Prijestolje neizmjernoga Božjeg Veličanstva u nebu okružuju čisti duhovi, anđeli. Vrlo je velik njihov broj: mirijade mirijada i tisuće tisuća (Otk 5, 11). Dijele se u korove (usp. Kol 1, 16; Ef 1, 21). Stvoreni su prije stvorenja prvoga čovjeka. Bili su stavljeni na kušnju. Koji nisu izdržali kušnje, koji su se digli protiv Boga, bačeni su u paklene dubine (Jd 6; 2 Pt 2, 4). A koji su u kušnji ostali Bogu vjerni, uživaju blaženo gledanje (usp. Mt 18, 10).

 

Anđeli se često ukazuju ljudima (Post 16, 7; Lk 2, 9; Iv 20, 12; Dj 1, 5 itd.) i donose im Božje poruke. Pomažu ljudima (Post 22, 11-12; Dn 3, 49; Dj 12, 6-11 itd.). Ukazuju se u ljudskom obliku u bijelim haljinama (Mk 16, 5; Iv 20, 12; Dj 1, 10). Bjelina je znak nebeske čistoće, ljepote, nevinosti.

To što SP govori o ukazanju i vidljivoj pomoći u pojedinim slučajevima, zbiva se na nevidljiv način sa svakim od nas bezbroj puta kroz život. Bog nas neizmjerno ljubi i čuva nas kao zjenicu oka. Sva­kome je od nas dao za pratioca i druga anđela čuvara. Što je jednom rekao Izraelu na putu u Obećanu Zemlju, veli svakome od nas na putu prema nebeskoj domovini: Šaljem, evo, svog anđela pred tobom, da te čuva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio. Poštuj ga i slušaj (Izl 23, 20-21). Na sebe možemo primijeniti riječi Psalmista (Ps 91, 11-12): Anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. Anđelima ču­varima povjerio je Bog zadatak da nas štite i čuvaju. Oni su nam kroz život vođe, svjetlo, obrana i pomoć. Oni nas na nevidljiv način pomažu u borbi protiv tamnih paklenih sila (Ef 6, 12), oni nas vode prema nebu. Oni nas preko glasa savjesti bez prestanka podsjećaju na ono što je sveto, savršeno, Bogu milo. Oni nas upozoravaju čega se imamo kloniti, što činiti da u raj dođemo. Ujedno bez prestanka mole Boga za nas, da s Božjom pomoću ostvarimo što ne možemo svojim slabim silama.

Radujmo se što imamo, tako dobre i moćne pratioce, pomoćnike u životu. Zahvaljujmo uvijek Bogu koji nam ih je dao. Štujmo svoje anđele čuvare i slušajmo njihov glas, jer govore u ime Božje. Zazivajmo ih često u potrebi i pogibli. Kad molimo, mislimo da i anđeli s nama mole na zemlji kao što će s nama slaviti Boga kroz svu vječnost.

Svetkovina anđela čuvara slavi se u starini zajedno sa svetkovinom sv. Mihaela 29. rujna na Zapadu, 8. svibnja na Istoku. Posebnu svetkovinu svetih anđela čuvara za države Austrije ustanovio je Pavao V (g. 1608). Klement X (g. 1670) protegnuo je svetkovinu na cijelu Crkvu.

 

Anđeli Čuvari

Svako naše nastojanje trebalo bi biti usmjereno na to: Kako neozlijeđena duha proći zemaljski život i sretno stići u nebesku domovinu. U tom nastojanju Bog nam je dao pomoć i zaštitu svetih Anđela. Naime, iz onoga što je napisano o anđelima u SP lako se može zaključiti da svi mi imamo posebnog anđela čuvara.

Dok promišljamo svetu povijest, divimo se Božjoj providnosti, koja je na čudesan način zaštitom sv. Anđela vodila narode i pojedince. Već od prvog početka ljudskog roda anđeli su ljudima pomagali, savjetovali ih na dobro, štitili od zla, donosili žalosnima utjehu, a grešnike kažnjavali. Spasiteljev zemaljski život, posebno njegovo rođenje, muka, uskrsnuće i Uzašašće okružuju sv. Anđeli. U životu prve crkvene zajednice osobito je dirljiv prizor kako je anđeo izveo iz tamnice apostolskog prvaka sv. Petra.

Anđeli se brinu da nas izbave od pogibli, no još više se mi sami moramo brinuti i sav trud uložiti da neozlijeđeni prođemo kroz sve opasnosti života i sretno prispijemo u nebesku domovinu. Spomendan Anđela Čuvara, koji se slavi 2. listopada, prigoda je da molimo za tu veliku milost.