Najbolji poznavalac svetih knjiga i najveći crkveni naučitelj u tumačenju SP, naš zemljak, sv. Jeronim,
rodio se g. 340. u Dalmaciji u gradu Stridonu, za koji nije sa sigurnošću utvrđeno gdje se nalazio. Roditelji su mu bili kršćani, ali on nije kršten 'kao dijete, nego - prema ondašnjem običaju - mnogo kasnije. Život mu je bio vrlo buran.

Kao mladić polazi u Rim da upotpuni studij retorike. O njegovu moralnom životu u Rimu ne znamo ništa sigurno. Svakako, ako je kao mladić popustio sklonostima tijela i krvi, ne zaboravimo da je to bilo prije sv. krštenja, koje je primio u Rimu u 20-oj godini, a da je poslije činio velike pokore. Ostavivši Rim, nekoliko je godina proboravio u Galiji, Akvileji, Antiohiji, a zatim se skloni u pustinju Kalcidu gdje čini oštre pokore i bavi se naukom. Nezgodne prilike među pustinjaci­ma ražaloste ga i on se vrati u Antiohiju, gdje ga biskup Paulin redi za svećenika. Neko je vrijeme iza toga bio u Carigradu, a onda ga nalazimo u Rimu (382-385).

U Rimu je vrlo aktivan: drži pouke pobožnim osobama, surađuje s papom Damasom kao njegov savjetnik i tajnik. Po njegovu nalogu uspoređuje Sveto pismo Novoga zavjetai Psaltir s grčkim originalom i popravlja ih. Uz to piše pisma različitim osobama. Posebno se ističe ono Eustokiji, u kojem je obrađen traktat o životu djevice Bogu posvećene.

Nakon smrti pape Damasa odlazi iz Rima i konačno stiže u Betlehem. Novcem koji mu staviše na raspolaganje rimske pobožne osobe Paula i kći joj Eustokija sagradi tri zgrade: za redovnike, kojima je na čelu on; za djevice, kojima je na čelu Paula; za hodočasnike. Iz Betle­hema više ne odlazi. Tu živi u molitvi i pokori. Uz to piše različita djela, uglavnom asketskog i egzegetskog sadržaja, drži pouke redovnicima i djevicama, piše pisma različitim osobama (od kojih je 9 sv. Augustinu), vodi polemike, pobija heretike... Ipak, glavni mu je posao u Be­tlehemu bio prijevod Svetoga pisma na latinski (Vulgata), komentari mnogih knjiga SP itd. itd.

Veliki je Svetac umro 30. rujna 420. Suvremenicima i kasnijim naraštajima ostavio je ne samo besmrtna znanstvena djela nego i uzor kreposna, pokorničkog života. Ostavio nam je uzor ljubavi prema Crkvi, SP i bi. Djevici. Ostavio nam je uzor vrsna duhovnoga vode pobožnih duša. Iz njegovih su spisa i suvremenici i kasniji naraštaji uzimali mnoge i vrlo lijepe asketske savjete. Malo je tko kao sv. Jeronim preporučivao čuvanje djevičanstva - čistoće, post, pokoru, studij Biblije - kao duhovno čitanje.