OTKUPITELJ

Ako je grijeh najveće zlo, uzrok svih zala što nas tište, onda je Otkupljenje, oslobođenje od grijeha, najveće dobro, početak, vrelo svakoga dobraza ljudski rod. Svladati, pobijediti grijeh znači ukloniti, pobi­jediti sva zla u svijetu, pa konačno i samu smrt na dan uskrsnuća, na Sudnji dan.

 

Međutim, ljudi se sami po sebi ne mogu osloboditi svojih grijeha. Da se toga velikoga zla oslobodimo, potrebno je milosrđe Božje. Ono se pokazalo odmah nakon pada prvoga čovjeka. Dok izriče kaznu u raju zemaljskome, Bog obećava otkupljenje (usp. Post 3, 15). Da ljudski rod oslobodi od grijeha, Sin se Božji utjelovio. Sam je Gospodin došao na zemlju da oslobodi čovjeka i da ga ojača, obnavljajući ga iznutra i izbacujući napolje kneza ovoga svijeta (usp. Iv 12, 31) koji ga je držao u ropstvu grijeha (GS 13). Gospodin nas je po Kristu pomirio sa sobom i među nama, otrgnuo nas od ropstva đavla i grijeha (GS 22). Po Kristu nas je Bog iz tmina grijeha i smrti oslobodio i na vječni život uskrisio (DV 4).

Čovjek je pao u ropstvo sotone po grijehu Adamova neposluha. Dolikovalo je da budemo od ropstva oslobođeni pravednošću i posluhom Otkupitelja. SP govori: Grijeh jednoga - svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga - svim ljudima na opravdanje, na život. Doista, kao što neposluhom jednoga čovjeka mnogi postadoše grješnici, tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici (Rim 5, 18-19). Krist je došao na svijet da izvrši volju Očevu. Cijeli mu je zemaljski život bio pod posluhom. Bio je poslušan do smrti na križu (Fil 2,8). Trpljenjem i smrću iz posluha prikazao je nebeskom Ocu zadovoljštinu za grijehe.

Dakako, Krist nas je oslobodio od grijeha, jer nas je neizmjerno ljubio. Oslobodio nas je, otkupio nas je ljubavlju. Ali je ljubav izrazio i potvrdio žrtvom posluha, žrtvom života i smrću na križu. Posluh do smrti na križu, patnja, muka, krv, križ, smrt - bile su potrebne kao vidljiv izraz žrtvene ljubavi. Trebalo je da Krist dade život za naše otkupljenje (usp. Mk 10, 45). Njegove nas rane iscijeliše (Iz 53, 5).

Trebalo je, dakle, da Krist prolije krv za oproštenje grijeha (usp. Mt 26, 28). Po Kristu smo umrli grijehu, a živimo Bogu (usp. Rim 6, 11). Nitko se ne može osloboditi grijeha po samome sebi i svojom snagom. Svima je potreban Krist kao osloboditelj, spasitelj (AG 8). (jš)

Oslobođeni po Kristu od ropstva grijeha, postali smo nova stvorenja (2 Kor 5, 17), djeca Božja (Iv 1, 12), baštinici neba (1 Pt 1, 4). Istina, Adam nam je nanio veliko zlo, ali Krist nas je usrećio velikim dobrom. Među Adamovim potomstvom umnožio se grijeh na zemlji, ali je još obilnije otkupljenje u Kristu (usp. Ps 130, 7). Gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost (Rim 5, 20).