Sv. Augustina, jednog je od najvećih crkvenih naučitelja. Obraćenik i svetac, biskup Augustin rođen je 354. god. u Tagasti, na sjeveru Afrike. Po svem kršćanskom svijetu poznata je i njegova majka Monika, također svetica, no otac mu je bio poganin, a i sam Augustin nije u djetinjstvu bio kršten. Intelektualno izvanredno nadaren, zarana je stekao takvo znanje da u dvadesetoj godini života predaje govorništvo u Kartagi. Neumorno istražuje istinu o sebi i o smislu ljudske opstojnosti. Naravno, nije mogao mimoići što o tome naučava katolička vjera, to više što ga je pobožna majka u njoj poučavala, na nju upućivala i s gorkim suzama molila da se krsti.

Sam će kasnije, u svojim Ispovijestima, sa zahvalnošću to priznati i ovako zapisati: “No ti si (Bože) s visina pružio svoju ruku i izvukao moju dušu iz mračnoga ponora, dok je moja majka, tvoja vjernica, iz ljubavi prema meni plakala pred tobom, lijući više suza nego li ih ikada liju druge nad tjelesnom smrću svojih sinova... I ti si je uslišao, nisi prezreo njezine suze, koje su kao bujica s njezinih očiju natapale zemlju, gdje god se molila.”

Željan spoznaja, Augustin putuje u Rim, a zatim u Milano. Čini se da ga je sam Bog vodio tim putovima, jer u Milanu upoznaje svetoga biskupa Ambroza, sluša njegove propovijedi i s njime raspravlja o Bogu i općenito o katoličkoj vjeri. Konačno se dade krstiti, nakon čega se vraća u domovinu. Na putu kući, u rimskoj luci Ostia, umire njegova majka Monika, koja ga je neumorno posvuda pratila. Vrativši se u Afriku, postaje svećenik, a ubrzo zatim, u četrdesetoj godini života, biskup Hipone.Upravo je čudo koliko je - uza sve pastirske brige - napisao učenih knjiga o svim vjerskim pitanjima, koje su i danas nezaobilazan izvor za proučavanje vjerskih istina.

******

Svevišnji, predobri, premoćni, svemogući; najmilosrdniji i najpravedniji; najskriveniji i najočitiji; najljepši i najjači! Ti si stalan i nedokučiv; nepromjenljiv, a sve mijenjaš; nikad nov, nikad star, a sve obnavljaš i u starost dovodiš oholice da i ne opaze (Job 9,5): uvijek djeluješ i uvijek miruješ …, stvaraš, uzdržavaš i usavršuješ.

 

Što sam ja tebi da mi zapovijedaš da te ljubim, i srdiš se na me ako toga ne činim i prijetiš mi strašnim nevoljama? A zar je mala nevolja već to ako te ne ljubim? Jao meni! Reci mi po milosrđu svome, Gospodine Bože moj, što si ti meni. Kaži duši mojoj: Spasenje tvoje ja sam.

Ljubit ću te Gospodine, hvalu ću ti prinositi i slaviti ime tvoje, jer si mi oprostio tolika moja zla i opaka djela. Tvojoj milosti i tvome milosrđu pripisujem to što si moje grijehe otopio kao led. Tvojoj milosti pripisujem i to što nisam počinio drugih zala, jer što sve ja nisam mogao učiniti koji sam ljubio i beskorisni grijeh?

O Gospodine Bože naš! Daj da se nadamo u sjeni krila tvojih (ps 17,8), štiti nas i nosi nas! Ti ćeš nas nositi, nosi ćeš nas sasvim malene i sve do sijedih vlasi ti ćeš nas nositi, jer kad si ti naša jakost, onda je to jakost, a kad je naša, onda je slabost. Kod tebe živi uvijek naše dobro, i budući da smo se odande okrenuli, mi smo skrenuli s pravog puta. Vratimo se već jednom k tebi, Gospodine, da se sunovratimo, jer kod tebe živi neumanjeno naše dobro, koje si ti sam.

 O vječna istino i istinita ljubavi, o ljubljena vječnosti! Ti si Bog moj, tebi uzdišem danju i noću. Čim sam te upoznao, ti si me podigao k sebi da vidim kako ima nešto što bi trebao vidjeti i kako još nisam takav da bi mogao vidjeti… I spoznah da sam daleko od tebe, u kraju gdje je sve različito od tebe, i bilo mi je kao da čujem tvoj glas iz visine: „Ja sam hrana jakih: rasti pa ćeš me jesti. I nećeš ti mene pretvarati kao hranu svoga tijela, nego ćeš se ti promijeniti u mene.“

Tražio sam put na kojem bih skupio snage koja bi me osposobila da uživam tebe, ali ga nisam nalazio dok nisam zagrlio Posrednika između Boga i ljudi, čovjeka Isus Krista, koji je iznad svih stvari, Bog, blagoslovljen uvijeke, njega koji nas zove govoreći: Ja sam put, istina i život, i hranu, koju još bijah preslab uzimati, miješa s tijelom, jer Riječ tijelom postade, da nam tvoja mudrost, po kojoj si sve stvorio, bude mlijekom u ranom djetinjstvu.

Kako sam te uzljubio, ljepoto tako stara i tako nova, kasno sam te uzljubio! A eto, ti si bio u meni, a ja izvan sebe. Ondje sam te tražio nasrćući na ta lijepa bića koja si stvorio, ja rugoba. Ti si bio sa mnom, a ja nisam bio s tobom. Mene su daleko od tebe držale one stvari koje ne bi postojale kad ne bi bile u tebi. Zvao si me i vikao, probio si moju gluhoću, zabljesnuo si, sijevnuo si i rastjerao moju sljepoću, prosuo si miomiris, a ja sam ga upio pa uzdišem za tobom, okusio sam ga pa gladujem i žeđam, dotakao si me, i ja gorim za mirom tvojim.

 

Ima veselja koje se ne daje bezbožnima, nego samo onima koji te nesebično štuju, kojima si radost ti sam. I upravo to je blaženi život: radovati se za tebe, u tebi i zbog tebe.

Daj mi sebe, Bože moj, i vrati mi sebe: evo ja te ljubim, a ako je to premalo, daj mi da te ljubim jače! … Znam da mi je zlo bez tebe ne samo izvan mene nego i u meni samome, i da je sve bogatstvo koje nije Bog moj, za mene samo siromaštvo.