Župni ured tijekom katehetske godine organizira nekoliko susreta s roditeljima kandidata za prvu pričest i krizmu (potvrdu). Sljedeći takav susret održat će se u subotu, 1. prosinca 2018., u "Dvorani Gospe Sinjske". Mole se roditelji (i otac i majka) da urede svoje obaveze tako da mogu sudjelovati na susretu, koji započinje u 18.00 sati. Susret će moderirati sinjski župnik fra Perica Maslać, a predavanje "Kršćanski odgoj ili ?" održat će mr. sc. Šimun Markulin, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

I dalje potičemo roditelje da podržavaju djecu i mlade na putu rasta u vjeri. To uključuje redovito pohađanje katehetskih susreta i školskog vjeronauka. Nije ni potrebno spominjati da redovito slavlje nedjeljne euharistije spada u samu bit kršćanskog poziva i poslanja "biti otac i majka".

Više o katehezama u Sinju možete vidjeti ovdje.