Isus, odbačen u Nazaretu (4, 16-30)

Isus je došao u Nazaret, poput proroka. O njemu se već pročuo glas. Po običaju, dolazi u sinagogu. Nadstojnik sinagoge uzima knjigu i pruža je Isusu da čita poruku spasenja. On uzima tekst iz proroka Izaije i čita: "Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje".

Pročitavši tekst, zatvori knjigu i predade je službeniku sinagoge. Zatim se obrati slušateljima ovim riječima: 'Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima'.

Nitko nije sumnjao u to da se rečenica iz Knjige proroka Izaije, koju je Isus pročitao svojim sugrađanima u nazaretskoj sinagogi odnosi na Mesiju. Mesiju će voditi Duh Gospodnji, on će ga pomazati. Riječ mesija znači Pomazanik Božji, poslanik i blagovjesnik.

Nazarećani su, u prvi mah, primili Isusa s oduševljenjem. Divili su se uzvišenim riječima što su izvirale iz njegovih usta. Spominjali su se Isusovih znamenja o kojima su čuli a neka su i vidjeli. Međutim, taj zanos je kratko trajao. Onog časa kad je Isus prekorio nevjeru svoga naroda te istakao vjeru dvoje pogana, udovice iz Sarfate i Naama Sirca, došlo je do potpunog preokreta. Oduševljenje se pretvorilo u odbacivanje.

Isus je došao u Nazaret, ne kao njihov sugrađanin, već kao prorok, s porukom spasenja. A oni žele vidjeti kakvo čudo, i zadovoljiti svoju znatiželju. Međutim, nisu bili spremni čuti riječi, poziv, poruku. Kada je Isus rekao kako se već događalo da je Bog bio djelotvorniji po svojim prorocima kod stranaca i tuđinaca nego u Izraelu, onda su se okomili na njega. Oduzimaju mu pravo na proročku riječ. Ne žele ga slušati, jer on ih nema čemu učiti. Još više, biva prognan iz vlastitog mjesta.

Nazarećanima su slika čovjeka kojemu nedostaje otvorenost za Božju poruku. Slika su onih koji su stvorili svoje životne okvire te odbacuje sve što se u te okvire ne uklapa.

Bog nam je dao svoju Riječ, koju nalazimo u Svetom pismu. Dao nam je tumačenje Božje riječi, koje nalazimo u dokumentima Crkve. Dao nam je životne smjernice, koje nalazimo u Katekizmu Katoličke Crkve,.

Bog nam govori na razne načine. Ponekad i preko naših najbližih. Tko je otvoren za Božje, znat će prepoznati Njegov glas. A kad prepozna poruku, založit će se, čitavim svojim bićem za Božju stvar.