi. Htio si da žena bude trajan blagoslov svijetu, a u punini života dao si nam ženu Mariju. Ona je uvijek bila tebi otvorena vjerom, postala je majkom novog života. Ona je tvoja vjerna službenica koja je unijela u svijet dar života. Nju si nam postavio znakom nade, da i mi svi postignemo ono što si na njoj ostvario. Molimo te, pošalji i danas našem narodu žena koje će biti službenice života i ljubavi. Pošalji žena koje će biti majke živih i postati nada našem narodu. Učini da, poput Marije, žene i majke, budu otvorene daru života, da nikada ne gube vjeru u tvoju Ljubav, već da budu odraz tvoje dobrote i vjernosti i tako postanu blagoslov našemu narodu. Gospode, tebi zahvaljujemo za svaku suzu i napor svojih majki i supruga, za svaku brigu i požrtvovnost njihovu u našim obiteljima. Zahvaljujemo ti za očeve i majke našega naroda koji rađaju i prenose život, koji unose toplinu u svijet gdje vlada led tvrdoće, u srca ljudi koja su često puna nerazumijevanja i prezira. Gospode, djelitelju života, po svetim majkama i očevima budi blagoslovljen sada i u vijeke! Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…


2. O, Presveta Djevice, Majko Kristova i Majko Crkve, milostivo nas pogledaj. Djevice vjerna, moli za nas. Nauči nas vjerovati kao što si ti vjerovala. Neka naša vjera u Boga, Krista i Crkvu bude uvijek čista, vedra, hrabra, jaka i velikodušna. Majko predostojna ljubavi, majko lijepe ljubavi, moli za nas. Nauči nas ljubiti Boga i braću ljude kao što si ih ti ljubila; daj da naša ljubav bude uvijek strpljiva, dobrohotna i obzirna. Uzroče naše radosti, moli za nas, nauči nas znati u vjeri prihvatiti čudesnost kršćanske radosti koja se rađa i umnaža po patnji, odricanju i sjedinjenju s tvojim raspetim Sinom. Neka naša radost bude uvijek iskrena i cjelovita da je možemo s drugima dijeliti. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

3. Bezgrešno začeta Djevice, svrni svoje milostive oči na nas i budi uz nas kada budemo u borbi s moćima tame, da mi, Tvoja djeca, izbjegnemo grijehu slijedeći Tvoj primjer i da dospijemo k Tebi u nebesko Kraljevstvo. Svakom tko se posveti tvom majčinskom Srcu, ti obećavaš svoju zaštitu. Pouzdajemo se u Tvoj zagovor, predajemo i posvećujemo Ti svoju dušu i preporučujemo Ti sve svoje drage i mile. Uzmi nas kao svoju djecu i vodi nas izvoru vječne radosti, Kristu svome Božanskom Sinu. O Marijo, dobra naša Majko, pomaži nas svojim blagoslovom, smiluj nam se da ne izgubimo pouzdanje u Tebe, nego da Tvojim zagovorom budemo oslobođeni od svih opasnosti duha, duše i tijela. Ne dopusti da u patnji budemo ljuti i razočarani, nego čvrsti, strpljivi, ustrajni i puni pouzdanja u Boga. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

4. Bezgrešna naša zaštitnice, sveta Roditeljko, pod tvoju moćnu zaštitu stavljamo sve očeve i majke. Svojom nježnoću i blagošću bdij nad našim očevima i majka. Zahvalni smo našim roditeljima što su nam dali povjerenje da je dobro živjeti i obavili nas ljubavlju i pružili zaštitu. Dobra Majka, moli za sve majke i očeve koji danas mogu biti zahvalni za djecu koju su rodili. Moli i za očeve i majke koji sebi predbacuju jer su djeca ispala drukčija nego su se oni nadali. Oslobodi ih od svih predbacivanja i daruj im povjerenje da njihova djeca nisu sama, nego da ih Božji anđeo prati i izvodi kroz sve stranputice i zaobilaznice na put koji ih vodi u život. Izmoli od Gospodina blagoslov za sve očeve i majke da blagoslov iz njihove ljubavi dalje poteče na njihovu djecu. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

 ČETVRTI DAN

1. Mudar si i providonosan, Bože, tvorče svijeta i voditelju povijesti ljudskoga roda. Riječju si svojom vodio narod, po prorocima si ga usmjeravao novim putovima, donio nam konačnu Riječ spasenja. Izabrao si i Mariju koja je bila poslušna tvojoj riječi, i koja je svojom spremnošću omogućila da Riječ Života odjekne među nama. Zahvaljujemo ti, Bože, za svaku tvoju spasiteljsku riječ koja je u povijesti izgovorena, za svaku tvoju riječ koja nam je u Pismu sačuvana i koja se naviješta u našim zajednicama. Tebe molimo: daj da ostanemo vjerni tvojoj riječi, da je poput Marije u srcu čuvamo i o njoj razmišljamo te tako tvoja Riječ u nama postane život i da po nama odjekne u svijetu. Molimo te, da se toj Riječi nikada ne iznevjerimo, već daj da njoj jedinoj služimo i za njom uvijek žeđamo. Svojom si Riječju, Gospodine, svijet stvorio, i učinio da ona Tijelom postane: ne zapusti nas ni danas, već daj da joj budemo poslušni i da po nama i danas ona stvara bolji život. Daj da se i danas tvoja Crkva njome hrani i, njome nahranjena, svijetu prenosi Riječ Života. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

2. Bezgrješna Djevice, posvećujemo ti naše snage i spremnost služiti Kristovu planu spasenja. Marijo, molimo te da se, po milosti Duha Svetoga, u cijelom kršćanskom narodu produbi i utvrdi vjera, da zajedništvo nadvlada kvasac podijeljenosti, da nada oživi u obeshrabrenima i razočaranima. Molimo te za one koji trpe posebne fizičke ili duševne patnje, koji su podlegli napasti nevjernosti, one koji su uzdrmani sumnjom u ozračju nevjere, one koji trpe progone zbog vjere. Marijo, izmoli nam ljubav prema Kristu, jedinu, najveću, potpunu ljubav darivanja i žrtve za braću. Nauči nas tako ljubiti. Isprosi nam vjeru, nadnaravnu, jednostavnu, cjelovitu, jaku, iskrenu i živu vjeru koja se napaja na svom istinskom izvoru riječi Božje, i nepogrešivom izvoru učiteljstva Crkve koju je Isus ustanovio i za koju on jamči. Blažena ti koja si povjerovala. Utješi nas svojim primjerom! Marijo, svijetli u našem životu kao sigurni znak nade i utjehe! Amen.

5 Zdravo, Marijo…


3. Sveta Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se Tebi utječemo! Ti si blagoslovljena među ženama. Tebe je dobri Bog bezgranično blagoslovio i proslavio. Bezgrešna Djevice, suncem zaogrnuta i zvijezdama okrunjena, vodi nas svom Božanskom Sinu, koji ništa ne propušta da bi sve ljude privukao sebi. Ljubio nas je u krajnjem poniženju svoga rođenja u štali, u konačnom predanju na Križu, u najdubljoj privrženosti u svetoj Hostiji. Ljubav je ta koja Ga drži, vuče nama. O Marijo, Isusova i naša Majko, pomozi nam da i mi širom otvorimo svoja srca Kristu, Tvome Božanskom Sinu, koji nas poziva: „Evo, na vratim stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom“ ( Otk 3,20 ). Amen.

5 Zdravo, Marijo…

4. Bezgrješna Majko, ponosu svojih roditelja Joakima i Ane. Večeras te molimo i tebi predajemo sve naše djedove i bake. Svrni, dobra Majko, svoj ljubazni pogled na sve djedove i bake ovoga svijeta. Zaštiti ih jer su izvor obogaćenja za obitelj, za Crkvu i za čitavo društvo. Pomozi nam da ih prihvatimo onakve kakvi jesu. Izmoli nam od Gospodina prosvjetljenje da ih, zbog životnog iskustva, vidimo kao učitelje mudrosti i vrednota. Našim djedovima i baka udijeli milost da svoja životna iskustva prenose budućim generacijama. Udijeli im milost prihvaćanja, bez mrmljanja i vraćanja u prošlost, novih generacija. Pomozi, draga Gospe, obiteljima i društvu da, otvorena srca i ispruženih ruku, vrednuju prisutnost i ulogu djedova i baka i da oni uvijek susretnu poštovanje i ljubav.  Pomozi im da žive vedro i da se osjećaju prihvaćenima za sve godine njihova života koje im Gospodin udijeli. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

 PETI DAN

1. Premudar si i predobar, Bože, Spasitelju naš. U davnini si Abrahama pozvao da pođe na put u nepoznato i postao mu saveznikom. I onda kad te tvoj narod napuštao, nikada ga nisi ostavljao, već si u njemu uvijek nalazio vjerni ostatak, one koji su u tebi tražili i nalazili spas. Danas ti zahvaljujemo za vjeru kojom je Marija odgovorila na tvoju riječ. Zahvaljujemo ti za povjerenje kojim se na tebe oslanjala. Tebe je tražila i uvijek ti je vjerna ostala. Molimo te i za vjeru današnjih ljudi: za vjeru mladih, koje zoveš da ostvare svoj život, i za vjeru starijih koji se nalaze na kraju putovanja: neka se na te oslone, a ti im budi budućnost. Molimo te i za vjeru muževa i žena koji grade život: da ne sustanu i da ne smalakšu u vjeri, već da uvijek iznova tebe traže, tvoju riječ slušaju i s povjerenjem se u tebe pouzdaju. Molimo te i za svoju vjeru: neka ne bude to vjera riječi, već vjera života, vjera povjerenja i pouzdanja u tebe, vjera koja samo tebe traži i koja ostaje otvorena tvome Duhu koji nas danas želi povesti naprijed. Ti nam budi Život koji ćemo tražiti i snaga koja će nas pratiti. Ti, prisutni i uvijek dobri Oče, pomozi da se od tebe ne odijelimo, već da se i ‘protiv svake nade’ na tebe uvijek oslanjamo i u tebi postignemo puninu Života te jednom zauvijek budemo ukorijenjeni u Ljubavi – u tebi, Bogu svome. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

2. Majko boli, upravo u trenutku smrti svoga Sina dobila si novo poslanje: da budeš naša Majka. Majko svih vjernika, ti u svakome od nas vidiš ljubljeno lice svoga Sina Isusa. Zagovaraj nas kod njega za naše dobro i otkupljenje svijeta. Majko boli, pred tebe dovodimo bolesnike i starce, sve koji su pritisnuti teretom grijeha. Znamo da će u tebi naći sigurnu luku, utjehu i pomoć. Vodit ćeš ih nježno, ali odlučno podnožju pobjedničkog Križa. O, bezgrešno Srce Marijino, puno ljubavi za svoga Sina, povjeravamo ti mlade pred čijim očima svijetli budućnost. Štiti ih od zla, neka vide da je samo tvoj Sin Put, Istina i Život, da samo u njemu imaju budućnost punu nade i život utemeljen u ljubavi. Ti, koja si tako duboko i majčinski vezana uz nas, zagrli sve ljude koji su na putu, hodočasnici u vremenu prema vječnom odredištu, s onom ljubavlju koju je sam božanski Otkupitelj, tvoj Sin, s križa ulio u tvoje Srce. Budi majka svih naših zemaljskih putova, čak i kad postanu krivudavi, da bismo se svi na kraju našli u velikoj Božjoj zajednici za koju je život dao Isus, naš dobri Pastir. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

3. Sveta Marijo, Posrednice svih milosti, Ti ne pomažeš samo one koji u bolima vjeruju Tvojoj ljubavi i u noći tame Tvome svjetlu, nego svima koji Te puni pouzdanja zazivaju. Ti pružaš velike milosti onima koji traže Tvoju pomoć i utječu se Tvome zagovoru. Velika su čudesa koja Bog po tebi, Marijo, čini. Daj da i mi koji se Tebi utječemo budemo oslobođeni od svih opasnosti duha, duše i tijela. Pomozi nam da u svijetu ne izgubimo vjeru, daj da ostanemo budni i budi uz nas na času naše smrti. Sjeti se svojih slugu koji su išli pred nama sa znakom vjere i onih na koje nitko više ne misli. Izmoli njima i svima koji u Kristu počivaju mjesto oslobođenja, svjetla i mira. Neka počivaju u miru. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

4. Bezgrešna Majko, tvojem majčinskom iskustvu i zaštiti predajemo svoju djecu, zahvalni Gospodinu što nas je učinio roditeljima i dao nam najveći najljepši dar, dar djece, koja su znak Božje ljubavi i blagoslova našim obiteljima. Gospodin ih je stvorio čiste i svete i povjerio si ih nama jer nas želi kao svoje suradnike, glasnike Svoje ljubavi. Dobra Majko, od svoga i našeg Gospodina, izmoli blagoslov i zaštitu našoj djeci. Blagoslovi ih da s punim povjerenjem idu svojim putom. Blagoslovi ih da danas, uvijek i posvuda, budu svjesni tvoje zaštite i blagoslova, da se osjećaju blagoslovljenima kao osobe koje su jedinstvene, vrijedne i neponovljive. Blagoslovi našu djecu da ih ne obeshrabre razočaranja i da ne odustanu kada se događaji života ne odvijaju onako kako su oni zamislili. Izmoli im, dobra Majko, od Gospodina snagu da se suoče sa životnim izazovima i zaštitu od svega što bih ih htjelo odvratiti od pravoga puta i da iz dana u dan fizički, intelektualno i duhovno rastu i jačaju. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

 ŠESTI DAN

1. Blagoslovljen da si, Bože, naš Oče! Ti u Kristu okupljaš svoj narod i daješ mu predstojnike koji naviještaju Riječ i postaju veza jedinstva. Molbu ti za njih upravljamo: za naše biskupe i svećenike, za naše đakone, bogoslove i vjeroučitelje. Daj da uvijek ostanu vjerni tvojoj Riječi i službenici tvoga nauma, da Duha ne gase i ne boje se budućnosti kojoj nas vodiš. Daj da, poput Marije, budu osjetljivi na potrebe ljudi koje predvode i kojima su sakrament tvoga spasenja. Neka nikoga ne odbace ni prezru, već posebnu brigu i ljubav iskazuju onima koji lutaju, koji su izgubljeni i grijehom zarobljeni. Gospodine, uvijek si podizao ljude koji su kao proroci vodili tvoj narod naprijed. Neka i danas bude takvih. Marija se vjerom otvorila budućnosti i tebi se potpuno predala. Gospodine, Oče naš, daj da predvodnici vjere budu stalno otvoreni tvome duhu i bliski ljudima koji te traže. Tvoja Riječ i tvoj Duh neka obnovi i osvježi ovaj svijet da bude znak tvoje ljubavi. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

2. Tebi se, Bezgrješna Majko, približava naša žedna duša. Tebi se, blagoslovljena ženo, utječemo u svojoj nevolji. O, kako si bliska, najbliža Gospodinu! On živi u tebi i ti u njemu. U tvome svjetlu možemo motriti svjetlo Isusa, Sunce pravde. Sveta Bogorodice, puni smo povjerenja u tvoju nježnu i čistu ljubav. Budi nam posrednica milosti kod Isusa, našeg Spasitelja. Isprosi nam od Gospodina da nas prožme njegov Duh. Neka njegov ozdravljujući Duh prodre u sve dijelove naše duše, izliječi naše rane, probudi u nama ono što je zamrlo, oživi u nama ono što je usahnulo. Sveta suputnice, hodaj s nama našim putovima kako bi nas taj put vodio sve većoj životnosti, slobodi i ljubavi. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

3. Sveta Marijo, Majko Kristova, svrni svoje milostive oči na nas i budi uz nas u svim našim potrebama. Puni pouzdanja vapijemo Ti s blaženim Ivanom Pavlom: „Majko, Ti znaš što znači u svojim rukama držati mrtvo Tijelo svoga Sina, kome si poklonila život. Zaštiti sve majke na ovoj zemlji od smrti njihove djece, od mučenja, ovisnosti, ropstva, ratnih razaranja, progonstava, koncentracijskih logora i zatvora. Tvome majčinskom Srcu, Marijo, povjeravamo prije svega one koji su pritisnuti bolima i patnjama: bolesne, osobe s posebnim potrebama, muževe i žene u teškim brakovima i djecu u razvedenim obiteljima, ljude koji su pritisnuti dugovima i ovrhama, one koji su bez posla i doma, zatvorenike. O Marijo, Majko Božja, pomozi njima i svima koji se Tebi utječu i koji puni pouzdanja k tebi dolaze. Usliši naše molitve i budi uz nas u svim našim potrebama“. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

4. Bezgrješna Djevice, tvojem bezgrješnom srcu prikazujemo sve svećenike. Njih je Bog izabrao da budu posrednici između Boga i ljudi, da povezuju ljude s Bogom. Gospe draga, pomozi svim svećenicima na svijetu da budu graditelji mostove preko kojih ćemo mi ljudi dolaziti Bogu i Bog k nama ljudima. Pomozi im da budu oni koji pretvaraju, preobražavaju zemaljsko u nebesko. Isprosi im milost da budu božanski istražitelji, oni koji otkrivaju Božje tragove u našim ljudskim životima. Sačuvaj svećenike, sluge svoga božanskog Sina, u okrilju svoga bezgrešnog Srca, gdje im nitko ne može nauditi. Sačuvaj njihove ruke bezgrješnima jer svakodnevno dotiču sveto Tijelo tvoga božanskog Sina. Udijeli im svoje kreposti ljubavi, ljupkosti, susretljivosti, nježnosti, brižljivosti, suosjećanja da sve one koji su im povjereni, prihvaćaju otvorenim, radosnim i blagim srce. Amen.

5 Zdravo Marijo

 SEDMI DAN

1. Zahvaljujemo ti, Gospodine, za život što ga primismo: za krv koja kola u našim žilama i srce što kuca u našim grudima. Ti si nam dao zrak koji dišemo i hranu od koje živimo. Htio si, Gospodine, da imamo pamet kojom svijet istražujemo. Ljubav si nam u srce ulio da se otvorimo braći ljudima. U svome Sinu, Gospodinu našemu, pozvao si nas da ljubavlju obasipamo sve ljude i izgrađujemo novi svijet, svijet koji ima novi život – što se dobiva kad se ‘vlastiti život’ daje za druge i ‘krv proljeva za druge’, jer to je život koji uništava zlo i svijetu dariva radost, sreću i spasenje. Zahvaljujemo ti, Gospodine, što si htio da taj život od Marije poteče i što si nas sve pozvao na suradnju u izgradnji novog svijeta, novog života koji je započeo u njoj i tako se uzdignemo iznad pukog tjelesnog života i postanemo djeca Duha tvoga Sina. Tebi molbu večeras upravljamo za sve naše majke i očeve koji su nam život dali i ljubavi nas Kristovoj učili. Molimo te da i današnji muževi i žene rađaju nove živote, da se ne boje djece, već da pridonesu rastu novoga svijeta što je s Kristom započeo. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…


2. Marijo, Gospe draga, tvoja djeca žude za mirom, gladna su i žedna pravednosti, potrebna su suosjećanja i oproštenja, žele živjeti u skladu usprkos svim podjelama i nasilju koje vlada u svijetu. Tvoj je Sin molio Oca da bismo svi bili jedno; danas i mi molimo tu molitvu. Zagovaraj nas pred prijestoljem Božje milosti. Isprosi nam milost da živimo u savršenom jedinstvu s Isusom i našom braćom i sestrama. Daj da sve ono što činimo i govorimo bude na veću čast i slavu Oca, Sina i Duha Svetoga a na korist zajedništva ljudskog roda. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

3. Sveta Marijo, Majko Božja, naša zagovornice i Pomoćnice, u Tvoje svete ruke stavljamo sve naše blago, sve ono što jesmo i što posjedujemo kao i ono za što smo zaduženi i odgovorni. Podari nam, o Marijo, svoju majčinsku ljubav, bdij nad našim putovima i vodi nas svome Božanskom Sinu, Isusu Kristu, koji je rekao: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim” (Mt 11,28). Sveta Marijo, odsjaju Vječnog Svjetla, od Boga izabrana i svim blagoslovima obdarena, moli za nas jadne grješnike, jer mi ne zaslužujemo nikakve milosti. Budi uz one koji su u opasnosti, podrži one koji se dvoume, pomozi bolesnima i umirućima, ohrabri naše ponižene branitelje, moli za jadne duše u čistilištu. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

4. Bezgrješna Djevice, Majko boli, tebi prikazujemo sve one koji pate na duhu, duši i tijelu. Utječemo se tvom gorkom iskustvu supatnje. Ti, Majko supatnice, pogledaj na naše patnike. Svojom ranjenom dušom pohodi sve bolesne. Pomozi im prihvatiti bolest bez mrmljanja i nositi križ bolesti bez gorčine. Pomozi im patiti kao što si ti patila s vjerom, s ljubavlju i s nepoljuljanim pouzdanjem da će se tvoja patnja preobraziti u radost. Marijo, najdraža Majko, tebi na poseban način povjeravamo svu bolesnu djecu. Milimo te, uzmi ih u svoje krilo i budi im nježna majka da osjete svu tvoju ljubav i zaštitu. U ime Isusovo daruj im dobro zdravlje i blagoslovi ih sada i uvijeke. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

 OSMI DAN

1. Gospodine, pozvao si nas da živimo jedni s drugima i da tvoju ljubav unosimo u svijet. Pozivaš nas da se ostavimo zla i da surađujemo u spasenju što ga neprestano nudiš nama ljudima. Isusa Krista si poslao da živi među nama, da svijetu dade svoga Duha koji od svih ljudi stvara jedino tijelo, novi narod koji s tobom sklapa savez i tako širi tvoju ljubav. Mi ti, Gospodine, zahvaljujemo što si dao da Marija svijetu rodi Boga, ne voljom muževljevom nego silom Duha Svetoga. Upravljamo ti svoju molbu: ne daj da se oko nas zlo širi kao klica zarazna, već neka među nama ljudima bude što više onih što tebe spoznaju i priznaju, što ti vjerni uvijek ostaju i tvoga Duha ne izdaju. Molimo te da uvijek bude sve više onih koji su tebi vjerni, koji se u tebe pouzdaju, koji se tebi posvećuju, koji i u muci i patnji, Tvojom pomoći, radost osjećaju i oko sebe je šire. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

2. Bezgrješna Djevice, potaknuti povjerenjem da nikoga ne odbijaš u njegovim potrebama, hitimo Tebi dobra naša Majko. Budi uz nas u kušnjama života. Rasprostri svoju zaštitu nad svima koji tjelesno i duševno pate. Sačuvaj nama i svima nama dragima zdravlje duha, duše i tijela. Posebno nam izmoli milost za koju Te molimo večeras molimo… O Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas, svoju siromašnu djecu, i vodi nas k Isusu Kristu! Jer u darivanju Tvoga Sina otkriva se sjaj Tvoga Bezgrešnog majčinstva. Pošalji nam svjetlo milosti, koje se u Tvome Sinu objavljuje. To svjetlo razbija tminu grijeha i čini nas djecom svjetla. O Marijo, daruj nam milost za koju Te molimo i vodi nas dublje u tajne Tvoga Božanskog Sina, jer samo je On Put, Istina i Život. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

3. Majko Božja i Majko naša, uči nas sabranosti i nutarnjem životu, daj nam spremnost slušati dobra nadahnuća i Riječ Božju. Nauči nas koliko nam je potrebna meditacija, osobni nutarnji život i molitva koju samo Bog vidi u tajnosti. Bezgrješna Djevice, blagovjesnice i nositeljice radosne vijesti, ti si iskusila Božju ljubav koja je vjerna i koja pokazuje svoju nazočnost među ljudima pozivajući pojedince u svoju službu. U početku tvoga i našeg poziva nema zasluga ili privilegija nego besplatnost božanske ljubavi i poslanje služenja koje on sam želi povjeriti pozvanome. Ti si spremno odgovorila Božjem pozivu. Danas te molimo da otvoriš srca mladih da se stave na raspolaganje Božjem pozivu. Tvoje bezgrješno srce neka bude izvor ljubavi i služenja mladića i djevojaka da se, poput tebe, posvete Gospodinu u svećeničkom i posvećenom životu. Izmoli nam, presveta Majko, dobrih i vrijednih svećenika i posvećenih osoba koje će buduće generacije voditi putem Isusa Krista. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

4. Bezgrješna Djevice i Majko, divni uzore posvećenog života Bogu. Bog je, poput tebe Marijo, pozvao mnoge muškarce i žene da samo njemu posvete život, da postanu živa uspomena  naučavanja i primjera Isusa Krista i evanđeoskih vrednota. Pomozi posvećenim osobama da svjedočki žive odgovornost nasljedovanja Isusa Krista. Daj da budu proroštvo eshatološkog odredišta povijesti, proročki znak Božje prisutnosti. Ti, sveta Djevice, sve one koji se Kristu posvetiše zavjetima siromaštva, čistoće i poslušnosti, obaspi svojom vjernošću da posvuda budu živa prispodoba Božje ljubavi, dobrote, pravde, istine i mira. Isprosi si im od Boga da svoje zavjete povežu s Isusovom poniznošću, meditacijom, povlačenjem, šutnjom, liturgijskom hvalom, navještajem, liječenjem, postom i radom koji nije samo za uzdržavanje nego i pokora, da nam na vidljiv način pokažu živoga i prisutnoga Boga. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

 DEVETI DAN

1. Veliki i svesilni Bože! Poviješću si ljudskom uvijek upravljao, podižući ljude koji su tvoj naum ljubavi ostvarivali i u Duhu tvome vjerno služili. Tebi zahvaljujemo i za sve one koji su gradili našu hrvatsku povijest. Zahvaljujemo i na njihovoj vjernosti tvome Sinu, njihovim naporima i radu na boljitku našega naroda, za sve njihove muke da narod održe na okupu i spriječe njegovu propast. Zahvaljujemo ti za rad seljaka, muke rudara, žuljeve ribara i radnika, žrtvu branitelja, predanost nastavnika i liječnika, za napore intelektualaca i nesebičnost malih ljudi što nezapaženo grade našu domovinu. A danas te molimo: da u našem narodu bude ljudi vjere, koji neće zdvajati i plakati nad teškoćama koje nas pritišću. Da bude ljudi koji će se, poput tebe Marijo, staviti posvema u Božju službu. Molimo te naročito za naše očeve da poput sv. Josipa brižno skrbe za svoju obitelj. Molimo te za naše majke da poput hrabrih majki iz prošlosti našega naroda budu majke živih bića i službenice života – sada, u ovom trenutku kad osjećamo umiranje svoga roda. Novi je život nikao iz Marijina krila. Neka se novi život rađa i u našim obiteljima. Ti, svemogući Bože, Gospodaru života i Voditelju naroda, ostani nam i sada vjeran i daj nam nove svete majke i očeve koji će s Tobom spasiti naš narod. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

2. Marijo, Majko Božja i Majko naša, naše te srce želi ljubiti, naše ti usne žele pjevati, naša te duša želi moliti. Majko onoga u koga polažemo našu nadu i Majko naša, privuci nas sebi. Isuse, Sine Božji, molimo te zbog beskrajne ljubavi koju imaš prema svojoj Majci, daj da ljubimo Mariju kao što si je ti ljubio i kako ti želiš da bude ljubljena. Marijo, dobra Majko, molimo te, po nježnoj ljubavi kojom ljubiš svoga Sina, daj da ljubimo tvoga Sina kako ga ti ljubiš i kako želiš da bude ljubljen. Ljubljena Majko, jačaj našu želju za sakramentom svete Pričesti, tako da budemo sve sličniji Kristu u svom zahvaljivanju riječima i djelima. Pomozi nam da svoje obveze i odgovornosti dublje spoznamo, da kroz ljubav prema drugima, svojim životom i vjerom, vodimo cijeli svijet Kristu. Daj nam snage da se u ovoj ljubavi istroši naš život i neka cijelo naše biće pjeva u vječnosti: Blagoslovljen Gospodin! Amen.

3 Zdravo, Marijo…

3. O Marijo, naša utjeho, budi uz nas u gorkim trenucima života, ne napusti nas u času naše smrti, nego nam izmoli potpuno pokajanje, iskreno obraćenje i oproštenje naših grijeha. Izmoli nam milost da budemo sveti i sačuvaj nas od svih opasnosti tijela, duha i duše i vodi nas svome božanskom Sinu, Isusu Kristu, koji je rekao:”Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti.” (Iv 15,5). O Marijo, naša draga Gospo, usliši naše molbe i izmoli nam onu milost za koju Te s pouzdanjem u ovoj Devetnici molimo da otvorimo novu stranicu svoga života i da svjedočimo Tvoga Sina, Isusa Krista, da budemo, poput tebe Marijo, bezgrješni, to jest slobodni. Amen.

5 Zdravo, Marijo…

4. Bezgrješna Djevice i Majko, divni uzore, obiteljska ženo, ti znaš kako je teško godinama živjeti zajedno bez susretanja poteškoća i patnji. Milosno pogledaj na sve naše obitelji. Izmoli im veliko srce u oproštenju, koje zna zaboraviti primljene uvrede i prepoznati vlastite pogreške. Utemelji u svim članovima naših obitelji snagu Božje ljubavi, da možemo prvi ljubiti i nastaviti ljubiti pa i onda kada nismo ljubljeni, bez gubljenja nade u mogućnost pomirenja. Pomozi nam da nam rad bude važan, ali ne više od radosti zajedništva, da nam zajednički objedi budu trenuci susreta i dijaloga. Zabrani, Gospe, da u našoj kući boravi šutnja, ona gluhoća nepovjerenja i sukoba, ona hladnoća ravnodušnosti. Učini da Božja riječ u našoj kući načini svoj šator, da sa slašću pripovijedamo put s Bogom. Daj da kao i tebi, Marijo, misli naših obitelji postanu  tijelo i život, pripovijest i Božji naum. Daj da nijedna naša obiteljska gesta ne bude nikada predviđena i učinjena s dosadom. Daj da naša svakodnevnica bude ponavljajuća ljubav, kušana začuđenost, zauvijek, svaki dan, čitavoga života. Neka nam sutra ne ulijeva strah, jer si nam Ti uvijek blizu. Majko draga, neka po tvom zagovoru naše obitelji bude mjesto prihvaćanja i izvršavanja Božje volje i da svatko slijedi svoj osobni poziv na koji ga Gospodin poziva. Amen.

5 Zdravo Marijo…

Pjesma:

S. U Začeću svome, Djevo, neoskvrnjena si bila.

N.Moli za nas Oca čijega si Sina porodila.

Pomolimo se:Bože, Ti si po neoskvrnjenom Začeću Djevice Marije pripravio dostojan stan svome Sinu. Zbog predviđene smrti svoga Sina očuvao si je od svake ljage grijeha. Učini, molimo, da i mi, po njezinu zagovoru, čisti k Tebi dođemo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 PRVI DAN – DAN ZARUČNIKA

Pjesma:

Bože, u pomoć mi priteci!

Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu…

Budi hvaljeno po sve vrijeme….

Braćo i sestre, Djevica Marija nama je uzor odgovora na poziv prema Božjem naumu. Ona je vlastiti život otvorila Božjem naumu. Kao i svaka druga djevojka sanjala je o osnivanju obitelji. Učinila je sve ono što je bilo u njezinoj moći. Izabrala je zaručnika i željno čekala dan sklapanja braka. No, nije se zatvorila ni onome što je nadilazilo njezino shvaćanje. Nije se zatvorila Božjem naumu. Dopušta Bogu da On u njoj od onoga nemogućega načini moguće. S Bogom je sve moguće. Jedino kada smo mi ljudi u pitanju, onda i ono moguće postaje nemoguće. Nemoguće je biti vjeran, nemoguće je biti u predbračnoj čistoći, ljubiti do kraja života, ustrajati u zajedništvu. Večeras molimo krunicu za sve kršćanske zaručnice i zaručnike da svoj zaručnički život provode u duhu Evanđelja.

1. otajstvo: „Nije dobro da čovjek bude sam!“ 

Razmišljajmo o pozivu na bračno zajedništvo kako ga je Bog zamislio.

I Reče Gospodin, Bog: „Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on!“ Tada Bog pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebto, u mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Gospodin ženu pa je dovede čovjeku. Nato čovjek reče: „Gle, evo kosti od mojih kostiju i mesa od mesa mojega! Ženom nek se zove, od čovjeka kad je uzeta!“ (Post 2,22-23).

Zahvaljujemo ti, Gospodine, jer je sudbina muškarca i žene ona zajedništva. Prvi oblik zajedništva je brak: jedno nasuprot drugoga, različiti ali u istom dostojanstvu. Upotpunjujući se, utemljuju jedincato biće. Daruj Gospodine zaručnicima radost prepoznavanja drugoga kao dijela sebe kao tvoj dar ljubavi. Daj, Gospodine, da njihovo zaručništvo bude preobražavanje ljubljene osobe u važno i životno dobro, da se otvore i prihvate različitoga, da i njihovo tijelo bude ljubav. Molimo da mladići i djevojke, prihvaćajući jedno drugo kakvi jesu, budu čista srca kao stanje u kojem im se Bog može potpuno darovati da njihova ljubav bude potpuna i vjerna.

Marijo, ženo spasenja, koja si u Josipu prepoznala dar koji ti je pripravio Bog za Tebe i Isusa Tvoga Sina, daruj našim zaručnicima poziv na jedinstvo i zajedništvo.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

2. otajstvo: Učinit ću te svojom zaručnicom/zaručnikom.

Razmišljajmo o posebnom odnosu intimnosti, o obećanju vjernosti Isusa Krista, jedinom istinskom zaručniku.

„Zaručit ću te sebi dovijeka, zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi. Zaručit ću te sebi u vjernosti i ti ćeš spoznati Gospodina“ (Hoš 2,21-22).

Blagoslovljen budi Ti, Gospodine, koji nas pozivaš na sakrament braka u kojem si Ti Zaručnik koji svakodnevno obnavljaš darove svoje vjernosti i ljubavi. Molimo te da naši zaručnici upoznaju intimnost Tvoje ljubavi i da iskuse pripadnost Tebi, što su nužni uvjeti da umire svoje slabosti, svoje padove i svoja ograničenja u zaručničkoj ljubavi.  Udijeli im, Gospodine, obilje svoje ljubavi da u njoj žive svoje osjećaje, zbližavanje, prihvaćanje, svoju potpunost u radosti, u problemima, u boli, u nesigurnosti, u čitavoj stvarnosti svoje osobe.

Marijo, izabrana zaručnice, koja si primila milost življenja u intimnosti s Bogom, pomozi našim zaručnicima u stalnom traženju Božje prisutnosti, kako bi ostali postojani u međusobnoj ljubavi.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

3. otajstvo: „Ustanite oboje i molite“. 

Razmišljajmo o Božjoj prisutnosti koja prati zaručnike na njihovu putu.

„Kad se htjedneš približiti k njoj, bdijte oboje i dozivajte milostivog Boga: on će vas spasiti i smilovati vam se. Ne boj se: ona ti je bila dosuđena oduvijek“ (Tob 6,18)

Gospodine, predajemo ti strahove suočavanja s bračnim životom, koji nam osigurava budućnost. Ti koji si zaručnike izabrao oduvijek i učinio da se susretnu, hodaj uz njih, budi živa prisutnost među njima i pobijedi u njima svaki svaki strah. Učini da moleći zajedno mogu pronaći snagu nadvladavanja teških trenutaka koji su neizbježni u svim odnosima među zaručnicima. Prosviijetli ih, Gospodine, da se zajedno mole prilikom svakog susreta i prije svakog razgovora i čina kojeg žele učiniti. Pomozi im, Gospodine, da svoje zaručništvo ne svedu na tjelesnost: osjećajnost, nježnost i seks, nego da shvate i duhovnu stranu seksualnosti u kojoj se shvaća misteriozna istina koja ih čini sustvarateljima zajedno s Tobom.

Marijo, ženo hoda, posreduj za sve zaručnike da se oni nikada ne osjećaju samima. Ti, koja si Majka, pozovi ih da uvijek imaju pouzdanje u tvoga Sina Isusa. Amen.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

4. otajstvo: „Kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati“. 

Razmišljamo o radosti življenja u ljubavi s dragom osobom.

„Tebe ću zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata jer ti si milje Gospodnje i zemlja će tvoja imat supruga. Kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati“ (Iz 62,4-5).

Zaručnici su prispodoba koja svijetu govori o Božjoj ljubavi. Gospodin bira naša ograničenja, naša siromaštva i slabosti da nas ljubi i prihvati onakve kakvi jesmo. Pomozi, Gospodine, zaručnicima da prihvate i poštuju jedno drugo kao što Ti sve nas prihvaćaš. Pomozi im da se poštuju u različitosti i da se istodobno ta različitost otapa da im se uveća uzajamna ljubav. Učini da dobro jednoga postane dobro onoga koji ljubi i obratno. Daj da se uvijek bezintersno raduju jedno drugom. Daj da svi kršćanski zaručnici budu znak koji govori nama ljudima o Tvojoj ljubavi prema nama.

Majko, Gospodnja ugodnice, koja si kliktala od radosti jer ti je Gospodin učinio velika djela, udijeli svim kršćanskim zaručnicima da promatraju Božja djela u siromaštvu svoga života, da ga uzvisju i iskazuju mu slavu. Amen.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

5. otajstvo: „Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!“

Razmišljamo o vječnoj ljubavi koju živimo u vremenu.

„Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da mnoja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!“ (Iv 15,9-13).

Samo ako ostanemo u ljubavi Gospodina Isusa, primamo od njega Duha koji nas potiče da ljubimo sve do potpunog darivanja sebe, sve do žrtve na križu. Ljubav je život. Samo ljubeći poštuje se i pojačava život od njegova izlaska do zalaska. Za zaručnike je ljubav isto što i sunce za prirodu. Tamo gdje sunce ne dopire, progresivno raste smrt. Gdje ljubav nije življena, progresivno se rađa i raste podjela, antipatija, gramzivost, žeđ za posjedovanjem. Frustrirani čovjek traži surogate ljubavi. Samo je ljubav istinska gesta izvor istinskog života. Pomozi, Gospodine, zaručnicima izgubiti vlastiti život zbog drugoga. Pomozi im pobijediti njihovo sebeljublje i njihove razloge. Udijeli im milost služenja Tebi u drugome i milost uzajamnog oproštenja.

Marijo, službenice Gospodnja, učini ih hitrima u ljubavi i u služenju jedno drugom. Pomozi im biti spremnima u slušanju jedno drugoga i jednostavnima i iskrenima u uzjamanom odnosu. Amen.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

Zdravo Kraljice…

Litanije srca – BD Mariji

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluje se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama!

Sine, otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas!

Gospe, iščekivanja i nade,

Gospe, radosti i života,

Gospe, srca i ljubavi,

Gospe, vjere i želje,

Gospe, milosti i zalaganja,

Gospe, šutnje i kontemplacije,

Gospe, rada i odmora,

Gospe, molitve i služenja,

Gospe, zdravlja i utjehe,

Gospe, snjegova i bezdana,

Gospe, mora i rijeka,

Gospe, ruža i zora,

Gospe, plača i samoće,

Gospe, mira i osmjeha,

Gospe, slušanja i vjernosti,

Gospe, pravednosti i milosrđa,

Gospe, umjetnosti i poezije,

Gospe, pjevanja i boja,

Gospe, Crkve i svijeta,

Gospe, mojega grada i moje kuće,

Gospe, Božića i Uskrsa,

Gospe, Kalvarije i uskrsnuća,

Gospe, Duhova i uznesenja na nebo,

Gospe, mojega nemirnoga životnog razdoblja,

Gospe, mojega zadnjega časa i subote bez večernje,

Gospe, onoga tko je sam i onoga tko je isključen iz društva,

Gospe, onoga tko pati i onoga tko je daleko od doma,

Gospe, jednostavnih i malenih,

Gospe, u čijem je srcu Bog učinio velika djela,

Gospe, u čijoj je utrobi Bog uzeo tijelo,

Gospe, koju svi naraštaji nazivaju blaženom,

Gospe, koja me tražiš i prihvaćaš,

Gospe, koja me slušaš i razumiješ,

Gospe, koja si prva poljubila gologa Boga,

Gospe, koja si prva poljubila uskrsloga Krista,

Gospe, koja me čekaš na vratima raja,

Gospe, koja me svaki dan gledaš s prozora raja,

Gospe, koja uvijek govoriš o meni svome i mome Bogu,

Gospe, ljepoto neba i zemlje,

Gospe, Božje remekdjelo i cvijete čovječanstva,

Gospe, majko Isusova i Crkve,

Gospe, majko Božja i majko moja,

Gospe, sliko novoga svijeta,

Gospe, moja sigurnosti i moj odmore,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

S: Moli za nas Bezgrješna Djevice Marijo.

N: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Udijeli nam, bezgrješna djevice, da te hvalimo svojom snagom, da živimo za tebe, za tebe radimo, trpimo i umremo. Učini da te drugi slave više od mene, da bi u plemenitu natjecanju ššto više porasla tvoja slava, kako želi onaj koji te je uzdigao iznad svih stvorenja. Amen.

MOLITVA ZARUČNIKA

Bože, izvore dobrote i ljubavi, ti si nas stvorio na svoju sliku
i vodio nas svojom prisutnošću, a u čudesnoj si providnosti
isprepleo naše životne putove. Darovao si nam ljepotu zaljubljenosti
i dopustio da jedno u drugome vidimo tragove tvoje radosti.

Ti nam neprestano objavljuješ otajstvo Saveza između tebe i čovjeka,
po Isusu Kristu, Zaručniku, koji nam se daje po Crkvi, Zaručnici.
Zahvaljujemo ti za sve ljude koji nam svjedoče tu neizrecivu ljubav
prateći nas molitvom, žrtvom i prihvaćanjem.

Bože, ti nas pozivaš na uzajamno darivanje, na osluškivanje i vršenje tvoje volje, otkrivajući u nama snagu za vjernost
i za ustrajnost u dobru. Pomozi nam čuvati živom našu ljubav;
vjernički se suočavati se s teškoćama; s pouzdanjem se obraćati tebi
te snagom tvoga Duha rasti u svetosti.

Primi našu molitvu za budući bračni život.
Prepoznaj u nama spremnost za prihvaćanje života
i za odgovornost služenja u roditeljstvu.
Zato te već sada ponizno molimo da nas u braku obraduješ darom djece.

U zaručničkome hodu bdij nad našom čistoćom;
ne uskrati nam svjetlo svoga lica u trpljenjima; otvori nam srce za praštanje i milosrđe.

Ti budi središte svakoga našeg dana, sigurnost naše združenosti i povjerenja,

oslonac za izgradnju nebeskoga kraljevstva. I daj da svima koji nas susreću
budemo živa slika tvoje neizmjerne ljubavi.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

SLIJEDI DEVETNICA BEZGRJEŠNOJ

 DRUGI DAN – DAN SUPRUŽNIKA

Pjesma:

Bože, u pomoć mi priteci!

Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu…

Budi hvaljeno po sve vrijeme….

Gospe draga, kakav ste lijep par činili ti i sveti Josip. Vi ste par uzor u kojem se trebaju ogledati svi kršćanski supružnici. Molimo večeras Bezgrješnu za sve one koji su se brakom vezali u zajedništvo. Što je željeni ako ga nitko ne želi? Što je ljubljeni ako ga nitko ne ljubi? To je Božja tragedija na zemlji. Razapeta ljubav koja nije ljubljena. To je tragedija i supružnika koji ne idu jedno drugome u susret. Molimo da se supružnici prihvaćaju u uzajamnoj darovanosti. Molimo da vjeruju da ih je Bog darovao jedno drugome, jer ako ne vjeruju, dar ne može biti prihvaćen, ma kakav god znak davao. Molimo da hite jedno drugome u zagrljaj, da jedno drugo podržavaju u vjeri, da jedno drugo blagoslivljaju, da Bogu zahvaljuju jedno za drugo.

Koji lijepi par oblikuje dvoje supružnika vjernika koji dijele istu nadu, isti ideal, isti način življenja, isto ponašanje služenja. Oboje su braća i sluge istoga Gospodina bez ikakve podjele u tijelu, duhu i duši: zajedno mole, zajedno kleče i zajedno poste. Jedno drugo poučavaju, potiču jedno drugo, uzajamno se potpomažu i ohrabruju. Stoje zajedno u svetoj zajednici, zajedno na gozbi Gospodnjoj, zajedno u kušnjama, zajedno u progonima, zajedno u radostima i žalostima. Nema opasnosti koju jedno drugome skrivaju, ne izbjegavaju jedno drugo, nisu jedno drugome teret. Zahvaljuju bez ikakve suzdržanosti. Bez stida jedno drugo na glas blagoslivljaju. Takvim supružnicima Krist se raduje i šalje svoj mir. Tamo gdje su takvi supružnici, tamo je i Krist. Razmišljajući o bračnim otajstvima, zajedno s Marijom, želimo moliti za sve kršćanske supružnike da im Gospodin udijeli uzajamno prihvaćanje i ljubav, vjernost i ustrajnost u braku.

1. otajstvo: brak je poziv

Gospodine, pozvao si nas da ostavimo naše roditelje kako bismo ostvarili bračno zajedništvo, simbol tebe koji si vječni zaručnik. Hvala Ti, Gospodine, što si nas pozvao na brak. Hvala Ti što si pošao pored nas. Hvala Ti što si nas izbrao da budemo supružnici u tebi i za tebe u našoj domaćoj crkvi. U Tebi shvaćamo da brak nije subjektivni, samovoljni izbor. Nije niti nužnost, nego odgovor na Tvoj poziv. Uvjeri nas, Gospodine, da brak nije moguće utemeljiti samo na jednostavnom zaljubljivanju, nego na temeljitom i svjesnom razlučivanju poziva koji nam Ti šalješ i koji je usmjeren na zajednički put svetosti i ima svoj cilj u tebi, Gospodine. Gospodine, utemelji u nama snagu svoje ljubavi, da možemo uvijek ljubiti svoj poziv i svoga životnog suputnika/cu i nastaviti ljubiti pa i onda kada nismo ljubljeni, bez gubljenja nade u mogućnost pomirenja.

Bezgrješna Majko, ti koja si se odazvala na bračni poziv i izvršila ga po Božjoj volji, pomozi svim kršćanskim supružnicma da svoj bračni zavjet izvršavaju po Božjim nadahnućima.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

2. otastvo: brak je gozba

Tko zna Gospodine koliko će puta, u našoj kući, nedostajati i nama vina! Gospodine, koliko puta nismo bili jedno drugome vino radosti, zajedništva, prihvaćanja, oproštenja, ohrabrenja, suosjećanja, nježnosti i ljubavi… Gospodine, Ti sam znaš kako je teško godinama živjeti zajedno bez susretanja neprihvaćanja, odbijanja, nepraštanja, progona, boli i patnji. Ti si nam dao pravi primjer kako se ustrajava u životnoj svakodnevnici, makar nam ona ne bila sklona. Zato Ti želiš da Tvoje vino evanđelja bude piće naših duša. Koliko puta brzina života, posao, svakodnevne zadaće ne dopuštaju vidjeti nedostatk okusa tvoga vina. Koliko smo puta bili gluhi i slijepi na našu žeđ za tobom. Koliko smo puta bili prazni Tebe. Oprosti nam Gospodine. Koliko puta tvoje vino ljubavi nismo ponudili svojim ukućanima? Koliko puta Tvoje vino u nama nije izazvalo oproštenja? Pojeći nas, Gospodine, svojim vinom, daruj nam veliko srce u oproštenju; daruj nam veliko srce koje zna zaboraviti primljene uvrede i prepoznati vlastite pogreške.

Djevice Majko, večeras te molimo da svim supružnicima otvoriš oči da uvijek u njima odzvanja Isusova riječ: „Činite ono što vam on kaže!“ da vino evanđelja preobilno poteče njihovim srcima i životima. Neka im božansko vino bude vječna radost.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

3. otajstvo: brak je milosrdna ljubav

Gospodine, moderni svijet sve se više preobražava u mjesto tame i grijeha. I na nama se osjeća blato javnog mišljenja koje nas uvjetuje: imate dvoje djece, sad je dosta! Zašto trebate uvijek ići na svetu Misu? Zašto ste još uvijek vjerni jedno drugome? Zašto ga/ju ne ostaviš? Zašto ne izbjegavate poreze? Zašto ne činite kao i svi? Zašto se i vi ne snađete? To je blato koje želi ući u naše srce, u našu moralnost, u naše poštenje. Gospodine, pomozi nam izgrađivati našu kuću, naš bračni život u suradnji s Tobom. Zabrani, Gospodine, da u našoj kući boravi šutnja, ona gluhoće nepovjerenja i sukoba, ona hladnoće ravnodušnosti. Daj da naš zajednički život nastanjuju naši milosrdni i opraštajući pogledi, naša čista srca i ispravne naše savjesti kako bismo doista bili kršćanski supružnici u ovome svijetu.

Bezgrješna Djevice, u tim teškim trenucima otvori naše oči pogledu Oca nebeskog koji u svojem milosrđu želi odnijeti svako blato, želi očistiti svaku nečistoću i ponovno nam dati onu moralnost i čestitost koju večeras kao pojedinac i kao par obećajemo živjeti. Budi ti bezgrješna Djevice glas naše savjesti kako bismo se uvijek vraćali kući Očevoj gdje je uvijek pripremljen stol za našu okrepu.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

4. otajstvo: brak je Euharistija

Euharistija je naša okrepa, utjeha. Ona je naš svakodnevni hvala koji želimo izreći tebi Oče u Kristu, po Kristu i s Kristom. Euharistija je naš dar ljubavi kojim želimo prinijeti u svakoj fešti, na svaki zvuk zvona koji nas dostiže na mjestu našega rada, na mjestu našega odmora i na mjestu naše borbe za pravdu, mir i bratstvo. Euharistija je naša zahvala, kojom želimo uzdići ti hvalu za naše sretne dane i pomoć za naše tužne dane koji nas prate u našem bračnom životu. Želimo da Euharistija bude naša hvala koja se sjedinjuje s Tobom u intimnom Zajedništvu, postojano hranjenje našega braka, živi primjer darivanja drugom. Pomozi nam, Gospodine, da i mi kao i Euharistija postanemo uzjamani dar, dar koji ne očekuje uzvraćanje nego koji zaboravlja pogrešno u jednom zagrljaju, s rukama raširenim poput Tvojih na križu i poput ruku Tvoje majke koja Te prihvaća nakon skidanja s križa. Oprosti nam, Gospodine, ako se ne hranimo Tobom, nego se hranimo sobom i tako umjesto da se jedno drugom darujemo, mi izjedamo jedno drugo.

Bezgrješna, budi naš primjer i naša snaga. Ti si se zahvalno čitava prinijela Bogu. Pomozi i nama da se svakodnevno zahvalno prinosimo jedno drugome, da postanemo uzjamni dar na dobro nas supružnika.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

5. otajstvo: brak je poslanje

Gospodine, rekao si: „idite po svem svijetu i propovjedajte Evanđelja svakom stvorenju“. Tu si nam zapovijed dao u sakramentu potvrde i ponovio si je na dan našega vjenčanja. Idite po sve svijetu. Naš prvi svijet smo mi sami, supružnici. Mi jedno drugome trebamo naviještati Evanđelje. Kako? Kada? Možemo naviještat Evanđelje riječima zajedničke molitve, obiteljskom molitvom, radošću nošenja trereta jedan drugome, uzjamnom pomoći u obiteljskim dužnostima, brigom i dogojem djece, podržavajuići se u patnjama, pomaganjem potrebnih i siromašnih; surađujući u župi, u profesionalnom svjedočenju s kolegama na poslu. Naviještat ćemo Evanđelje našoj malenoj djeci i našim mladićima i djevojkama cjelovitim, dosljednim i vedrim kršćanskim životom. Naviještat ćemo Evnđelje svjedočeći Tvoju ljubav našom bračnom ljubavlju.

Bezgrješna Djevice, koja si, na početku poslanja apostola u sobi posljednje večere, bila dragocjena prisutnost silaska Duha Svetoga, budi uvijek prisutna u sobi naše kuće da Duh Gospodnji bude uvijek u nama i u našim djelima.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

Zdravo Kraljice…

Lauretanske litanije

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Majko Kristova, moli za nas!
Majko Crkve, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!
Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobroga savjeta, moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, moli za nas!
Majko Spasiteljeva, moli za nas!
Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!
Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!
Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorne pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!
Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grješnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, Moli za nas!
Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice ispovjedalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!
Kraljice svih svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnog začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice obitelji, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

S: Moli za nas sveta Bogorodice!
N: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se: Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

MOLITVA SUPRUŽNIKA

Bože, najljepše što možemo reći o tebi jest: ti si ljubav. Sva ljubav na ovom svijetu samo je odsjaj tvoje ljubavi. U ljubavi se može ostvariti potpuna sreća ako drugoga usrećujemo i imamo dubok osjećaj da od drugoga primamo sreću. Zahvaljujemo ti što cijelim svojim bićem možemo jedno drugome pokloniti ljubav u braku. Gospodine, zahvaljujemo Ti da si nam dao ljubav i poziv na brak.

Zahvaljujem ti, Gospodine, što si me stvorio na svoju sliku, kao ženu. Hvala ti za sve posebnosti tijela, osjećaja, uma i duha. Stavljam sve u tvoju službu. Želim izvršiti tvoj plan. Hvala ti za jakog i dobrog muškarca, koji mi pomaže nositi terete života. Hvala ti za osobu koju stavljaš na moj životni put; daj nam sposobnost razumijevanja u ljubavi. Jačaj nas oboje da nađemo životne ciljeve i da snagu svoje ljubavi stavimo u službu izgradnje boljeg svijeta. Marijo, majko Božja, pomozi mi da budem svom suprugu pomoć i snaga, nježnost i prihvaćanje, suosjećanje i zaštita, kakva si ti bila Josipu i Isusu.

Gospodine, Bože, stvorio si me i stavio u ovaj svijet kako bih ispunio tvoju volju i ostvario se u punini svoga bića. Ti si mi u srce stavio želju da svoj život podijelim s dragom osobom. Hvala ti za suprugu koju si mi darovao. Hvala Ti za pomoćnicu, suputnicu, životnu družicu. Hvala ti što sam upoznao bogobojaznu ženu, koja traži tebe, kojoj si ti važan, da zajedno prolazimo radosti i teškoće života. Molim te za ljubav koju ti daruješ, obdari nas ljubavlju, mudrošću i jasnoćom da je cijeloga života vidim jedno drugo kao važno životno dobro i ljubimo se, prihvaćamo se i poštujemo  se u sve dane našega života. Amen.

Pjesma:

SLIJEDI DEVETNICA BEZGRJEŠNOJ

TREĆI DAN – DAN OČEVA I MAJKI

Pjesma:

Bože, u pomoć mi priteci!

Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu…

Budi hvaljeno po sve vrijeme….

Braćo i sestre, Božja je ljubav vjerna i ta se vjernost izriče u obećanju. Nismo mi ljudi ti koji gradimo boravište Bogu, nego On sam dolazi onome tko mu daruje boravište. Bog od vječnosti traži susret s nama ljudima. Marija, vjernoj Božjoj ljubavi, odgovara istom raspoloživosti: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Božja ponuda pronalazi prihvaćujući duh i tijelo. Ljubav je ljubljena. Pronalazi dom gdje može boraviti, i naša ljudska kuća nije više pusta. Marija ostvaruje otajstvo vjere: prihvaća Boga kakav jest. Ona je figura svakog čovjeka i cijele crkve koja, u vjeri, začinje samoga Boga. Vjera dokida granice svake naše ljudske nesposobnosti da nas učini sposobnima za Boga. Jedna od naših ljudskih sposobnosti za Boga je očinstvo i majčinstvo na koje nas Bog poziva. Biti otac i majka znači biti dionikom Božjeg stvaralačkog i odgojnog djela. Hvala Ti, Gospodine, za roditelje koje si nam darovao. Hvala Ti, za njihovu sustvareteljsku moć, za svaku riječ i djelo, suzu i zagralj, opomenu i pohvalu. Večeras želimo zahvaliti ocu i majci za sve što smo po njima iskusili od vječne ljubavi, od životne radosti, od povjerenja u život, od otvorenosti i zaštite. Večeras im i opraštamo sve ono što je bilo manjkavo u njihovu odnosu prema djeci. Blagoslovi, Gospodine, sve roditelje da budu dobri roditelji poput Josipa i Marije. Blagoslovi ih da ostanu vjerni svom kršćanskom roditeljstu i da ne podlegnu mišljenju drugih. Blagoslovi, Gospodine, sve roditelje da njihova ljubav, briga, nježnost prema djeci uvijek bude nadahnuta Tvojim riječima.

Večeras, moleći krunicu, razmišljajući o otajstvima  očeva i majki, molimo Mariju za sve one koji su roditelji ili to željno očekuju. Molimo da im Bezgrješna izmoli svoju spremnost prihvaćanja drugoga, rađanja i odgajanja djece kao Božjih darova.

1. otajstvo: Radost začeća

Život je ljubav. Samo gesta ljubavi može roditi i samo zaljubljeni imaju potomstvo. Ljubav rađa ljubav. Naša ljudska narav posjeduje sposobnost ostvarenja čina koji prenosi život, a to je bračni spolni odnos. On je naravno sredstvo rađanja života u svoj svojoj potpunosti. Bračni spolni odnos je gesta ljubavi koja, među onima koji se ljube, stvara jedno srce i jedno tijelo. To unutarnje jedinstvo se dostiže preko njihovog potpunog dara koji se u našem jeziku naziva brak. Život se rađa iz spolnog odnosa. Zato u korijenu njegova dara treba biti bračna ljubav. Samo se u braku supružnici sjedinjuju na potpun i konačan način. Gospodine, Ti si svoju stvarateljsku moć prenio na muškaraca i ženu da u ljubavi stvaraju najveća čuda ovozemaljskog svijeta, djecu. Stvarajući djecu činiš ih roditeljima, očevima i majkama. Ti želiš i na taj način da osjetimo Tebe koji si nam Otac i Majka. Svrni svoj milosni pogled na sve očeve i majke. Ulij u njih svoju očinsku i majčinsku ljubav. Ti koji si tvorac i stvaratelj života, ohrabri sve očeve i majke, kao i one koji žele biti otac i majka, da se otvore životu, da se ne boje biti Tvoji suradnici u stvaranju novih života.

Bezgrješna Djevice, Tebe nije posve iznenadio Božji glas da ćeš biti majka, jer si željela biti žena i majka. Iskustvom svojega začeća pohodi sve one koji žele začeti djete, sve one koji su začeli Božji dar, da ga radosno prihvate i Bogu zahvaljuju na tom čudesnom daru.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

2. otajstvo: Radost rođenja

Isuse, Tvoje je rođenje polazišna točka i usmjerenje naše povijesti. To je jedini događaj koji je u stanju dati smisao nama i našoj povijesti. Jedini događaj koji nam može dati sigurnost da smo usmjereni prema životu a ne prema smrti. Izvan događaja Tvojega rođenja, postoji samo apsurd. Tvoje je rođenje, Gospodine, pravilo za našu vjeru. To su ulazna vrata da možemo ući tamo gdje Ti boraviš i da Te možemo upoznati. Hvala Ti, Stvoritelju, što se daruješ nama, svojim stvorenjima. Ako Te prihvatimo, imamo moć postati, poput Tebe, Božji sinovi i kćeri.

Marijo, ti si živjela zanos kada si rodila Boga i našla ga u svojim rukama. Koju si sreću osjetila u gledanju, slušanju, dodiru i grljenju Beskonačnoga u tom malenom djetetu. Udijeli istu radost očevima i majkama pri rađanju ploda njihove ljubavi. Neka promatrajući Tebe pri rođenju, ugledaju se na tebe u prihvaćanju Božjeg dara. Bog im je udjelio dar, krhak i nezaštićen, i povjerava ga njihovim rukama i srcima da ga obaviju nježnošću i ljubavlju. Dijete koje je ljubav i prihvaćanje ima potrebu ljubavi i prihvaćanja. Marijo, izmoli svim očevima i majkama takvu ljubav i prihvaćanje da svako dijete na ovom svijetu bude ljubljeno i prihvaćeno onako kako ga Bog ljubi i prihvaća. Posebnu milost izmoli, sveta Majko, onim majkama koje pomišljaju na abortus da donesu na svijet ono što je u njima začeto.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

3. otajstvo: Radost krštenja

Dijete, plod ljubavi muža i žene, je istinski Božji dar. Bog nije izvor koji upija svoje vode, nego želi da se razliju na sva njegova stvorenja. On je darovatelj života. Sve što postiji na ovom svijetu je Božji dar, na poseban način ljudski život. Prikazati dijete Gospodinu, krstiti ga, znači priznati da je ono Božji dar i u njemu shvaćamo sami život kao dar. Krstiti dijete u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, čin je vjere kojim očevi i majke javno izvaljuju da dijete nije samo njihovo nego da je i Božje dijete. Tim se činom očevi i majke više ne određuju prvenstveno po svojim društvenim ili političkim odgovornostima, nego i po krštenju. Krštenje nas obilježava kao božanske ljude, ljude koji imaju vezu s Bogom. Isus je svojim krštenjem pokazao svoju ljudsku utjelovljenost i svoju solidarnost s nama ljudima. Naše krštenje ie pokazivanje naše obože ljudskosti i naše solirdarnosti s Bogom koji je Emanuel, Boga s nama. Naše krštenje je dokaz toga da smo mi s Bogom. Hvala Ti, Gospodine, za sve očeve i majke koji Ti zahvalno prikazuju svoju djecu, jer žele da u njima živi i razvija se ne samo fizički nego i duhovni, božanski život.

Bezgrješna djevice, svojim moćnim zagovorom, prosvijeli sve očeve i majke da ne uskrajuću svojoj djeci vezu s božanskim izvorom da se mogu razvijati kao potpune i cjelovite osobe.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

4. otajstvo: Radost odgoja

Gospodine, i Ti si prošao kroz period odgoja. Vjerojatno nisi bio lako odgojivo dijete. To je i normalno, jer svako rođenje je budućnost, prekid s prošlošću. Ni ti u tome nisi iznimka. I ti si svojim jedinacatim i neponovljivim životom, svojim ponašanjem, svojim razmišljanjima i odlukama, zadao brige svojim roditeljima. Danas  mnogi roditelji, ne razmišljajući na takav način, tuže se na poteškoće odgoja, a zaboravljaju radost odgoja. Zar su danas djeca drukčija od onih prošlih vremena? Ne stoli li radije u korijenu krize odgoja kriza povjerenja očeva i majki u život. Gospodine, uvjeri očeve i majke da ne moraju biti savršeni roditelji i sve znati od prve. Učini ih, Gospodine, u pitanjima odgoja vječnim šegrtima. Neka sebi dopuste činiti pogreške i ispravljati ih. Neka sebi dadnu vremena naučiti svoj znata roditelja. Neka im djeca budu prvi učitelji, da pod njihovim pritiscima svoja načela odgoja neprestano sučeljavaju s konkretnom stvarnošću. Pouči ih, Gospodine, da djecu ne odgajaju općenito, nego da svako dijete odgajaju zasebno, jer je svako dijete početak nove pustolove. Nije moguće „uvježbati se“ na starijima pa tako odgajati i novorođenče. Pomozi, Gospodine, da roditelji odgajaju svoju djecu talentima koje su primili. Neka prepoznaju svoja vlastita bogatstva kako bi ih mogli umnažati kroz odgoj vlastite djece. Što je njihova osobnost bogatija, to će djeca od njih imati više koristi. Prosvijetli, Gospodine,  očeve i majke da se ne brinu samo za ljudski i školski odgoj djece i da djeca imaju što bolju budućnost. Molimo da roditelji daju istu važnost, ako i ne veću, vjerskom odgoju. Biti ili ne biti vjernik veoma je bitno za budućnost vlastitog djeteta.

Bezgrješna Majko, koja si Isusa dobro ogojila i koji je prošao zemljom čineći dobro, pomozi očevima i majka da nauče svoju djecu govoriti i slušati, moliti i raditi, poštivati i ljubiti, slaviti i zahvaljivati, šutjeti i moliti, da tako izrastu u dobre i poštene ljude.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

5. otajstvo: Radost slobode

Gospodine, Tebe nam Evađelja opisuju kao poslušnog i slobodnog sina. Poštivao si svoje roditelje ali si im dao do znanja da Tvoj put nije njihov put. Između tebe i njih dolazilo je do nerazumijevanja, neshvaćanja i ne prihvaćanja Tvojih odluka i ponašanja. Tvoji su Te roditelji mogli pronaći samo na Tvojem putu. Nisu Te mogli shvatiti i pronaći sve dok su vjerovali u isti put koji drugi čine. Gospodine, pouči sve očeve i majke da trebaju zaokrenuti svoj put, vratiti se tamo gdje su ostala njihova djeca ako ih žele pronaći. Svako dijete ima potrebu: pažnje, nagrađivanja, prihvaćanja, bezuvjetne ljubavi, fizičkih konatakata, postizanje rezultata, empatije, vodstva, podrške u poteškoćama, zaštite bez uplitanja, povjerenja i poštenja, poticaja i zabave, fantaziranja, slobode i da budu slušani. To su njihove potrebe i roditelji ih mogu pronaći samo tu u njihovim potrebama. Svako dijete želi da bude ono što jest, da slijedi vlastite ciljeve i vlastite interese, pa i onda kada su različiti od onih roditelja. Gospodine, pomozi roditeljima da shvate da su njihova djeca drukčije osobe od njih. Ne dopusti, Gospodine, da roditelji svjesno ili nesvjesno prenose na svoju djecu svoja nadahnuća, svoja očekivanja, svoje želje ili ono što nisu uspjeli ostvariti u životu, jer time tovare djeci teški teret, prepun osjećaja krivnje i dužnosti.

Bezgrješna Majko, koja si Isusa naučila vjerovati i slušati Božju riječ, nadahni očeve i majke da samo vjera i slušanje Božje riječi može njihovu djecu učiniti slobodnim i odgovornim osobama, sposobnima ući u dijalog s Bogom i drugima. Stupanj zrelosti i slobode djece dolazi od datosti poznavanja i ispunjenja Božje volje. Molimo, po zagovoru Bezgrešne, da roditelji s Božjom pomoći vode djecu zrelosti i slobodi da ne ostanu samo u dijalogu s vlastitim potrebama.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

Zdravo Kraljice

Litanije Boga Oca

Gospodine, smiluj se

Kriste, smiluj se

Gospodine, smiluj se

Kriste, čuj nas

Kriste, usliši nas

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože

Oče, stvoritelju svijeta

Oče, izmiritelju svijeta

Oče, vječna mudrosti

Oče, beskrajna dobroto

Oče, providnosti neiskazana

Oče, izvore svega što postoji

Oče, presveti

Oče, beskrajnog milosrđa

Oče, branitelju naš

Oče, naša radosti i slavo

Oče, bogatstvo neizmjerno

Oče, veličajnosti Crkve

Oče, nado kršćana

Oče, uništitelju idola

Oče, utjeho naroda

Oče, radosti svećenika

Oče, darivatelju obiteljskog života

Oče, pomoći siromaha

Oče, razveselitelju tužnih

Oče, prijatelju mladih

Oče, čuvaru malenih

Oče, slobodo zasužnjenih

Oče, svjetlo onih koji su u tami

Oče, ponizitelju oholih

Oče, mudrosti pravednih

Oče, spasenje očajnih

Oče, blizino napuštenih

Oče, luko spasa u opasnostima

Oče, mire i zaštito slabih

Oče, jakosti u starosti

Oče, sigurnosti umirućih

Oče, živote preminulih

Oče, slavo svetih

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

S: Moli za nas Bezgrješna Djevice!

N: Da dostoji postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se: Oče, naša zemlja te treba, svaki čovjek te treba. Budi uvijek s nama. Upravljaj narodima. I u nama, ako i u Begrješnoj, zapali oganj ljubavi da postanemo nova stvorenja. Molimo te za svu tvoju djecu, daruj svima mir i sigurnost u ime predragocjene krvi tvoga Sina Isusa. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

MOLITVA RODITELJA

Hvala ti, Gospodine, što smo po tvom daru postali rodtelji, jer svako dijete koje nam daruješ čudesan je tvoj dar. Povjeravaš nam taj život. Kao muž i žena, smijemo sudjelovati u tvom stvaranju, buditi novi život. Sada razumijemo riječi Svetog pisma: „Bog stvori čovjeka na svoju sliku.“ Naša ljubav biva vidljiva u svakom našem djetetu. Oni su živi znak Tvoje ljubavi u našoj obitelji. Po djeci nas činiš sudionicima svojega božanskog očinstva. Ti toliko ljubiš djecu jer su jednostavni. Stvorio si ih čiste i svete i povjerio si ih nama  jer nas želiš kao svoje suradnike, glasnike Svoje ljubavi. Pomozi nam da zajedno svako jutro povjerimo svoj dan Tebi,  koji nam jedini možeš dati svjetlo i jasnoću. Nasiti nas svojim milosrđem koje nam daje snage da oprostimo jedno drugome i radost da ljubimo i odgajamo svoju djecu, da možemo objaviti i priopćiti njima Tvoju providonosnu, blagu i snažnu ljubav. Daj nam snage da ne osjećamo svoju djecu kao teret, nego kao dar i da vidimo radost koju nam ona daruju. To te molimo jer je to najveće dobro koje svojoj djeci možemo darovati. Amen.

Pjesma:

SLIJEDI DEVETNICA BEZGRJEŠNOJ

ČETVRTI DAN – DAN DJEDOVA I BAKA

Pjesma:

Bože, u pomoć mi priteci!

Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu…

Budi hvaljeno po sve vrijeme….

Braćo i sestre, u žalosnim otajstvima koje se pripremamo razmišljati i moliti, naša je pažnja usmjerena na Krista koji se predaje u ruke svojih optuženika da bi se dao kao žrtva ugodna Ocu. Njegova ljubav treba ponijeti zlo nas ljudi koje On ljubi. Križ postaje slatko sjećanje. To je novi, vječni savez između nas i Boga i ne može više biti prekinut. Što god mi činili, Njegova ljubav ostaje vječno vjerna. Bog je Bog, a ne čovjek. Njegovo tijelo raspeto za nas i njegova krv prolivena za nas grešnike, jamči nam da On, premda nama nedostaje vjere, ostaje uvijek vjeran, jer ne može zanijekati samoga sebe (2 Tim 2,13). Marija, majka njegova, navikla slijediti ga iz daleka da ne bi ometala njegov put, i Njoj nije bilo nužno da se predstavi kao majka Proroka, Mesije, sada ga, na Njegovom križnom putu, slijedi izbliza, uzimajući i ona njegov križ da umre zajedno s Njim. Ne boji se pokazati kao majka osuđenika na smrt. Ne boji se vlastite patnje i boli zbog neparvedne muke svoga Sina. Time je stekla naziv Gospe žalosne ali i Majke suotkupiteljice. Postaje naš uzor u sučeljavanju i prihvaćanju naših svakodnevnih patnji i križeva. Zajedno s Njom i mi prihvatimo naš križ i stavimo se na nasljedovanje Krista  i prikažimo naš život za Boga i našu braću i sestre. Molimo ovu krunicu misleći za naše djedove i bake, naše starije koji su pogođeni raznima patnjama i križevima. Molimo Gospodina, po zagovoru Bezgrješne, da u trenucima svojih patnja, neshvaćanja, podignu svoj pogled, srce i um, onome koji im može dati snagu za nošenje vlastitog križa poodmakle dobi, nemoći, predanosti u tuđe ruke i bolesti.

U prvom žalosnom otajstvu  razmišljamo kako se Isus molio svome nebeskom Ocu.

Isus, u maslinskom vrtu, pokazuje svu svoju ljudskost, svoju fizičku patnju, svoj strah pred smrću. Kao i svatko od, nas nakon kušanog grijeha, i Isus se nalazi u tjeskobi, iako nema grijeha: kraj života, napuštanje svakog dobra i napuštenost samoga Boga. To je posebno tragično za njega, jer je Sin. Bog se doista gubi zbog nas. Ali upravo tako se objavljuje kao ljubav. U agoniji vrta vidimo da naše zlo dodiruje srce samoga Boga. Kolika treba biti Očeva ljubav prema nama, ako je za nas dao onoga po kojemu je on sam? Isus nam, upravo u tjeskobi, ukazuje na smjer nadvladavanja poteškoća. Ako ga zamislimo u tom vrtu vidimo da se Njegov pogled uzdiže Ocu, potpuno se pouzdanje u Njegovu volju. Moleći ovu deseticu, mislimo na naše djedove i bake koji na svojoj Maslinskoj gori proživljavaju teške trenutke svoje životne dobi. Teško je starjeti, osjećati se nemoćnim i nekorisnim, posebno u svijetu koji podržava iluziju mladosti uz pomoć liftinga i tableta za za pomlađivanje. Pa ipak, jesen života života može sa sobom donijeti nezmjenjivu plodnost. Djedovi i bake su blago. Poslanica Hebrejima veli: „Sjećajte se svojih glavara, koji su vam propovijedali i navješćivali Riječ Božju. Promatrajući kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru“. Sjećanje na naše pretke vodi nas njihovu nasljedovanju u vjeri. Uistinu, starost je često pomalo ružna, zar ne? Zbog bolesti i svega ostaloga, ali mudrost koju posjeduju naši djedovi jest nasljeđe koje bismo trebali prihvatiti. Ako ne skrbimo o djedovima i bakama, ako ih ne poštujemo, onda nemamo budućnosti, jer nemamo sjećanja, izgubili smo pamćenje. Marijo, izmoli našim djedovima i bakama  dostatnu snagu da pomoću postojane molitve mognu sačuvati vjeru i postići pobjedu.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

U drugom žalosnom otajstvu razmišljamo kako je Isus bio bičevan.

Isus, koji je mogao sve i u ovom trenutku kad je bio vezan i bičevan, odlučuje se sučeliti s patnjom, ne zato jer smo mi valjani, nego upravo zbog našega grijeha, zbog naših nedostataka, zbog našega povlačenja od Boga. Gledajući Isusa patnika, i mi možemo nam reći da onome što nam se događa. Tada nam patnja ne donosi gorčinu, nego postaje put koji nas vodi našem istinskom ja, našem dijelu koji je ostao nedodirnut, unatoč bolestima i patnjama. Patnja postaje mjesto u kojem neposredno shvaćamo koja je tajna našega života, ali i mjesto u kojem nam se Bog predstavlja kao onaj koji nas i u tajni patnje drži u svojoj ruci. Gospodine, po uzoru na tebe i naši su djedovi i bake bili dosljedni u svojem kršćanskom pozivu. Hvala Ti za dosljednost njihove vjere, ali i za odgovornost da ostave plemenito nasljeđe, pravu baštinu! Živimo u vremenu kada starci nemaju značaja. Ružno je to tako reći, ali ih se odbacuje; nije li tako? Jer „smetaju“. Oni su staromodni. S druge pak strane, ne sviđa nam ni njihovo miješanje u naš način života. Ipak, stariji nam ljudi donose povijest, donose nauk, prenose vjeru i ostavljaju ih nama u nasljeđe. Oni su poput dobrog i ostarjelog vina; u sebi imaju to nešto čime nam ostavljaju plemenitu baštinu. Među nama žive djedovi i bake kojima možemo poći i tražiti ohrabrenje iako su imali vrlo težak život u svakom smislu te riječi. Iako su sada potpuno ovisni o  tuđoj pomoći , dive se svemu  što je lijepo, a žaljenje pokapaju u tišini svoje molitve.   Marijo, daj našim djedovima i bakama snage da se iz dana u dan sučele s bičevima i patnjama koje im priređuju njihovi najbliži i društvo i da ne posustanu nam prenositi svoje životno iskustvo i snagu podnošenja patnji i boli.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

U trećem žalosnom otajstvu razmišljamo kako je Isus bio okrunjen trnovom krunom.

Kralj židovski. Tako su definirali Isusa njegovi neprijatelji. Isus je doista kralj. Ali veoma različit od drugih kraljeva, koji su karikatura i izopačena slika Boga. Vladaju bahato, dajući smrt drugima, dok On kraljuje uzimajući našu smrt na sebe, dajući nam život. Promatranje ove scene omogućuje nam upoznavanje tko je Bog a tko je čovjek na njegovu sliku i priliku, tko je on a tko smo mi. Mi smo, s našim nasiljem, postali negativna Božja slika. Isus, lažno proglašen negativnim čovjekom, ponovno nam daje pozitivnu sliku o nama i o sebi. Gospodine, i nas su željeli i žele proglasiti negativnim ljudima. Ideologija nam je željela isprati mozak, osloboditi nas vjere. Nije rijetkost da se u našim obiteljima, kad otac i majka ne bi bili kod kuće ili kad bi oni imali čudne ideje, koje je onodobna politika naučavala, djedovi su i bake prenosili vjeru. Koliko je samo djece kršteno zahvaljujući baki i djedu. Četvrta Božja zapovijed: jedina obećava nešto za uzvrat. To je zapovijed milosrđa. Biti milostiv sa svojim predcima. Od svetih staraca i starica: Šimuna, Ane, Polikarpa i Eleazara – od brojnih svetih staraca i starica, molimo danas milost; milost da bismo čuvali, slušali i poštovali svoje pretke; svoje djedove i bake. Marijo, osnaži nas u poštivanju naših djedova i baka jer su ustrajali u ljubavi prema Bogu.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

U četvrtom žalosnom otajstvu razmišljamo kako je Isus osuđen na smrt i kako je nosio preteški križ.

Isusovo je čovještvo, Sin koji daruje svoje tijelo i svoj Duh braći i sestrama, pokazivanje Boga. Isus je božansko tijelo koje objavljuje samoga Boga na spasenje svakog tijela. Samo na križu poznajemo tko je On. Proboden našim nasiljem, pada veo koji je skrivao Boga, i konačno prestaje neznanje koje je učinilo da od njega pobjegnemo. Križ, beskrajna razdaljina između Njegove stvarnosti i naših zamišljanja o Njemu, poništava đavolsku sliku Boga. U Raspetome Sinu, konačno pronalazimo Očevo lice i naše lice sinova i kćeri. U Raspetome tjelesno prebiva sva punina božanstva, sadržana su sva blaga njegove mudrosti. Na križu zlo doseže svoje najviše izražavanje: ubija začetnika života. A Bog, najviše dobro, izriče se potpuno: daje samoga sebe nama koji ga razapinjemo. Nažalost i naši djedovi i bake, poput Tebe, Isuse, osjećaju tamu, samoću, bolest, napuštenost, nebrigu, osudu, odbijanje, uvredu, ismijavanje, davanje lošeg pića, obješenost na križ, besmislenu smrt. Mislimo i na brojne starce i starice u staračkim domovima, ali i na mnoge koje su – ružno je to reći, ali recimo – njihovi napustili. Sve to u njima izaziva muku. Pomozi im, Isuse, nositi njihov križ. Oni su blago našega društva. Molimo za svoje djedove i bake, koji su često igrali herojsku ulogu u prenošenju vjere u vrijeme progona. Oni u nama bude nadu, nadu po kojoj čeznemo za nebeskim kraljevstvom i vječnim životom kao svojom srećom, oslanjajući se, poput njih, samo na Boga. Marijo, daj našim djedovima i bakama snagu da budu postojani u patnjama, prihvaćajući Božju volju, ma kakva god ona bila.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

U petom žalosnom otajstvu razmišljamo kako je Isus bio propet na drvu križa.

Dva su osjećaja koja križ pobuđuje u nama. Prvi je nesposobnost shvaćanja: kako je Bog mogao dopustiti da Isus umre na križu na tako okrutan način? Drugi je osjećaj ljubavi: kada gledamo Isusa raširenih ruku osjećamo se bezuvjetno ljubljeni. Sin, učinjen zbog nas prokletstvom i grijehom, nosi na sebi naše zlo i daje ga Ocu. U Njemu, koji iz svega glasa viče Bogu: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio“, nalazi se i naš jauk. Tako nijedan napušteni patnik nije više napušten. U svakom napušteniku pronalazimo Sina koji je napustio samoga sebe zbog nas. Odozgor s križa poslao je na našu tamu Duha koji svima daje život. Bog na našu provakaciju odgovara s darom Svoga Duha. Prisjetimo se starca Eleazara, koji je iz dosljednosti svojoj vjeri u Boga odabrao smrt, kako bi mladima ostavio svjedočanstvo ispravnosti. Mnogi su naši djedovi i bake radije odabrali smrt ili isključenje iz društva samo da ne bi izdali Boga. Svojim su herojskim djelima pokazali nama mlađim generacijama kako u konačnici licemjerje nije isplativo. Hvala Ti, Gospodine, za naše djedove i bake koji nisu zanijekali  vlastitu vjeru iako su ih pokušavali prisiliti da se odreknu vjere. On su radije odabrali mučeništvo, žrtvu vlastitog života, nego spas po licemjerju. Hvala Ti, Gospodine, za djedove i bake koji se ne dvoume pred izborom između otpadništva i vjernosti. Oni su odbili prijetvornu religioznost. Umjesto da misle na sebe, mislili na potomke, na trag koji, njihov herojski čin, može ostaviti u našem pamćenju. Marijo, daruj našim djedovima i bakama snagu postojanog stajanja pod Kristovim križem da nas uče postojanosti i da se isplati žrtvovati za vjeru.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

Zdravo Kraljice…

Litanije Gospe žalosne

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, Jedan Bože.

Majko Raspetoga,                 moli za nas!

Majko srca probodena,

Majko Otkupiteljeva,

Majko otkupljenih,

Majko živih,

Majko učenika,

Djevice poslušna,

Djevice prikazujuća,

Djevice vjerna,

Djevice šutnje,

Djevice oproštenja,

Djevice iščekivanja,

Ženo prognana,

Ženo jaka,

Ženo neustrašiva,

Ženo bola,

Ženo novog saveza,

Ženo nade,

Nova Evo,

Družice Otkupiteljeva,

Službenice pomirenja,

Obrano nevinih,

Hrabrosti progonjenih,

Jakosti potištenih,

Nado grešnika,

Utjeho žalosnih,

Utočište bijednih,

Okrepo prognanih,

Oslone slabih,

Olakšanje bolesnih,

Kraljice mučenika,

Slavo Crkve,

Djevice Uskrsa,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

R. Moli za nas, Djevice prežalosna.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Bože, ti si htio da uz tvog sina, na križu uzdignuta, bude prisutna i njegova žalosna Majka: daj da i mi, posebno naši nemoćni i bolesni, njome pridruženi Kristovoj muci, budemo dionici i slave uskrsnuća. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

MOLITVA DJEDA/BAKE

Gospodine, pripadam ljudima koje zovu starima. Zašla sam u predvečerje svog života. Ne ostavi me samu kod zadnjih koraka. Jednom je moj život bio vrijedan i pun smisla. Radila sam, mučila se i uspijevala. Sve što sam učinila sada je prošlost. Molim te, sačuvaj me od ogorčenosti, od bolesnog samoisticanja i traženja priznanja, od napadnog ponavljanja da je moje uvijek bilo najbolje. Želim se toga osloboditi. Želim da mi jedino tvoja dobrota bude uporište. Nemoj me ostaviti. Moje sile popuštaju. Bolest me rastače. Smrt mi je neizbježno na vratima. Molim te, sačuvaj me od tvrdoće, od traženja lažnih nada, straha od onoga što donosi sutra. Želim prihvatiti sve što dolazi iz tvoje ruke, popeti se za još jednu stepenicu bliže tebi. Bože, hvala ti za sve što si mi tijekom tolikih godina života podario. Sada mi pruži dovoljno snage da ovu čašu ispijem do kraja i da moja nada i vjera ne budu uzaludne. Gospodine Isuse, po zagovoru Tvoje i naše majke marije, pripremi me na miran odlazak s ovoga svijeta. Amen.

Pjesma:

SLIJEDI DEVETNICA BEZGRJEŠNOJ

PETI DAN – DAN DJECE

Pjesma:

Bože, u pomoć mi priteci!

Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu…

Budi hvaljeno po sve vrijeme….

Braćo i sestre, Djevica Marija nama je uzor majka. Ona se, zajedno s Josipom, upustila u avanturu majčinstva i odgoja Isusa. U Nazaretu su zajedno provodili svoju svakodnevnicu. Evanđelja nam o tome šute. Zasigurno su Josip i Marija ponuduli svoja osobna bogatstva i prenijeli ih na Isusa. U Nazaretu je Isus naučio što znači biti zagrljen i obasut poljupcima, biti hranjen i ljubljen. Tu je naučiti dodirnuti i govoriti, igrati, hodati i raditi, podijeliti minute, sate, dane i noći, blagdane i godišnja doba, godine i iščekivanja, napor i ljubav nas ljudi. U šutnji, u poslu, u poslušnosti riječi, u zajedništvu s Marijom, Josipom i svojim rođacima učio je živjeti svoju svakodnevnicu. Bog je od čovjeka naučio sve stvari čovjeka. Isusovo otajstvo u Nazaretu je veliko otajstvo potpunog uznesenja našega života sa strane Boga: on nas je zaručio u svemu, čineći tako jedincato tijelo sa svakom našom stvrnošću. Nazaret je misterij koji otkupljuje stvorenost od neznakovitosti svoga ograničenja. U ograničenju vremena susrećemo vječno, u ograničenju prostora susrećemo beskonačno.

Ista se stvarnost treba dogoditi i u našim obiteljima. Svako dijete je plod vječnoga, svako dijete proširuje ograničenost prostora. Za svako rođeno dijete možemo kliknuti: blagoslovljen plod utrobe tvoje, jer se Beskonačni u njima najčudesnije pokazuje. Molimo večeras krunicu misleći na djecu. Molimo za svu djecu da žive u obiteljskom okruženju. Molimo da ih Gospoidin sačuva od toga da budu siročad. Molimo da što više djece ima i oca i majku. Otac nije majka i nikad neće biti majka, niti smije biti shvaćen kao dodatna ili pomoćna majka. Majka nije otac. I najbolja majka od svih majki nikad neće moći zamijeniti oca koji nedostaje. Očeva i majčina funkcija nisu uzajamno zamjenjive. Molimo da svako dijete radosno prihvati njihova obitelj, nauči sve stvari ove zemlje, pripremi za život i otvori ih samome darovatelju životu. Marijo, Bezgrješna majko, svrni svoj milosni i ljubazni pogled na svu djecu da osjete onu ljubav koju si pokazala samom Isusu, svome i našemu Bogu i Spasitelju.

U prvom radosnom otajstvu  razmišljamo o anđelovu navještaju Djevici Mariji.

Draga Marijo, ja sam veoma sretan što si ti rekla DA Gospodinu. Iako si mogla pretpostaviti da nećeš ni ti ni On biti prihvaćeni od ljudi, upustila si se u avanturu majčistva. Rečeno ti je da ćeš mnogo pretrpjeti zajedno s Njim. Ipak si rekla Bogu DA. Zahvalan sam i svojim roditeljima koji su prihvatili Božju ponudu da budu moj otac i majka. Marijo, ti si svojim pristankom darovala mi najboljeg i najvjernijeg prijatelja: Isusa. Darujući mi Isusa i ti si postala njegova najbolja i najvjernija prijateljica. Tvoje prijateljstvo s Bogom i s nama ljudima je zadivljujuće. I ja tražim prijatelje. Želim da mi roditelji, braća i sestre, kolege, budu vjerni prijatelji. I ja sam želim biti prijatelj onima koji me okružuju. U tome nisam postojan. Veoma često sam okrenut samom sebi, sebeljubno sam dijete. Marijo, nauči me biti otvoren drugima. Pomozi mi reći DA mojim roditeljima, braći i setrama i samom Bogu. Daj mi snage da uvijek činim Božju volju, da mu poput tebe vjerno i radosno služim. Učini da i u mome, kao i u tvome srcu, uvijek bude Isus. Pomozi mi vjerovati da si uz mene uvijek kao dobra majka i da uvijek budem onakav kakvim me Isus želi.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

U drugom radosnom otajstvu razmišljamo o pohodu Djevice Marije svetoj Elizabeti.

Veoma ti se divim Marijo, jer si bez prevelikog razmišljanja hitro požurila u pomoć svojoj rodici Elizabeti. Ti uvijek spremno hitaš u pomoć onima koji su u potrebi. I nisi pošla sama nego si i Isusa ponijela sa sobom. U tom svom služenju ne hvališ sebe nego Boga. Razmišljajući o tebi, uočavam koliko sam daleko od tvoga ponašanja.  Ja sam više lijen nego hitar. Lijen sam učiti, pomoći ocu i majci oko kućanskih poslova, pomoći kolegama i kolegicama u školi. Više sam sebeljuban nego altruist. Najprije tražim svoje mjesto, svoje pravo, svoja zadovoljstva. Mislim na sebe i zaboravljam druge. Večeras te molim, Marijo, pomozi mi biti raspoloživ, velikodušan, spreman priteći u pomoć prema onima kojima je potrebna pomoć. Pomozi mi shvatiti da će moje srce samo tako biti uvijek radosno. U toj ću radosti moći prepoznati velika djela koja mi je Bog dao. Dao mi je život i mnoge životne darove i sposobnosti. Dao mi je ljubav mojih najbližih. Svaki dan me ispunja svojim dobrima. Marijo, učini da mu zahvaljujem samim tvojim riječima. Učini da se nikada ne uzoholi moje srce, nego da uvijek budem malen, jednostavan i uslužan poput tebe.

U trećem radosnom otajstvu razmišljamo o Isusovu rođenju.

Marijo, o kako bih i ja želio biti te noći u Betlehemu, blizu tebe, te pogladiti i poljubiti malenoga Isusa. Ti si Marijo, u tolikom siromaštvu, bila sretna jer si imala Isusa, najveće blago. Pomozi mi da nikada ne zaboravim da je to blago i moje. I ja poput pastira i mudraca želim zahvaliti Isusu što je došao boraviti među nama. Hvala ti Isuse za Tvoje rođenje u našem ljudskom tijelu. Hvala ti što mi dolaziš svaki dan po svojoj riječi i u svetoj hostiji. Rado se prisjetim radosti koju sam doživio u prvoj svetoj pričesti. Sada sam se već navikao na Tebe. Znam da Te mogu primiti kad to god žaželim, ali ne mogu Ti reći da si Ti moje blago. Veoma često izbjegavam susrete s Tobom u molitvi, u čitanju Tvoje riječi u pričesti, u služenju drugima. Oprosti mi dragi Isuse.  Želim Ti darovati svoje srce da u njemu zavlada Tvoj mir. Oprosti mi, Gospodine, što Tvoj mir ne donosim u svoju obitelj, u školu, u igru i druženje. Marijo, Kraljice mira, izmoli da mir vlada ovim nasilnim svijetom. Ukloni svaki tjeskobni nemir iz moje obitelji. Učini da se ljudi prestanu međosobno mrziti i ubijati. Marijo, daruj mi mir svoga srca da ga nosim gdje kod se nađaem.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu… O moj Isuse, oprosti…

U četvrtom radosnom otajstvu razmišljamo o Isusovu prikazanju u hramu.

Sveta Marijo, zahvaljujem ti jer si najbolja, najveća i najljepša mama. Ti koja si prinijela Isusa Bogu, sada ga daruješ meni da ga i ja ljubim kao što ga ti ljubiš. Daruj mi, Marijo, Isusa, da ga i ja zagrlim. Mene su moji roditelji prikazali Gospodinu, odnijeli su me na krštenje. Ne znam jesu li to učinili iz uvjerenja da ja pripadam i Bogu a ne samo njima, ili su to učinili jer tako mnogi rade.  Istina, učili su me da je Bog uvijek blizu mene, iza mene. Govorili su mi da je uz mene kada sama tužan, kada sam sam, kada pogriješim, kada sam u boli. Govorili su  mi to, ali mi nisu prenijeli to iskustvo. Ne mogu reći da roditelji prenose vjeru na djecu, ali mogu reći da to Bog čini preko njih. Oni su kanali a Bog je izvor. Ako je kanal odvojen od izvora, voda ne protječe. Ako oni nisu povezani s Bogom, ne mogu pomoći nama djeci da rastemo u vjeri, kakve god bile njihove kvalitete i kako god izvrsne bile njihove metode. Ako njihova unutarnja antena nije usmjerena prema Bogu, ja kao dijete neću moći čuti radosnu vijest njihove ljubavi. Marijo, podsjeti me da me Isus uvijek voli, pa i onda kada nisam dobar. Podsjeti me da mi je Isus prijatelj i kada sam sam. Podsjeti me da me Isus nosi u svojim rukama kada sam ne mogu hodati.  Marijo, prinesi i mene Gospodinu, da me blagoslovi zajedno s čitavom mojom obitelji.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

U petom radosnom otajstvu razmišljamo o Isusovu pronalasku u Hramu.

Gospe, zasigurno se iznad moje kolijevke čuo ovaj uzdah: „Kako slatka beba! Kad bi samo mogla ostati ovakva!“ Koliko sam puta čuo da ljudi ovako uzdišu pred malenom djecom ili da pred njihovom starijom braćom i sestrama kažu: „Prebrzo rastu! Sa žaljenjem se sjećam vremena kad su bili još mali!“ Večeras sam pred tobom, Gospe, iskren: „Ne znam da li moj otac i majka doista žele da odrastem“. Možda žele da uvijek budem poslušno dijete. Pozvan sam rasti u dobi, mudrosti i dobroti pred Bogom i ljudima. Pomozi, Gospe, meni i mojim roditeljima, da se ne bojimo sebe i drugih, da mi pomažu rasti i tako postanem ono što jesam u svojoj dubini. Daj da se uzajamno radujemo što me život vuče prema naprijed jer me to zapravo Bog zove.

Draga Gospe, i ja ponekad iz vida izgubim roditelje, Isusa, one najbitnije u mojem životu. Udaljam se od Boga i roditelja. U ovim mojim adolescentim godinam često se bunim i gunđam. Bunim se protiv zahtjeva mojih roditelja, ne moli mi se, ne ide mi se na misu. Sve to nervira moje roditelje. Nisu mirni i budni. Ne shvaćaju da moje pobune nisu sustavne, ali su naravne. One su dobar znak mojega odrastanja iako pucam po šavovima, ali su i znak na uzbunu. Nije lako prijeći s dječje dobi, koja je vezana uz roditelje i njihovu pobožnost, na mladenčku dob koja nosi sa sobom odgovornost i vjeru odrasle osobe. Pomozi mi, Marijo, u mojem odrastanju. Po usnama mojih roditelja uputi mi pitanje: „Sinko, zašto si nam to učinio?“ kako bih mogao sebi i njima dati razloga onoga što sada živim i činim. Moli moje roditelje da me slušaju i promatraju. Blagoslovi moje roditelje, uzvrati im za sve ono što su za mene učinili i nauči me ljubiti ih i poštivati kao što je Isus učinio s tobom i Josipom. Pomozi nam da uvijek zajedno živimo u raspoloženju i u radosti. Marijo, pouči me da uvijek ostanem u slušanju Božje riječi i da je čuvam i prebirem u svojem srcu.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

Zdravo Kraljice…

LITANIJE U ČAST BOŽANSKOG DJETETA ISUSA

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!

Duše sveti Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, pravi Bože….,           smiluj nam se!

Djetešce Isuse, Sine Oca vječnoga…

Djetešce Isuse, Riječi Tijelom postala…

Djetešce Isuse, Oče vječnosti…

Djetešce Isuse, željo naroda…

Djetešce Isuse, očekivanje pravednika…

Djetešce Isuse, ljubimče svetih duša,

Djetešce Isuse, začeto po Duhu Svetom…

Djetešce Isuse, koje se nisi ustručavalo krila Djevičina,…

Djetešce Isuse, koje si uzelo obličje sluge..

Djetešce Isuse, koje si pohodilo Elizabetu

u krilu svoje djevičanske Majke…

Djetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano…

Djetešce Isuse, od Djevice u Betlehemu rođeno…

Djetešce Isuse, u pelene povijeno i u jasle položeno…

Djetešce Isuse, koga su Anđeli navijestili i pastiri pohodili…

Djetešce Isuse, kod obrezanja ranjeno…

Djetešce Isuse,  kojemu je bilo nadjenuto preslavno ime Isus…

Djetešce Isuse, kojemu su se poklonili mudraci…

Djetešce Isuse, koje je Djevica Marija u hramu prikazala…

Djetešce Isuse, koje je Herod progonio…

Djetešce Isuse, koje je sveti Josip s Majkom poveo u Egipat…

Djetešce Isuse, učitelju poniznosti i poslušnosti…

Djetešce Isuse, uzore sve djece…

Djetešce Isuse, divni uzore rasta u dobi i mudrosti…

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

S: Moli za nas maleni Isuse

N: Da dostojni postanemo obećanja Tvojih.

Pomolimo se: Bože, Tvoj se jedinorođenac pojavio u našem ljudskom tijelu te smo spoznali da nam je izvana sličan. Daj, molimo Te, da nas On iznutra, u duhu, obnovi te mu budemo posve slični. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

MOLITVA SINA/KĆERI

Gospodine, večeras pred Tobom od dragih roditelji ištem: molim vas, ne dajte mi sve ono što od vas tražim. Održite svoja obećanja, lijepa i ružna, ona koja meni gode ili su mi neugodna. Ne uspoređujte me s nikim, posebno ne s mojim bratom ili sestrom. Ne mijenjate tako često svoje mišljenje što trebam činiti. Odlučite se držati svoje odluke. Pomozite mi da rastem, pouzdavajući se u svoje sposobnosti. Ako vi učinite sve umjesto mene, nikada neću naučiti ništa. Kada pogriješim, ne zahtijevate da vam kažem zašto. Ponekad ni sam ne znam. Uvjerite me da griješim, pokazujući mi posljedice. Kada vi pogriješite, priznajte to. To će povećati moje poštovanje prema vama i meni će biti vama lakše priznati svoje pogreške. Ne tražite od mene ono što vi ne činite. Kada s vama želim podijeliti svoju zabrinutost, nemojte reći da nemate vremena za moje gluposti. Pokušajte me shvatiti i pomoći mi. Volite me i recite mi to. Drago mi je to čuti. Zagrlite me. Imam potrebu osjetiti vašu ljubav, vaše prijateljstvo, vaše društvo u svakom trenutku.

Ne odnosite mi Boga iz mojega života,  jer biste me tako lišili vođe i prijatelja koji mi treba da se potpuno ostvarim kao osoba. Budite svjesni da ću ljubiti Boga onoliko koliko Ga vi ljubite i ljubit ću vas onoliko koliko budem ljubio Boga. Amen.

Pjesma:

SLIJEDI DEVETNICA BEZGRJEŠNOJ

ŠESTI DAN – DAN SVEĆENIKA

Izloženje Presvetog

Pjesma:

Kratko osobno klanjenje

Uprisutnjenje: Klanjamo Ti se, Gospodine, koji si se u Euharistiji učinio mojim suputnikom, mojim bratom. Častim te iz dubine svojega srca, sjedinjujući se sa tvojom svetom Majkom i sa svim anđelima i svetima koji ti se klanjanju na nebu.

Moj Isuse, u ovom trenutku želim stajati s Tobom. Ti si moj brat i moj Spasitelj. Ti si ostao sa mnom i za mene. Hvala ti, Gospodine Isuse. Gospodine, kako je ljubazna tvoja kuća. Kako je lijepo zaustaviti svoje umorne korake pred tvojim oltarom i ostati pred Tobom u šutljivom i ljubaznom promatranju. Hvala Ti, Gospodine, što si se smjestio u olatarskom sakramentu da Ti uvijek mogu doći, pokloniti se tebi, tebi zahvaljivati i pred Tobom izreći ono najdublje i najintimnije u meni.

Gospodine, večeras ti se s posebnom zahvalnošću klanjam. Zahvalno Ti se klanjam što si me izbrao među svoje svećenike. Večeras je molitva posvećena svim svećenicima da rastu u radosti da su svećenici, da budu uvijek vjerni svojem pozivu i svome poslanju. Daj, Gospodine, da rastu u suobličavanju Tebi, vjernom slugi i punom ljubavi prema Ocu i ljudima. Blagoslovi, Gospodine, sve svećenike, da Tvoja Crkva sjaji Tvojim svjetlom i ima okus Tvoga života što nam ga svećenici vidljivo pokazuju.

Kratko osobno klanjanje

Pjesma:

Pročitati Hebrejima 9, 24-26

Kriste doista ne uđe u rukotvorenu Svetinju, protolik one istinske, nego u samo nebo; da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u Svetinju s tuđom krvlju; inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No, sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom.

Meditativna molitva: Gospodine, svećenici postoje u svim religijama. Oni su posrednici između Boga i ljudi. Povezuju nas ljude s Bogom. Rimaljani su ih nazivali „pontifex“, mostograditelji. Svećenikova je zadaća graditi mostove preko koji ćemo mi ljudi dolaziti Bogu i Bog k nama ljudima. Obredi su naši mostovi. Isuse, Ti samog sebe nikada ne nazivaš svećenikom. Poslanica hebrejima na Tebe primjenjuje sliku svećenika da nam opiše Tvoju bit: „Imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja veličanstva na nebesima kao bogoslužnik Svetinja i Šatora istinskoga što ga podiže Gospodin, a ne čovjek“ (Hebr 8,1-2). Gospodine, hvala Ti što si jedini i vječni svećenik koji ne prinosiš plodove tuđega rada nego sami dar svoga života. Ti daješ samoga sebe da bismo mi mogli u Tvom prinosu osjetiti Božju ljubav i biti ljubav za druge. Hvala Ti, Gospodine, za dar tvojega Tijela i tvoje Krvi, u velikom sakramentu Euharistije. Tu si, Isuse, uvijek s nama, živ i istinit. Ti, Isuse, da bi ostao uvijek s nama, da bi nam mogao govoriti srcem srcu, da bi bio naš tješitelj, prijatelj i brat, skrio si u svetoj Hostiji svoje božansko gospodstvo i slavno čovještvo. Hvala ti, Isuse, za takvu veliku ljubav. Hvala za tvoju beskrajnu velikodušnost. Hvala za tvoju duboku poniznost. Hvala ti jer si ti Raj na zemlji. Hvala ti jer si uvijek za sve.

Gospodine, hvala Ti za ljudsku i utješnu sliku Tvoga svećeništva. U Tebi svećenik gubi svaku stranost i otuđenost. Ti si svećenik s nama i za nas. Ti nam omogućuješ slobodan pristup Bog. Bog nam nije više dalek. On nam je u Tebi, Isuse, blizu. To je spasonosna i oslobađajuća Božja blizina koju nam posreduješ Ti, Isuse. To je blizina koja nas ozdravlja, koja nam oprašta, koja nas uspravlja, u kojoj možemo odahnuti. Sami je Bog u našoj sredini. Ti si, isuse, naš odvjetnik. Ti se kod Boga zauzimaš za nas. Mi svojim putem ne idemo sami, jer imamo tebe, Veliki svećeniče, koji nas razumiješ, koji osjećaš u nama, koji stojiš na našoj strani. U Tebi je Bog na našoj strani. On je Bog ljudi.

Kratko osobno klanjanje

Pjesma:

Tvoj neizmjerni dar Euharistije doziva nam u pamet drugi veliki dar koji si nam učinio. To je dar tvoje Crkve, tvojega živoga Tijela, čiji smo mi maleni i siromašni članovi. Svojoj si Crkvi dao svećenike, svoje sluge, koji svakodnevno prinose Tvoju žrtvu Ocu nebeskom za naše spasenje. Hvala Ti, Gospodine, za sve svećenike širom svijeta. Hvala Ti, Gospodine, što oni s nebesa na ovu našu zemlju spuštaju Hostiju, Žrtvu Ljubavi. Hvala Ti što si im dao povlastitcu da svojim rukama dotiču Bezgrješno Tijelo, tebe jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta. Očisti njihove ruke i srce da se u svakoj Euharistiji intimno sjedine s Tobom.

Gospodine, oprosti svim svećenicima što uvijek ne uzlaze na Tvoj oltar svetom raspoloživošću duha i tijela. Oprosti im, Gospodine, što su Tvoji predstavnici uronjeni u tisuće rastresenosti, poslova, u mnoge stvari koje škode njihovu poslanju, i tako ne dostižu savršenstvo koje Ti od njih želiš. Oprosti im, Gospodine, što uvijek nisu dobri dušobrižnici i što uvijke ne pretvaraju i ne preobražavaju ovo zemaljsko u nebesko, što uvijke nisu božanski istražitelji i oni koji otkrivaju Božje tragove u našim ljudskim životima.

Gospodine, Tvoji svećenici susreću mnoge poteškoće i opasnosti, zato je Tebi draga molitva za svećenike. Bez molitve ne mogu odgovoriti na svoje velike odgovornosti.

U školi Tvoga euharistijskog Srca shvaćamo koliko je njihovo poslanje tvrdo ali uzvišeno. Oni predstavljaju Tebe, Gospodine. Njima si povjerio sudbinu spasenja duša, njima si povjerio Crkvu. Veliko je njihovo poslanje, koje nije lako izvršiti. U njihovo ime Ti govorim Gospodine: Moram Ti reći da su mislili tješiti, pomoći, reći riječi utjehe. Ali, njihova je hrabrost stavljena na kušnju zbog tvrde stvarnosti života. Nemoć im donosi obeshrabrenje, frustracije, razočaranje. Najradije bi pobjegli od svega. Možda se zato u njihov život uvukla ravnodušnost prema drugima, sebeljublje, udobnost, zatvorenost u samoga sebe, čežnja za materijalnim dobrima. Oprosti mi, Gospodine.

Duše Gospodinji, daru Uskrsloga, ispuni ljubavlju život svojih prezbitera, ispuni disretnim prijateljstvima njihovu samoću, učini ih zaljubljenicima zemlje i sposobnima za milosrđe za sve slabosti stvorenja, osnaži ih zahvalnošću puka i uljem bratske ljubavi, okrijepi njihov umor, da na Tvojim grudima nađu odmor. Oslobodi ih straha da će ostati sami i združi ih u ljubavi milosti kristova križa. Učini da iz njihovih očiju prolaze pozivi na nadnaravno a iz njihovih riječi protječu evanđeoska blaženstva; iz njihova izvire samo Tvoje suosjećanje i milosrđe; iz njihovih ruku kaplje karzima na sve ono što dotaknu. Neka njihova tijela svijetle. Obuci ih svečanom haljinom i opaši svjetlošću da ih Zaručnik nađe budne s upaljenim svjetiljama. Amen.

Kratko osobno klanjanje

Pjesma:

Zagovorna molitva: Gospodine Isuse, ti koji si vrijedan štovanja, sada uzdižem Tebi, koji si prisutan u Otajstvo svoje beskrajne ljubavi, svoje zazive i molitve. Recimo mu zajedno:Hvala Ti, Gospodine, za svećenike.

Otkupitelju ljudske obitelji, dao si nam svećenike, svoje suradnike u otajstvu spasenja, daj  da se po njima ponovi Tvoj život i Tvoja svetost među svim ljudima, molimo te.

Veliki svećeniče, zapali svojoj strastvenom ljubavi sve svećenike da budu istinski dušobrižnici i sveti preobražavatelji ljudskoga u božansko, molimo te.

Gospodine Isuse, ti nastavljaš po svojim svećenima prolaziti putovima svijeta, obnovi, po rukama svojih posrednika, čuda vjere među nama, molimo te.

Gospodine, iz zajedničkog poroda tvoje ljubavi rođeni Svećeništvo i Euharistija, daj da spomen Tvoje ljubavi duboko zaživi u svima nama, molimo te.

Gospodine, iz ljubavi koja te je nagnala da s nama ostaneš uvijek u Euharistiji, pošalji nam brojne i svete svećenike koji te poznaju i ljube te, koji ti se posvećuju i prinose ti žrtvu ugodnu Ocu u svetoj Misi, molimo te.

Gospodine, ohrabri sve navjestitelje Tvoje Riječi, da Tvoju braće i sestre vode tvojim putovima života, molimo te.

Pogledaj, dobri Pastiru, svoju Crkvu koja pati. Pogledaj na mnoge ljude koji žive u smrti jer nema nikoga da im donese svjetlo Tvoje Riječi i život s tvojim Tijelom. Pošalji, Gospodine, svete svećenike za spasenje čovječanstva i veličanstva tvoje slave, molimo te.

Gospodine, potakni svojom milošću kršćanski narod da pokaže svoje iščekivanje i svoje poštivanje prema svećenicima, molimo te.

Gospodine, nama ovdje prisutnima pred Tobom udijeli otvorene oči da te prepoznamo i pojačaj našu glad za Tobom, da nahranjeni tvojom Riječju i tvojim Tijelom,  budemo svjetlo svijeta i sol zemlje, molimo te.

Osobni zazivi

Gospodine, usliši naše molitve, posveti nas i pošalji nam svete i brojne navjestitelje tvoje Riječi da nijedna osoba ne ostane bez tvoje Riječi i bez tvojega Tijela, izvora i smisla ljudskoga života. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Blagoslov s Presvetim

Blagoslovljen budi Bog

MOLITVA SVEĆENIKA

Gospodine, hvala Ti što si me obdario svećeničkim darom. Ti si me odabrao da služim tebi i narodu. Neka nikada taj poziv ne zgasne u mojemu srcu. Obdari me svim svojim milostima, da budem primjer onima koji u tebe vjeruju. Neka svaki novi dan u mojemu srcu raste tvoja ljubav koju trebam svima pokazati. Donesi mi mir i ustrajnost, da spremno svaku prepreku slomim u snazi tvoje pobjede. Daj, Gospodine, da tvoje riječi, koje tumačim, dotaknu svako srce te tako moje poslanje bude u potpunosti i ostvareno. Pogledaj, Gospodine, moj život i moju službu. Kad okupljam oko tebe tvoje vjerne, neka u meni i u njima rastu tvoji milosrdni darovi. Blagoslovi me i zbog posebnog predanja, jer sam, pozvan od Crkve, tebi na uzdarje pružio svoju ljubav. Daruj mi mudrost, vedrinu i ustrajnost. Pridiži me u slabostima. Daj da uvijek ostanem „u Krista zagledan“. Pomozi mi, Gospodine, oprostiti kada drugi ne prepoznaju moj zanos i dobrohotne korake. Daj, Gospodine, da me tvoji vjernici podupru razumijevanjem, dijalogom, molitvom i plodnom suodgovornošću, za njihovo spasenje u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen.

Završna pjesma:

Pjesma:

SLIJEDI DEVETNICA BEZGRJEŠNOJ

SEDMI DAN – DAN BOLESNIKA

PUT KRIŽA

Gospodine, Ti grliš svoj križ. Tvoje je tijelo izranjeno i izmučeno. Tvoja je haljina krvava. Usprkos svemu tome Tvoj je duh snažan. Nastavljaš nositi svoj križ, ne prestaješ nas ljubiti. Tvoja je ljubav do kraja vjerna. Gladajući Tebe, Gospodine, u Tebi prepoznajem sve bolesnike i patnike ovog svijeta. Svi su oni pridruženi Tvojoj spasiteljskoj muci. Prateći Te na Tvom putu križa, prikazujući Ti patnje naših bolesnika, molimo Te da im dadneš snage da ustraju i da svoju muku i bol prinesi, zajedno s Tobom, za spasenje ovog svijeta.

I. postaja: Isusa osuđuju na smrt

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Tko to od nas može proći kroz oluju vedra i mirna lica? Gospodine, pojmio sam ovu svoju bolest kao neku osudu. I ti si plakao bez da si se stidio. Osjetio si se napuštenim. Kušao si tjeskobu. I ti si se pitao: Zašto? Ti nisi neki ravnodušni Bog. Samo me Ti možeš shvatiti u dubini. Daruj mi svoju hrabrost, rođenu iz duboke molitve Ocu. Daj da ja ne izgubim vjeru i ne pomislim da si Ti neki daleki Bog. Daj da ne izgubim nadu, gledajući crnom budućnost, bez izlaza. Nadasve, Gospodine, pomozi mi da se ne zatvorim u sebe, gubeći sposobnost ljubavi. Ovaj moj hod s križem neka se pretvori u zgodnu prigodu dobra. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

II. postaja: Isus prima na se križ

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine, Ti nisi tražio patnju. Ipak si se zaputio trvdim putem patnje zbog nas. Tvoje ruke prihvaćaju križ, moje ubode i infuzije. Tvoje tijelo je satrveno križem, moje bolešću. Nikada nije lako živjeti križ. Moje je auto u garaži, prekinuo sam posao, udobnost i moji zdravi interesi su daleko. Patim i sve što imam to su ova dva kvadratna metra kreveta. Gaspodine, daj mi snage nositi ovaj moj križ, jer mi se sada čini preteškim. Daruj i strpljivu pasivnost i veliku hrabrost, mudro prihvaćanje i veliku želju da pobijedim zlo koje je u meni. Gospodine, neka me ova bolest očisti. Neka Tvoj veliki križ prosvijetli moj život i moju molitvu. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

III. postaja: Isus pada prvi put pod križem

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine, Ti si se iz ljubavi prema nama učinio slabašnim i želio si kušati naš zajednički jad patnje. Moje je tijelo umorno, moji su udovi istrošeni a moj nesigurni duh je sve tužniji iz dana u dan. Gospodine, ova bolest koja me slabi i onesposobljeva za rad, govori mi o radikalnoj nemoći. Ti poznaješ moju slabost: ne dopusti da padnem pod utjecaj događaja, ne napusti me u kušnjama stalne tjeskobe ili razočaranja. Oslobodi me od ovoga i od svakoga zla. Neka se ništa ne izgubi od ovoga mojeg iskustva. Neka me moja slabost učini sposobnim da stalno Tebi uzdižem ruke. Samo će tako moj jaram biti sladak i moja će duša pronaći unutarnji mir. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

IV. postaja: Isus susreće svoju svetu Majku

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine, Ti dobro znaš da je najveća bol vidjeti da pati onaj koga ljubiš. Ti vidiš kako sam, s ovom bolešću, postao teret svojoj obitelji. Njihovi planovi, obveze, radno vrijeme najednom su poremećeni. Moji mili i dragi, premda to žele sakriti, veoma su zabrinuti i tjeskobni. Gospodine, svima nama daruj snagu, unutranji mir i nadu. Gospodine, hvala Ti za moju obitelj, za strpljivost koju svi imaju prema meni. Hvala ti za razspoloživost, nježnost koji su narasli zbog ovog događaja. Ovo mučno razdoblje neka nas zbliži i još više ujedini. A ti, Gospo vjernosti, ženo probodene duše, budi mi blizu srcem Majke. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

V. postaja: Šimun pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine, uvijek sam Ti želio biti vjeran, stavljajući se u služenje svome bližnjemu. Sada međutim otkrivam kako je teško prihvatiti da sam služen. Ti si prihvatio da ti služe žene koje su te pratile: grešnica u kući Šimunovoj, Marija iz Betanije i sada Šimun Cirenac, koji Ti je jednim dijelom puta pomogao nositi teški križ. Gospodine, teško mi je prepustiti se služenju, jer znači predstaviti se gol i nemoćan volji drugih, prihvatiti savjete i volju, različite od mojih, uzimati ljekove i podvrgavati se pregledima i ne dragim intervencijama. Daruj mi, Gospodine, poniznost da im dopustim pomoći mi. Neka ta kušnja u meni uveća osjećaj mojeg kraja, želju da mi Ti pomogneš i istinsko ponašanje sinovskog prepuštanja Ocu života. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

VI. postaja: Veronika pruža Isusu rubac

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine, jedna hrabra i osjećajna žena darovala Ti je trenutak utjehe lijekom nježnosti. Dovoljno je malo da se moralno podignem i dadne mi nadu. Zahvaljujem Ti, Gospodine, za moje najbliže koji se stiskaju oko mene; za one koji me posjećuju i tako se pokazuje u mojoj potrebi, kao istinski prijatelj; za one koji se brinu za ono nužno i one koji drže urednom moju sobu; za liječnike koji znaju slušati moje boli i mjerodavno odgovaraju na moja pitanja: za bolničarke koje sa mnom razmjenjuju dvi tri riječi; za one koji znaju odvući pažnju od moje zabrinutosti, govoreći o svemu i svačemu: za one koji s osmjehom ulaze u moju sobu i daruju mi bar na trenutak dobro raspoloženje. Hvala za sve te osobe koje čine da se osjećam prihvaćenim. Hvala ti jer posredstvom njihovih pažnji mogu shvatiti nešto o Tebi, koji si Ljubav. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

VII. postaja: Isus pada drugi put pod križem

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine, sve je izgledalo bolje, ali se dogodio novi pad koji me je bacio na zemlju. I Tvoj put na kalvariju bio je izmjena padova i nastavljanja puta. Gospodine, zbog toga prihvati moje suze u ovom trenutku velike klonulosti duhom. Ti mi se predstavljaš obliven krvlju, s glavom okrunjenom trnjem, s nabreklim koljenima bez ikakve podrške. Ti si podijelio moje tjeskobe da me moja ponovna padanja dovedu u život. Gospodine, nikada kao sada Te ne osjećam tako blizu. Daj da se ja nastavim pouzdavati u Tebe. Premda ću se teškom mukom ustati, budi uz mene, zaštiti me i vodi moj put prema mjestu radosti i spasenja. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

VIII. postaja: Isus tješi jeruzalemske žene

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine, Ti si mislio više na patnju drugih nego na svoju. Prihvatio si one koji su plakali za Tobom, ali si podigao pogled na ljudsku bijedu. Postoji misteriozna veza koja nas sve veže: i bolest nije uvijek najveće uznemiravanje. Gospodine, pogledaj nevolju tolikih i pomozi nam da se odvažno sučelimo s problemima svakog dana. Daruj strpljivost i nadu bolesnima, snagu i vedrinu zdravima, mir i unutarnju utjehu svima. Pomozi nam otkriti vrijednost naše patnje, kada je sjedinjena s Tvojom. Uzvrati, svojom ljubavlju, onima koji brižljivo paze patnike. Gospodine, daj da ja svojim držanjem svojom šutljivom molitvom, budem od pomoći onome tko mi pomaže. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

IX. postaja: Isus pada treći pod križem

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Patim, Gospodine. U meni i oko postoji nešto što me tišti. Fizička bol, skokovi raspooženja, iščekivanje nalaza, zabrinutost zbog voljenih, obaraju me i nerviraju me. Ipak, ako gledam oko sebe, vidim da ima i onih kojima je gore nego meni. Gospodine, molim Te za one koji nemaju snage ustati se i potpuno su se predali bolesti, za one koji su žrtva potpune utučenosti, za one koji imaju tajanstveno zlo koje ih izjedna iznutra, za one koji urlaju od bola i one koji su razočarani, za one koji traže pomoć a ne nalaze je, za one koji su osamljeniji od mene, za one koji te traže ali te ne nalaze. Ti koji, premda oboren, uvijek se ustaješ, daruj svima snagu da se podignu. Sa svojom otajstvenom poniznošću i ustrajnošću pouči nas boriti se i nadati se. Amen.

Smiluj se nama Gospodine!

Smiluj se nama!

X. postaja: Isusa svlače i poje žučju

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine, ti si žrtva zla. Gol i bez ikakavog dostojanstva. Kada je bolest pokucala na moja vrata, moj se život promijenio. Bio sam lišen posla, ostavljen od prijatelja i ugleda, izložen pogledima svih, u ruci moći liječnika i ljekova. Shvatio sam što znači ovisiti o svima i ništa ne moći sam učiniti. Kušao sam nesigurnost i strah, samoću i tjeskobu. Ali Ti si, Gospodine, bio svučen da bih ja mogao prihvatiti sva svoja siromaštva. Obnovljen iznutra, pomozi mi svući sav lažni sjaj i maske i da se obučem bitnim. Pomozi mi, svojim primjerom, prihvatiti krkhost privremenoga života i obući svijet milosrđa. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

XI. postaja: Isusa pribijaju na križ

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine Isuse, čovječe boli, ovaj moj krevet je kalvarija. Inijekcije i infuzije su moji trnovi a nesposbnost da se sam pokrećem, moji su čavli. Ovaj moj križ je prilagođen mojim ramenima, iako mi se čini veoma teškim za nosit. Nije ugodan, Gospodine. Ipak ne mogu ne susresti Te na njemu, danas, ovdje, na mojem koraku. Promatram Tebe, žrtvo bez krivnje. Ne ljubljena  i prezrena ljubavi: Ti, koji si na sebe naprtio naše boli i pribio ih zauvijek na svoj križ, sada tražiš da se sjedinim s Tobom. Ovaj moj križ, navezan na Tvoj, neka mi otvori put snage dobra. Neka ove moje patnje dodaju mali dio beskonačnom blagu otkupljenja svijeta. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

XII. postaja: Isus umire na križu

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine, iz strašnog bezdana, obješenog na križ, bez daha i snage, napušten, izdan, zanijekan, nepravedno pogođen, Ti si se pouzdao u Oca i njemu si predao, sa svojom kaznom, svu bol čovječanstva. Stoga Ti, Gospodine, prinosim  sve povike i tužaljke svih koji pate. Prinosim Ti plač i patnju umirućih, mladih već na zalasku, onih koji primaju kemoterapiju, onih koji su prikovani za krevet ili stolicu, onih koji se očajnički bore na kalvariji vlastite sudbine. Prinosim Ti, Gospodine, svu svoju patnju da barem djelomično sudjelujem u Tvome križu. Učini da mi križ pomogne shvatiti da samo Bog koji pati može me spasiti i da si Ti blizu svakome od nas. Učini da uvijek možemo gledati Tebe, čovječe boli i naše Bože. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

XIII. postaja: Isusovo tijelo u Marijinu krilu

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Majko Kristova, majko ožalošćena, nemoćno bdijući pod križem pokazala si svoju solidarnost sa svima. Pokaži se i sada, naša majko, i poslušaj našu molitvu, daruj nam pouzdanje da nijedna gorčina ne traje zauvijek, da nijedna suza neće biti izgubljena, da nijedna patnja nije uzaludna. Pomozi nam da shvatimo da je naša patnja kao skriveno sjeme koje misteriozno daje neočekivane i obilne plodove. Preobrazi naše strahove u sigurnu vjeru, obeshrabrenje u postojanu nadu, samoću u istinsku ljubav. Po tvojem prinosu ljubavi, uz svoga Sina, neka iščezna svaki utjecaj zloga na one koji od tebe zazivaju oslobođenje. Budi uz nas sada i u času naše agonije i preobrazi naš plač u vječnu radost. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

XIV. postaja: Isusa polažu u grob

Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe!

Jer si svojim svetim križem svijet otkupio!

Gospodine, svaki krevet, svaka soba s bolesnicima postaje Tvoje stjecište. Sada se želim samo odmoriti i spavati mirno u šutnji koja me okružuje. Gospodine, Ti si onaj koji si se borio s Ocem i koji ćeš pobjedosno izići iz groba. Ti si, Gospodine, ostavio svoje tijelo da ga ponovno preuzmeš, obnovljenoga i punog novog života. Rasprši, Gospodine, u meni i u svim bolesnicima noći tijela i duše, i ispuni nas plodnim mirom svoje Riječi. Promijeni ovo bolno iskustvo u suosjećanje za one koji pate, i učini od njega mjesto nade, u kojem me učiš umrijeti samom sebi, da bih živio u punini. Ne zanima me ono što umire u meni, nego me zanima ono što se u meni rađa zajedno s Tobom. Smiluj se svima nama. Amen.

Smiluj se nama, Gospodine!

Smiluj se nama!

MOLITVA BOLESNIKA

Gospodine, Isuse Kriste, na putovima kroz Palestinu toliko si pomagao bolesnicima, da su se svi obraćali tebi za pomoć. Molim za tvoju blizinu i tvoju pomoć. Povrati mi prijašnje zdravlje. Rasvijetli liječnike da upoznaju uzroke moje bolesti. Blagoslovi lijekove i podaj im uspješnu snagu. Budi uza me da strpljivo nosim svoju bolest i podložim se Božjoj volji te ponavljam tvoje riječi u Maslinskom vrtu, upućene nebeskom Ocu: “Oče, neka bude tvoja volja, a ne moja!” Daruj mi snagu da se spremno i s potpunim pouzdanjem prepustim tvojoj neizrecivoj ljubavi i milosti. Daruj mi snažnu volju i mir, da predano i s punim pouzdanjem u tvoje milosrđe, i vjerom u ozdravljenje, napokon pobijedim u ovoj bitci između života i opake bolesti. Tvoja snaga, Gospode, nije upitna, i vjerujem da ćeš pomoći meni, svojemu sluzi, da izađem kao pobjednik pun zahvalnosti prema tebi. Pokloni svoju pomoć i ljubav svim bespomoćnima i bolesnima, napose onima koji neizlječivo trpe. Ozdravi sve nas, Gospodine, na tijelu i duši i daj da zdravi iznova započnemo živjeti sa svojim milima i dragima i dođemo ti zahvaliti na milosti ozdravljenja. Amen.

Pjesma:

SLIJEDI DEVETNICA BEZGRJEŠNOJ

OSMI DAN – DAN POSVEĆENIH

Pjesma:

Bože, u pomoć mi priteci!

Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu…  Budi hvaljeno po sve vrijeme….

Gospodine, najveća povlastica koju si darovao nama ljudima je ona ljubavi, Tvoje vječne ljubavi. Na taj način naša ljubav nadilazi prolaznost i tjelesnost, približavajući se onoj duhovnoj i vječnoj Tvojoj ljubavi. Danas želimo moliti na poseban način za sve one koji su kao put Božje ljubavi izabrali posvećenje Tebi na potpun i radikalan način dajući zavjete u Crkvi da će živjeti u nasljedovanju Krista poniznoga, poslušnoga, čistoga i siromašnoga. Posvećeni je život, u kršćanskoj vjeri, dar Oca (LG 43) Crkvi po Duhu Svetom da bi u vjernosti Evanđelja bili najkarakterističniji vidovi Isusova života i njegova otajstva u Crkvi i svijetu.

Gospodaru žetve, želimo uputiti molitve zahvale i prošnje za postojeća i buduća svećenička i redovnička zvanja. Molimo, po zagovoru Bezgrješne, da naša zajednica bude dostojna takvih ljudi i žena u našoj sredini i da Gospodin mnoge mlade privuče u posvećeni poziv.

1. otajstvo svjetla: «Koji je na rijeci Jordanu kršten bio»: Ti, Isuse, dolaziš među nas grešnike jer ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Ti si, Isuse, iako bez grijeha, krštenjem na rijeci Jordanu stao u red grešnika, izmiješao se zajedno s nama i označio početak novog života u kojem će nas Ti oprati od naših bezakonja. Ti si Emanuel, Bog ljubav, koji ne možeš ne biti Bog s nama. Isuse, na krštenju smo postali tvoja djeca. Primili smo svjetlo vjere. Evo nas večeras pred tobom moleći te za oproštenje jer nismo uvijek hodili svjetlom vjere i nismo uvijek uronjeni u Tebe kao što si Ti uronjen u nas.

Molimo ovu deseticu za posvećene osobe koje su se zavjetima posvetili Bogu. Posvećenje Bogu ne znači odvojenost od naroda, nego štoviše uronjenost u narod. Tijekom povijesti mnogi su Redovi i družbe nastali zbog društenih prilika. Molimo, po zagovoru Bezgrješne, da posveći oko sebe ne podižu nepristupačne zidove i ograde, nego da se, poput Isusa, izmiješaju s narodom i budu solidarni s braćom i sestrama, sve do darivanja samih sebe.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

2. otajstvo svjetla: «Koji si nam se na svadbi u kani objavio». Gozba, ples, vino, veselje. Isuse, tebi se sviđa ta nevina radost. Za Tebe je, Isuse, gozba početak vječnosti: bračna, prijateljska, svećenička, redovnička ljubav je simbol Božje vječne ljubavi. Voda koja postaje vino, slika je novoga doba koje počinje s Evanđeljem. To je Gospodine tvoja nakana i želja. Tvoja je želja da budemo radosni jer živimo radosnu vijest. No, mi smo se danas udaljili od tvoje istine. Tvoje Evanđelje nije nam uvijek dobra, radosna vijest, jer ju zaminjujemo s drugim vijestima. U ovom promjenjivom svijetu sve se brzo mijenja pa i poziv. Pomozi nam, Gospodine, ustrajati u obećanoj ljubavi.

Molimo ovu deseticu za posvećene muškarce i žene koji su svojim zavjetovanjem obećali živjeti vječnu gozbu na ovoj zemlji. Hvala Ti, Gospodine, za sve posvećene osobe koje nam, svojom radošću življenja Evanđelja, pokazuju ljepotu života za Tvojim gozbenim stolom. Ukloni, Gospodine, iz srca svih posvećenih monašku depresiju, da ovaj naš svijet po njima zaigra od radosti.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

3. otajstvo svjetla: «Koji je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao!» Isuse, Ti donosiš svjetlost sunca, jasnoću istine, toplinu ljubavi, snagu praštanja. Ti nam donosiš zdravlje, snagu, čistoću, bogatstvo duha, slobodu… Naviještaš nam Božje milosrdno lice. Pozivaš nas na promjenu slike o Bogu. Obratiti se znači otkriti njegovo lice nježnosti, okrenuti se od sebe Bogu. Sve njegovo je i naše: sve ono lijepo, istinito, dobro i pravedno. Pomozi nam, Gospodine, da ne griješimo više. Obrati nas, Gospodine, k sebi.

U ovoj desetici molimo za posvećene osobe da postanu žive prispodobe Božjeg Kraljevstva. Sve koji su se zavjetovali Tebe izbližega nasljedovati učini vidljivim znakom Tvoje prisutnosti. Pomozi im da postanu osobe koje nastavljaju Tvoje djelo:  liječenja, tješenja, suosjećanja, hranjenja, dijeljenja oproštenje i učenja molenja.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

4. otajstvo svjetla: «Koji si se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio!» Sudbina svega stvorenoga, pa i našega, nije unakazivanje i smrt, nego preobraženje i slava Božja. Preobraženje se događa preko molitve i preko poslušnosti Tebi, Sine Božji. Slušati Tebe znači ispuniti novi zakon. Tvoje tijelo, Isuse, je konačna Riječ. Ti si savršeno lice Očevo, poslušni Sin, ispunjena Riječ puna ljubavi. Naše slušanje tebe vodi viđenju a naša poslušnost sinovstvu. Biti sin znači imati duhovnu svjetlost. Pomozi nam, Gospodine,  posvjedočiti da smo od Svjetla.

U ovoj desetici molimo za posvećene osobe da posredstvom zavjetovanja evanđeoskih savjeta, po primjeru Marije i po njezinom zagovoru, budu u svijetu živo sjećanje života Isusa iz Nazareta, rječiti svjedoci Božje slave i ljepote preko molitve i poslušnog slušanja Božje riječi. Daj, Gospodine, da svi samostani redovnika i redovnica izazovu vapaj: „Lijepo nam je ovdje“, to jest da se svi dobro i lijepo osjećamo u njihovu okruženju.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

5. otajstvo svjetla: «Koji nam se u otajstvu euharistije darovao!» Žrtvovanje čovjeka Bogu, ma kakvo ono bilo, sastavni je dio mnogih religija. Kršćanstvo se međutim temelji na žrtvovanju Boga čovjeku. Ti se, Bogo-čovječe, Isuse Kriste, predaješ radi nas. Ti se za nas žrtvuješ. Tvoje tijelo postaje hrana, a Tvoja krv novi savez. Euharistija je zaista vrhunac i izvor čitavog kršćanskog života. Ona je čitavo stvaranje koje postaje tijelo Sina i čitavo je čovječanstvo uvučeno u njegovo tijelo. Euharistija je Bog koji se daruje nama ljudima. Gospodine, pomozi nam da te uvijek tražimo u Euharistiji, da naše srce bude tvoj hram

U ovoj desetici molimo za svećenike u posvećenom životu, službenike Euharistije, da Gospodin, po Marijinom zagovoru, umnoži njihov broj u svim dijelovima svijeta; da učini ih vječnim prinosom Bogu i čovjeku;  da ih ohrabri na prinos vlastitog vremena, darova i sposobnosti onima kojima su poslani;  da im Euharistija bude izvor i zalog osobnog življenja.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

Zdravo Kraljice…

Biblijske Gospine litanije

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas!

Nova Evo,

Majko živih,

Rode Abrahamov,

Baštinice obećanja,

Izdanče Jišajev,

Kćeri Sionska,

Zemljo djevičanska,

Ljestve Jakovljeve,

Grme gorući,

Svetohranište Svevišnjega,

Škrinjo zavjetna,

Prijestolje mudrosti,

Grade Božji,

Vrata istočna,

Izvore vode žive,

Zoro spasenja,

Veselje Izraela,

Slavo Jeruzalema,

Diko puka našega,

Djevice Nazaretska,

Djevice milosti puna,

Djevice Duhom Svetim osjenjena,

Djevice koja rađa,

Službenice Gospodnja,

Službenice Riječi,

Službenice ponizna i siromašna,

Zaručnice Josipova,

Blagoslovljena među ženama,

Majko Isusova,

Majko Emanuelova,

Majko Sina Davidova,

Majko Gospodinova,

Majko učenika Isusovih,

Majko brižna za pohoda Elizabeti,

Majko koja se raduješ u Betlehemu,

Majko koja prikazuješ u Hramu,

Majko izbjegla u Egipat,

Majko koja strepiš u Jeruzalemu,

Majko koja proviđaš u Kani,

Majko koja si jaka na Kalvariji,

Majko koja moliš u Dvorani posljednje večere,

Ženo novog Saveza,

Ženo Suncem odjevena,

Ženo zvijezdama okrunjena,

Kraljice zdesne Kraljeve,

Blažena jer si povjerovala, mi te hvalimo!

Blažena jer si Riječ čuvala, mi te blagoslivljamo!

Blažena jer si volju Očevu vršila, mi te slavimo!

S: Moli za nas posvećena ženo,

N: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Oče, ti iz naraštaja u naraštaj objavljuješ svoju ljubav prema čovjeku: zahvaljujemo ti što si nam, u punini vremena, po blaženoj Djevici Mariji, darovao svoga Sina i našega Spasitelja; udijeli nam, molimo te, Duha istine da u povijesnim zbivanjima otkrijemo znakove nade i mira, da postignemo u životnim događajima klice slobode i milosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

MOLITVA POSVEĆENIH

Gospodine Isuse, po tebi je stvoren i posvećen svijet. Po tebi se mnoge osobe, mušarci i žene, posvećuju zavjetima.  Molim te, Gospodine, obnovi u cijeloj Crkvi vjeru i zanos svojih učenika i bezbrojnih svetiha mušakaraca i žena koji su bili toplina tvoje ljubav, odsjaj Tvojega svjetla i odraz Tvojega milosrđa. Pomozi, Gospodine, nama posvećenima da u današnjem svijetu stvaramo plodno ozračje za dijalog s tobom, vječnim Učiteljem života i istinske sreće. Oslobodi nas udobnosti, ravnodušnosti, površnosti i tvrdoće srca, da većom jasnoćom zasja ljubav i životno predanje nas koje si posebnim pozivom izabrao za rast Crkve i posvećenje svijeta. Obdari nas jednostavnošću, poniznom hrabrošću, širokogrudnošću, srdačnošću, velikodušnošću, unutarnjom slobodoma da postanemo vidlji znaci Tvoje prisutnosti u svijetu. Blagoslovi mladiće i djevojke koji u krilu naših obitelji i naših zajednica iskreno i radosno prihvaćaju tvoj dar redovničkog poziva. Sve nas otvaraj poticajima svoga Duha, da zajedništvom i bogatstvom službi objavljujemo spasenje i vječnu ljubav dobrog nebeskog Oca. Amen.

Pjesma:

SLIJEDI DEVETNICA BEZGRJEŠNOJ

 DEVETI DAN – DAN OBITELJI

Pjesma:

Bože, u pomoć mi priteci!

Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu…

Budi hvaljeno po sve vrijeme….

Gospodine, obitelj je u tvojem božanskom naumu. Ti si iz obitelji za obitelj. Dok ti danas zahvaljujemo za naše obitelji i o njima razmišljamo, uočavamo svu poteškoću obiteljskog života. Mnogi problemi u obitelji govore o činjenici da je sve više teško razgovarati. Obitelj ne uspijeva biti zajedno. Ono malo vremena provedenoga zajedno upiju slike televizora, interneta, mobitela. Čitati Božju riječ u obitelji, ponovno moliti krunicu u obitelji, znači uvući u obitelj druge slike, one otajstva koje spašava: sliku Otkupitelja, sliku njegove i naše svete Majke. Trebamo se vratiti moliti u obitelji. Obitelj koja moli ujedinjena, ostaje sjedinjena. Sveti ružarij se predstavlja kao molitva u kojoj se obitelj pronalazi. Moliti krunicu za djecu i s djecom, odgajati ih za dnevni trenutak molećeg predaha obitelji, nije rješenje svih problema, ali je duhovna pomoć da ih ne podcijenimo. Promatrajući Isusovo rođenje, učimo se svetosti života; gledajući na kuću u Nazaretu, shvaćamo izvornu istinu o obitelji; nasljedujući ga na putu prema Kalvariji, učimo se smislu patnje; promatzrajući Krista i njegovu Majku u slavi, vidimo cilj na koji smo svi pozvani. Misleći na kušnje koje nam neće nedostajati, svi smo pozvani moliti krunicu „koja kuca ritmom ljudskog života“ kako bismo ga uskladili s ritmom božanskog života.

Večerašnju krunicu, namijenjenu našim obiteljima, molimo kroz otajstva obitelji

Prvo otajstvo: Obitelj je kuća ljubavi

Sveta obitelj bila je kršćanska obitelj u pravom smislu riječi. Marija, Josip i Isus živjeli su u svom selu poput obitelji bilo kojeg obrtnika. Nisu činili ništa posebno, ali su sve činili posebnom ljubavlju: ne samo ljudskom ljubavlju nego nadnaravnom ljubavlju koja ih je u svemu povezivala s Ocem. Ta nadnaravna ljubav mijenja sve, daje snagu, potiče zajednički put unatoč strahovitim olujama života.

Marijo, i mi smo, prije toliko godina, izrekli svoj da ljubavi jedno drugome i danas smo obitelj. Kad pomislimo na trenutak zaljubljivanja i na nekle teške situacije među nama ili s djecom, možemo svakakao reći da smo samo zahvaljujući ljubavi uspjeli ostvariti nešto dobro za našu obitelj. Uzajamna ljubav je promijenila naš život kao što to ništa drugo ne bi moglo učiniti. Što god više ljubimo Boga, to više rastemo u ljubavi jedni prema drugima. Što manje ljubimo jedni druge, to se više udaljamo od Boga. Te su dvije ljubavi povezane: zapovijed ljubavi prema Bogu i zapovijed ljubavi prema bližnjem jedna su te ista zapovijed. Postoji samo jedna ljubav.

Oče naš koji jesi na nebesima… Rođeni smo iz Tvoje ljubavi i Ti si nas darovao jedno drugom kao sličnu pomoć. Obavijeni Tvojom pažnjom, postajeno dvoje u jednom tijelu. Lijepo se osjetiti uljuljani Tvojom nježnošću: ona podržava naše bračno i obiteljsko zajedništvo.

„Gledajte kako se ljube!“ To je izazov za sve kršćanske obitelji. Marijo, ženo ljubavi, pomozi nam živjeti sve više i više kao obitelj, primajući jedni druge iz ruke Onoga koji je izvor svake ljubavi.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

Drugo otajstvo: Obitelj je kuća rađajućeg života

Jednoga dana Gospodin je od nas zatražio da budemo suradnici u njegovom stvaranju. Rekli smo da. Između strahova i nesigurnosti, radosno smo iščekivali naše prvo osobno čudo. Djeca su čuda. Ona su dio otajstva i ona su patnje jer nam vežu dušu i ne dopuštaju nam da više automatski dišemo. Kad nam je povjerio djecu bez odgovarajućih uputa za uporabu, Bog nam nije htio postaviti zamku niti nas dovesti u neugodnu situaciju. Samo nas je želio učiniti suradnicima svojega stvoriteljskog i očinskog djelovanja. Djecu je mogao stvoriti i bez nas, mogao ih je dovesti na svijet kao odrasle, mogao se poslužiti nama kao običnim izvršiteljima, ali je od nas učinio očeve i majke, na svoju sliku i priliku. Želio je da upotrebljavamo sve svoje ljudske sposobnosti i da, potpomognuti Božjom snagom, ispunjavamo svoje poslanje. Od dana u kojem se rađaju naša djeca nismo više mi koji živimo nego oni žive u nama. Čudno. Te riječi nisu nove. One pripadaju Evanđelju. Njih je izgovorio sveti Pavao, govoreći o svom odnosu s Kristom: „ne živim više ja, nego u meni živi Krist“.

Marijo, naša su djeca, kao i tvoj Sin, plod čudesne razmjene ljubavi i života, produženje Boga koji je postao čovjekom.

Sveti se ime Tvoje, Gospodine, u svakom životu koji se rađa, jer nijedna majka ne može zaboraviti da je kći i misliti da može ugušiti pravo na život.

Marijo, majko života, nauči nas djecu voditi Bogu, jer „on ih je za sebe stvorio i bit će nemirno njihovo srce dok se ne smire u Njemu!“

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

Treće otajstvo: Obitelj je kuća lomljenja i dijeljenja kruha

Danas se ne lomi kruh za stolom. Često se obitelj potpuno odriču trenutka zajedničkog blagovanja zbog radnog vremena, školskih obveza, zbog tisuću aktivnosti, malih i velikih. Možda su zbog toga tolike kršćanske obitelji zaboravile nedjeljni poziv na Euharistijsku gozbu, nisu više naviknute blagovati zajedno kruh života, kruh zajedništva, kruh susreta. Prisilili smo naše duše na sve drstičnije djete: nema više slavlja, živjela samoća naših neprobojnih stanova. Nije li nedjelja, u mnogim obiteljima, najbljeđi, najtmurniji i najdosadniji dan u tjednu?

Marijo, što ti misliš o našem načinu življenja? Ti koja si uvijek imala malo svježeg kruha za lomiti s nekim? Ti, koja si, pod križem, vidjela svoje tijelo koje postaje tijelo za život svijeta?

Oče naš, daj nam danas kruh naš svagdašnji: pouči nas da kuća može biti naša samo kada, unutar, u njezinim sobama, možemo lomiti kruh s onim tko je gladan. Sve ostalo je nasilje, ropstvo, samoća i praznina.

Marijo, ženo Euharistije, nauči nas slaviti nedjelju, da uronimo u Božju radost, da dobijemo snagu kako bismo mogli u punini živjeti sve dane u tjednu s teretom posla i briga koje oni donose.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

Četvrto otajstvo: Obitelj je kuća prenošenja vjere

Možda svatko od nas može reći da je upoznao Mariju preko vlastite majke i vlastitu majku shvatio preko Marije. I u našem životu postoje neka temeljna sjećanja zajedno o Mariji i majci. Zasigurno se sjećamo kad smo bili mali, imali tri, četiri godine, kako se majka, u večernjim zimskim satima, zadržavala s nama i učila nas moliti i bila je veoma sretna kad smo prvi put sami izmolili neku molitvu. U njzinim je očima bila radost i zahvalno bi nas nagradila poljupcem. Ti su trenuci veoma bitni i danas, jer sjećajući se njih možemo i danas pronaći hrabrost i snagu ići naprijed na putu života.

Marijo, koliko si puta malom Isusu govorila o svojoj vjeri? S Josipom si ga vodila u hram. Pratila si ga u kuću Očevu. Predala si ga u ruke Onoga koji ga je tebi povjerio. Marijo, Ti si to mogla učiniti jer si vjerovala u svoju molitvu koju si prenijela na Isusa. Tajna vjere zahtijeva da mi vjernici u nju vjerujemo, da ju slavimo i proživljavamo u živom i osobnom odnosu sa živim i istinitim Bogom. Mi mislimo da je tebi bilo lakše jer si imala Isusa uz sebe. Ipak si samo po vjeri mogla u tom običnom djetetu prepoznati Sina Božjega. Marija je poput nas: Boga je vidjela samo očima vjere. Oče naš, oprosti nam naše dugove i oprosti nam za sve pute kad smo zaboravili ono što jesmo: obitelj, ikona Trojstva, svjedoci Tvoje ljubavi za čovjeka.

Marijo, odgojiteljice molitve, odgajaj nas, oblikuj nas, vodi nas putem svoje molitve. Stavljamo svoju ruke u tvoje ruke, bezgrješna: vodi nas putovima molitve.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

Peto otajstvo: Obitelj je kuća solidarnosti i prihvaćanja

Danas svaka naša obitelj, susrećući se s modernim mentalitetom, prolazi krivudavim putom. Istina, na tom našem putu ne susrećemo više toliko razbojnike, koliko neprijatelje obitelji. Najprije su joj ukrali vjeru koju je manje više sačuvala. Zatim su joj oduzeli jedinstvo i vjernost, vedrinu kućnog razgovora, ekonomsko zajedništvo, zajedništvo obiteljskog i euharistijskog blagovanja, solidarnost sa susjedima i gostoljubivost za putnike i izgubljene. Naše su obitelji ranjene.

Našim obiteljskim ranjenim putem prolazi sociolog. Vidi ranjenu obitelj i reče: „Mrtva je!“ Utvrdi činjenicu i nastavi put, kao da se ništa nije dogodilo i kao da se njega ne tiče stanje obitelji. Ranjenu obitelj susretne svećenik i izvika je: „Nije ni čudno što ti se to dogodilo kad si tako živjela. Zašto nisi ustrajala na svom kršćanskom putu? Možda si bila u dodogovru s onim tko te je napao?“ Na kraju prolazi Gospodin koji vidi ranjenu obitelj i ganu se. Sagnu se na nju perući joj rane uljem svoje nježnosti i vinom svoje ljubavi. Naprti je na svoja leđa i odnese je u Crkvu, povjeravajući je njoj, reče: „Kupio sam je svojom krvlju. Ne ostavi je samu na putu u ludosti vremena. Krijepi je mojoj riječju i mojim kruhom. Na svom povratku tražit ću od tebe račun o njoj.“

Oče naš, oslobodi nas od napasti življenja bez Tvojega očinstva i tvojega majčinstva. Oslobodi nas življenja bez predanja u Tvoje ruke.

Marijo, ženo prihvaćanja, iako nam život sa svojim poteškoćama može otvrdnuti srce, ti se ne umori ponavljati nam: „Učinite ono što vam Isus kaže!“ Pomozi nam otvoriti se Bogu da se mi otvorimo jedni drugima i budemo solidarni sa svakim članom naše obitelji i sve ih ljubazno prihvaćamo.

Oče naš… 10 Zdravo Marijo… Slava Ocu…O moj Isuse, oprosti…

Zdravo Kraljice…

Litanije Svetoj Obitelj

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, vječni Sine Očev, koji si, postavši čovjekom iz ljubavi prema nama, uzdigao i posvetio vezu obitelji, smiluj nam se!

Isuse, Marijo i Josipe, koje čitav svijet

časti pod imenom Sveta Obitelj, moli za nas.

Sveta Obitelji, zemaljska sliko Presvetog Trojstva,

Sveta Obitelji, savršeni uzore svih kreposti,

Sveta Obitelji, koju nisu prihvatili ljudi u Betlehemu,

ali su je pjesmom slavili anđeli,

Sveta Obitelji, kojoj su iskazali počast pastiri i mudraci,

Sveta Obitelji, uzveličana od svetog starca Šimuna,

Sveta Obitelji, progonjena i prisiljena bježati u Egipat,

Sveta Obitelji, koja si živjela nepoznata i u skrovitosti,

Sveta Obitelji, vjerna u obdržavanju zakona Gospodnjeg,

Sveta Obitelji, primjeru obiteljima preporođenima u kršćanskom duhu,

Sveta Obitelji, čiji je glavar uzor očinske ljubavi,

Sveta Obitelji, čija je majka uzor majčinske ljubavi,

Sveta Obitelji, čiji je sin uzor poslušnosti i sinovske ljubavi,

Sveta Obitelji, zaštitnice svih kršćanskih obitelji,

Sveta Obitelji, naše utočište u životu i nado na času smrti,

Od svega što nam može oduzeti mir i zajedništvo srdaca,

Sveta Obitelji, oslobodi nas!

Od očaja srca,

Od navezanosti na vremenita dobra,

Od želje za ispraznom slavom,

Od nezainteresiranosti za služenje Bogu,

Od nagle i nepripravne smrti,

Po savršenom jedinstvu Tvojih srdaca, Sveta Obitelji, usliši nas!

Po siromaštvu i poniznosti Tvojoj,

Po Tvojoj savršenoj poslušnosti.

Po Tvojim patnjama i bolnim događajima,

Po Tvome radu i Tvojim teškoćama,

Po Tvojim molitvama i Tvojoj šutnji,

Po savršenstvu Tvoga djelovanja,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

S: Moli za nas sv. Nazaretska Obitelji,

N: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milosrdni Oče, daj nam da uvijek slijedimo primjer sv. Obitelji, da bismo poslije kušnje ovoga života mogli sudjelovati u nebeskoj slavi. Po Kristu Gospodinu našemu.

MOLITVA OBITELJI

Gospodine Isuse, u rane tvoga presvetoga Srca stavljam sebe i sve članove svoje obitelji. Ponizno te molim, oprosti nam sve naše grijehe i nedosljednosti i učini naša srca po svojem Srcu, blagima i poniznima. Molim te da svojom božanskom milošću prekriješ, ispuniš i zaštitiš mene i sve članove moje obitelji. Isuse Kriste, ti si jedini Gospodin i naš Gospodar; samo ti imaš svu vlast nad svima nama. Gospodine Isuse, blagoslovi sve članove moje obitelji, prostore u kojima živimo i radimo, sve ljude s kojima se susrećemo i surađujemo, sva prijevozna sredstva kojima se služimo, sve izvore dohotka i sva materijalna sredstva koja su nam od Boga namijenjena i koja već posjedujemo. Isuse, ulij nam svoju ljubav za sve ljude, osobito one koje teško prihvaćamo i one koji nas ne vole. Neka tvoja moćna Riječ, Isuse, slomi snagu svake loše navike među nama, svih negativnih riječi, misli, želja, osjećaja i postupaka. Po svojoj muci i uskrsnuću učini nas otvorenima za sve što nam želiš dati. Neka nas tvoja Riječ ozdravi i iscijeli sve naše rane. Neka snaga tvoje Riječi slomi u nama i među nama sve negativnosti duha, duše i tijela. Neka nas Tvoj Duh, Gospodine, naučiti moliti i zahvaljivati. Hvala ti za tvoju i našu Majku, za svete zaštitnike moje obitelji, za anđele čuvare svakog od nas, za njihovu neprestanu pomoć i zaštitu. Slava tebi, Gospodine Isuse! Amen.

Pjesma:

SLIJEDI DEVETNICA BEZGRJEŠNOJ