Idući tragom učenih ljudi, koji su istraživali porijeklo i značenje imena »Marija«, duhovni pisci nabrajaju oko 70 značenja toga imena. Evo samo najznačajnijih: ljubljena od Boga, puna milosti (bako je anđeo pozdravlja!); lijepa, dražesna, mila; prosvijetljena, sjajna; kra­ljica, gospođa; more gorkosti; zvijezda mora… Sva ta značenja, iako lijepa i sadržajna, ne obuhvaćaju u cijelosti što je Majka Božja u stvari i za ljudsko srce.

 

Marijino je ime najuže povezano s imenom Isusovim. Uz ime Isusovo, ono je za kršćane sveto kao vjera, lijepo kao nada, slatko kao ljubav. Ono je puno veličine, moći i slave, utjehe, nježnosti i slatkasti. U tom imenu kršćani nalaze svjetlo, snagu i obranu. Sam spomen Marijina imena oduševljava i jača duše u borbi protiv neprijatelja spasenja; uklanja duševnu tminu; tjera sotonske navale, napasti; zadaje strah paklu, ništi jaram sotone. Vrag bježi, pakao dršće kad kažemo: Zdravo, Marijo! Ako te je mučila napast, pa sumnjaš jesi li pristao, bez sumnje nisi sagriješio, ako si u napasti zazvao Mariju (sv. Alfons). Spomen Marijina imena dušu usavršuje, oplemenjuje, posvećuje, napunja nadom i mirom; srce čisti i veseli, užiže u ljubavi prema nestvorenoj Ljepoti. Sv. Epifanije kaže: O Marijo, ne može se izgovoriti tvoje ime, a da ne osjetimo da smo užeženi u tvojoj ljubavi.

Lijepo Marijino ime ozdravlja bolesne, pomaže slabe, odmara umor­ne, prosvjetljuje slijepe, ganjava otvrdnute, tješi i jača umiruće. Što je sv. Bernard rekao, o imenu Isusovu, to je sv. Antun Pad. ustvrdio i za ime Marijino: da je najčistija radost za srce, med za usta, najljepša melodija za uho. Majčino je ime slatko svima, slatko uvijek, najslađe na smrtnom času. BI. Henrik Suzon kliče u zanosu: Marijo, Marijo, što si tek ti, ako je tvoje ime tako ljupko, slatko!

Ime Marijino nadahnute je vizije proroka, dalo je moć riječima apostola, snagu mučenicima. Ono je bilo genij naučitelja, svjetlo priznavalaca, trijumf djevica, zanos jakih, utočište slabih. Tome imenu podižu se hramovi od kamena. Ali su plemenita srca najljepša svetišta tome imenu.

Kao što je disanje znak života, tako je zazivanje imena Marijina znak da je duša duhovno živa. Pravi kršćani uvijek zazivlju ime svoje nebeske Majke. Tko Marijino ime često zazivlje, spasit će se.

Štovanje imena Marijina proširio je na svu Crkvu Inocent XI. kao spomen na pobjedu nad Turcima kod Beča g. 1683. Nakon obnove liturgijskog kalendara, službeno se u Crkvi ne slavi.