od 1. do 3. listopada u 17.50 sati trodnevnica sv. Frani
Subota, 4. listopad: Blagdan sv. Frane
Svečana sv. misa u 18.00 sati