ČAR NEVIDLJIVOGA (Iv 1,47-51)

Živimo u vremenu „povratka nevidljivoga“. Naš se svijet naseljava nevidljivim prisutnostima, onim anđela i demona. To nas nikako ne bi trebalo čuditi jer pučka pobožnost nije nikada napustila te figure, ukorijenjene u religioznu misao čovječanstva. Tisućama godina anđeo i demon pratili su razmišljanje ljudi o vlastitom postojanju, o svijetu i o Bogu, dajući tako lice silama dobra i zla koje se sukobljavaju u srcu čovjeka i povijesti. I sada, nakon modernih obmana čovjekove središnjosti, anđeli i demoni vraćaju se u opticaj na putove čovječanstva koje uočava intenzivnu nostalgiju za nevidljivim.

Nostalgiju za anđelom možemo tumačiti kao jednostavni znak potrebe da se osjećamo zaštićenima i umirenima u društvu koje, s padom vrednota i zatamnjenjem nadnaravnoga, osjetilo samoću i nesigurnost. Ali je to i očiti znak potrebe svetoga i nadnaravnoga.

Danas slavimo blagdan trojice arhanđela. Rafael je anđeo ozdravljenja. Njegov ime znači „Bog ozdravlja“. Rafael je anđeo koji ozdravlja naše odnose. Ozdravlja odnose između muškaraca i žene i sinova i roditelja. Danas su mnogi su odnosi narušeni. Ne možemo svoje odnose temeljiti samo na vlastitoj ljubavi, želji i osjećajima. Dobro znamo da su to krhki materijali. Zato imamo potrebu anđela Rafaela da ozdravi mnoge odnose u krizi, da pročisti našu ljubav i osjećaje od svih pomućenja i uznemiravanja, tako da svatko može prihvatiti drugoga kakav jest.

Mihael je najveći od svih anđela. Njegovo ime znači „tko je kao Bog“. On je branitelj čovjeka. On je zaštitnik, anđeo čuvar koji nas smješta blizu Bogu. On nas obavija zaštitničkom i spasenjskom Božjom snagom. On nas isto tako nuka da se pitamo: „Tko je jednak Bogu?“. Trebamo postaviti to pitanje. Mi ne bismo željeli ovisiti o Bogu. Željeli bismo biti apsolutno biće. Željeli bismo se automatski samo-odrediti. Mihael nam upućuje pitanje koje nas ne ostavlja na miru: „Tko je kao Bog?“ Samo klanjajući se Bogu bit ćemo doista osobe. Postat ćemo sposobni ljudski međusobno živjeti.

Gabrijel je anđeo novosti. Njegovo ime znači „Bog je jak“. On je donio najveću novost na našu zemlju. Navijestio je Djevici Mariji da će roditi Boga-s-nama. On je navjestitelj Božje svemogućnosti. Ono što je nama nemoguće, nije Bogu. Bog, svojoj jakošću, nadilazi našu slabost.

Pomoć nevidljive stvarnosti nije automatska. Ništa se ne može dogoditi bez naše suradnje. Anđeli nam pokazuju načine da postignemo ono bez čega ne možemo živjeti kao ljudi i vjernici. Anđeli nas pozivaju na obraćenje, na zalaganje, na poslanje sve do davanja vlastitoga života. (fač)