blagoslov kuca

Ponedjeljak, 30. studenog 2020., od 9 sati

 • Miloševići - od ceste prema Čovića Glavici, od vrha Čovića Glavice prema Miloševićima
 • Od kapelice sv. Ante prema Romcima, od kuće pok. „Pane“ Romca prema kapelici sv. Ante
 • Megdan – od ceste prema Jadrijevićima do Vidurinovića

 

Utorak, 1. prosinca 2020., od 9 sati

 • Megdan – od Šatrinice prema Šimićima, Jadrijevićima Cvrlje i Mladar, Gulićima, Tičinovićima
 • Novo naselje ispod Bogdana, Bogdani i od Kunica poviše ceste do Šolte
 • Poljakova Glavica

 

Srijeda, 2. prosinca 2020., od 9 sati

 • Stipanovići i od Šolte prema Priviji do Mostina
 • Poljaci Iza Grede, Na Gredi, Novo naselje Poljaka i Bilići
 • Planica od Privije prema Vučićima
 • Prelasi, Milanovići i Vučići od kraja sela prema priviji
 • Labrovići – od Prelasa prema kraju sela

 

Četvrtak, 3. prosinca 2020., od 9 sati

 • Sredina sela – od Jenjića do Labrovića
 • Oko crkve, ispod križa na Kosi poviše škole – Anušići i Marasi kod Anušića
 • Od škole prema Romcima do kuće pok. „Pane“
 • Od Dolića prema školi poviše i ispod ceste

 

Petak, 4. prosinca 2020., od 9 sati

 • Od škole prema Dolićima poviše i ispod ceste
 • Od škole ispod ceste prema Šumariji
 • Od Šumarije ispod ceste prema školi

 

 Raspored blagoslova obitelji za Lučane

 

Ponedjeljak, 7. prosinca 2020. od 9 sati:

 • Od obitelji Nediljka Đipala do obitelji Bože Smolje

 

Utorak, 8. prosinca 2020. od 9 sati:

 • Od obitelji Ante Stupala do obitelji Marka Batarela

 

Srijeda, 9. Prosinca 2020. od 9 sati:

 • Od obitelji Smiljana Vučemila do obitelji Ante Vučemila

 Napomena: Obitelji koje će biti odsutne mogu se naknadno prijaviti za blagoslov