Na putu prema Obećanoj Zemlji Bog je preko Mojsija učinio da čudesno provre obilata voda iz pećine, da narod ugasi žeđu (Izl 17, 1-7). Tako nisu žeđali dok ih je kroz pustinju vodio… (Iz 48, 21). To obilje vode simbol je one vode, koja će dati novi život. Zato Prorok zove: O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu… i duša će vam živjeti… (Iz 55, 1-3). Ta je voda simbol izvora koji čista od grijeha i spašava.

U onaj dan - govori Prorok - otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće (Zah 13, 1). Otkud ta čudesna moć vode? Ona dolazi od Boga. Zato sam Bog sebe zove Izvorom žive vode (usp. Jer 2, 13).

Navještaj proroka o izvoru, koji čisti od grijeha, daje život, ostva­ruje se u Kristu. U Kristu je provreo taj izvor za novi Izrael. Krist se sam predstavio kao izvor vode što struji u život vječni (Iv 4, 14). On izričito upozorava kako se na njemu izvršuju proročanstva SZ kad je rekao da je on izvor, iz kojega će poteći potoci žive vode po davanju Duha Svetoga (usp. Iv 7, 38-39). Krist, izvor, počeo je izvirati u času utjelovljenja i nastavio je izlivati se po svim činima i riječima njegova života. Ali se najviše izlio na Kalvariji, osobito kad je kopljem otvoreno njegovo Srce, iz kojega je potekla krv i voda. Sv. Ivan, opisujući taj povijesni i simbolični čin (Iv 19, 34-37), vidi u njemu izvršenje spomenutog proročanstva Zaharijina, kao i proročanstva Ezekielova o hramskom izvoru (Ez 47, 1-12). Za sv. Pavla Krist je kao prava stijena jedini izvor spasenja (usp. 1 Kor 10, 4). On želi da se svi sveti približe tome izvoru bogatstva i ispune se do sve Punine Božje (usp. Ef 3, 19). U Otk 22, 1-2 imamo sliku o rijeci života, koja istječe iz Božjeg i Jaganjčeva prijestolja, koja liječi i daje plodnost… Tko je žedan, neka dođe, tko hoće, neka zahvati vode života zabadava (Otk 22, 17).

Kristovo otvoreno Srce je otajstveni izvor, iz kojega se rodila Crkva i sv. sakramenti, osobito sakramenat krštenja i Euharistije. Kad je otvoreno Kristovo Srce, otvorila su nam se vrata života. Iz Kristova Srca provreo je izvor otkupljenja: voda koja preporađa i čisti od grijeha i pokvare; krv koja nam daje piće vječnog života (sv. Ivan Damaščanski). Iz Srca utjelovljene Riječi teče izvor žive vode da obilno natopi suhu zemlju čovječanstva i pretvori je u cvatni i plodni perivoj (Pio XII). Isus iz probodenog rebra izli krv i vodu, vrelo otajstva Crkve, da svi ljudi, privučeni Spasiteljevu otvorenom Srcu u radosti crpe iz nepresušnog izvora spasenja (Predsl.).

Ne udaljujmo se od Izvora žive vode i ne tražimo kladence što ne mogu držati vode (usp. Jer 2, 13). (jš)