Isus nas pita: Tko sam ja za tebe? – Što nam Isus znači? Koliko nam je važan u životu? – Mi ćemo i danas u Vjerovanju moliti da je on pravi Bog i pravi čovjek, da je jedinorođeni Sin Božji, da je pobjednik nad grijehom i smrću, da je on Jaganjac Božji koji na se uzima grijehe svijeta. Sve su to pravi i točni odgovori na Isusovo pitanje tko je on za nas vjernike. Ali kao da i dalje ostaje Isusovo pitanje: Ma tko sam ja za tebe osobno? Kršćanine, što ti ja značim? Jesam li ja dio tvoga života? Tražiš li u meni uporište i sigurnost?

 

Misna čitanja dvadeset i prve nedjelje kroz crkvenu godinu

 

Prvo čitanje: Iz 22, 19-23
Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora: »Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta; i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu; i postat će prijesto slave domu oca svojega.«
Riječ Gospodnja.

 

Pripjevni psalam: 138, 1-3.6.8bc

 

Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

 

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđelâ pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost,
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna,
a oholicu izdaleka poznaje.
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

 

Drugo čitanje: Rim 11, 33-36
Sve je od njega i po njemu i za njega!

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bî savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.
Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 16, 13-20
Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.
Riječ Gospodnja.

 

Razmišljanja uz dvadeset i prvu nedjelju

 

Kristov identitet je volja Božja

„A vi, što vi kažete tko sam ja?“ Tom Isusovu pitanju učenicima prethodilo je pitanje: «Što govori svijet, tko sam ja?» Ovim pitanjem Isus pokazuje da ne zanemaruje činjenicu da je nama ljudima silno stalo do toga što drugi misle o nama. Isus je već prije iskusio da su mnogi njegovi učenici otišli od njega jer su se vodili onim mišljenjem koje su imali religijski poglavari ili većina u njihovoj sredini. Nisu imali svoje mišljenje. Prihvaćali su tuđe mišljenje kao svoje. Onaj tko nema svoje mišljenje, sklon je fanatično braniti tuđe mišljenje kao svoje i više nego svoje. Iz redova takvih ljudi regrutiraju se teroristi, teroristi samoubojice. Ideolozi koriste tu ljudsku slabost pa uspijevaju fanatizirati mase koje poput krda mogu rušiti sve pred sobom. Takvim je zavodnicima i sam Bog nekad sredstvo do cilja, a nekad im je Bog meta protiv koje okreću mase. Isus je svoje učenike postupno odvajao od ovisnosti o mišljenju svijeta. Pripremao ih je da budu spremni platiti cijenu za vlastito mišljenje, vlastiti stav. Pri tom nije analizirao mišljenje svijeta. Nije ga negirao. Nije ga potvrđivao. Nije učenike sklanjao koko ne bi bili pod utjecajem mišljenja svijeta. Svojim pitanjem što svijet misli o njemu, Isus je skrenuo pozornost na činjenicu naše ovisnosti o mišljenju svijeta.

Isus svoje učenike uvodi u proces liječenja od te ovisnosti. Umjesto da se upušta u analizu mišljenja svijeta, Isus svojim učenicima postavlja izravno pitanje: «A vi, što vi mislite tko sam ja?». Ovakva izravna pitanja mogu biti silno neugodna. Ona nam ne dopuštaju skrivati se iza mišljenja drugih. Svaki iskren odgovor na ovakva pitanja na svoj nas način razotkriva. Osim toga, ovakva nas pitanja obvezuju da razmišljamo. Brojni ljudi kažu da imaju svoje mišljenje a zapravo ne razmišljaju. A nema mišljenja bez razmišljanja. Mišljenje je rezultat razmišljanja. Razmišljanje je često vrlo težak posao. Bježimo od njega u televiziju, u «tulume», u govor o svemu a zapravo ni o čemu. To možemo usporediti s ljudima koji ne znaju, ne žele ili nemaju vremena za kuhanje. Na njima zarađuju tvrtke koje proizvode «instant» jela, gotova jela. Slično tako mnogi posežu za «gotovim» mišljenjima skuhanima u medijima i u različitim razgovornim svaštarama. Poput «instant» jela, takva nas mišljenja «debljaju», napuhuju. Ona čine od nas gorostase, zastrašujuće „gorile“ i neustrašive gerilce. S gotovim mišljenjima lako se krene u rat protiv neistomišljenika.

Isus je neizravno potvrdio Petrovo mišljenje. I još jasnije kaže tko je On: "Tko je vidio mene, vidio je i Oca» (Iv 14,9). No, ne traži od učenika da dokazuju ljudima da je on Sin Božji. Naprotiv, On im zabranjuje da o tome govore. On želi izvršiti poslanje Oca Nebeskoga. Zato kaže: «Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo» (Iv 4,34). Kaže učenicima da će na tom putu morati mnogo pretrpjeti, biti odbačen i ubijen, ali će uskrsnuti.

Unatoč tomu što vršenje volje Božje nosi sa sobom patnju, odbačenost i smrt, Isus se radije ravna prema Očevoj volji nego prema mišljenju svijeta – bilo pozitivnom bilo negativnom. Jer ono tko i što On jest ne ovisi o mišljenju svijeta.

Isus ne traži od svojih učenika da se bore kako ne bi ni On ni oni doživjeli sudbinu progona, odbačenosti, patnje i smrti. Onom učeniku koji ga je pitao gdje stanuje kako bi ga upoznao, Isus odgovara: «Dođi i vidi!». Tako i svima koji žele biti njegovi kaže: «Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.»

Ako želimo ustrajati na Isusovom putu, molit nam je zajedno s Njim: «Oče, budi volja Tvoja, a ne moja!». Molit nam je: «Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svojem!». (fbv)

 

*****

21. nedjelja A

(Iz 22, 19-23; Rim 11, 33-36; Mt 16, 13-20)

U središtu današnjega evanđelja nalazi se Petrovo priznanje Isusa Mesijom. To je početak novozavjetne kristologije i temelj kršćanske vjere u osobu Isusa iz Nazareta. Uz Petrovo priznanje tu je i Isusovo obećanje, što opet predstavlja početak Kristove Crkve. Od kakvog je značenja taj razgovor između Isusa i Petra bio za prvu Crkvu, govori činjenica da je u predaji ostalo točno zapamćeno gdje se on odigrao - kod Cezareje Filipove. Za pisca evanđelja to nije slučajno. Dosad se Isus kretao isključivo među Židovima. Navještaj spasenja počinje s njima, ali nije rezervirano samo za njih. U Pismu jasno stoji: „Božja je volja da se svi ljudi spase.“

Isus je u evanđelju sam sa svojim učenicima. Pita ih što ljudi o njemu misle: Tko je on? – I apostoli mu prenose reakcije ljudi o njemu. Svakako, drže ga za proroka kakvih je bilo u Izraelu u svim razdobljima. Za ljude je on prorok, tj. čovjek Božji koji ljudima tumači Božju riječ, prenosi im Božju volju. Takav je bio Ivan Krstitelj, Ilija, Jeremija i mnogi drugi.

Još više Isusa zanima što oni, njegovi učenici, misle o njemu. Tko je on za njih? Oni su njemu najvažniji! Iako je on učenike posebno poučavao, ni njima kao ni narodu Isus nikad nije do kraja otkrio tajnu svoje osobe i svoga poslanja. Nikad nije rekao da je on Mesija; štoviše strogo je izbjegavao taj naslov, jer je bio politički obojen. On govori u trećem licu o Sinu Čovječjemu. Na Isusovo pitanje „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ odgovorio je Petar kao njihov glasnogovornik: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.“

Isus ga javno hvali za ovaj odgovor, gotovo da se čudi, jer Petar je bio poznat po tome da reagira po tijelu i krvi, a evo ovdje kao da iz njega govori netko drugi. Pa tako i jest! Petar u Isusu prepoznaje Sina Božjega. Ovaj put preko Petra progovara Otac nebeski. Petru je darovan odgovor - to je dar Očev! Petru je udijeljen taj dar zbog službe koju će imati u Isusovoj zajednici vjernika. On će biti stijena, kamen temeljac. Bit će prvi u Isusovoj Crkvi.

U ovom razgovoru Isusa i Petra Isus Petru daje i novo ime. Odsad će se zvati PETAR - STIJENA. Dva su razloga promjene Petrova imena. 1. S novim imenom za Petra počinje novi život. Nije on više samo sin Jonin koji živi za sebe. On odsad treba živjeti za druge baš onako kao i njegov Gospodin Isus Krist. Petar će za nj dati život. Ne razumije to Petar do kraja. Još će on i te kako biti čovjek od krvi mesa, još će on puno puta pogriješiti: samo u jednoj noći Petar će Isusa triput zatajiti. Reći će da ga ne pozna, iako će se večer prije toga kleti i zaklinjati da ga neće ostaviti, pa makar ga i svi drugi ostavili. Usprkos Petrovoj slabosti, on je odsad tu za druge: za druge treba živjeti, druge treba voditi, ali još puno treba od Isusa učiti.

Drugi razlog promjene Petrova imena jest taj da će Petar uistinu biti stijena. Bit će prvi u Isusovoj zajednici Crkvi koju Isus osniva. Bit će prvi u ljubavi, prvi u odgovornosti, prvi u naučavanju. Isus mu daje punomoć da tumači riječ Božju, daje mu ključ koji otvara kraljevstvo Božje. U to se kraljevstvo ulazi opraštanjem grijeha.

I još Isus garantira Petru za Crkvu da je “vrata paklena neće nadvladati.” Doslovno u Bibliji stoji “vrata hada.” Had, u hebrejskom šeol, označava boravište mrtvih. Tko tamo siđe, nema mu izlaska. A evo, s Isusom Kristom, s njegovim silaskom u carstvo mrtvih i s njegovim slavnim uskrsnućem, to više ne vrijedi. Uskrsnuće znači pobjedu nad zlom, grijehom i nad samom smrću. Isus je pobijedio i samu smrt, pobijedio je za sebe i za nas! Podzemlje, šeol neće više moći u smrti zadržati članove Isusove zajednice. Zato u svakoj svetoj misi ispovijedamo: Tvoje uskrsnuće slavimo! Slavimo pobjedu nad zlom, grijehom i smrću!

Vrata paklena neće je nadvladati. –I u prošlosti se bezbroj puta pokazalo da je ova Isusova riječ istinita. Mnogi su htjeli i pokušali zbrisati s lica zemlje Isusovu zajednicu, ali nisu uspjeli. Rimski carevi su sve učinili da ognjem i mačem iskorijene kršćane, ali zaludu. Oni su nestali, carevi su nestali i ostavili iza sebe neljudski trag zloće, a Isusova lađa i dalje plovi.

Kasnije, u vrijeme prosvjetiteljstva i Francuske revolucije, umišljene su glave Crkvu proglašavale zaostalom i nazadnom: sve su izmišljali da Crkvu oblate i da joj umanje utjecaj. Slijepo su vjerovali da će znanost i tehnika riješiti sve ljudske probleme, ali to se nije dogodilo. Totalitarni i diktatorski režimi 20. stoljeća, i slijeva i zdesna, zabranjivali su Crkvi djelovanje, učinili su puno zla, ali Crkva Isusova i dalje živi, i po Isusovoj riječi, živjet će. Vrata paklena neće je nadvladati, jer Crkvu vodi Bog; ona je Božje djelo.

Isus i nas pita: Tko sam ja za vas? – Što nam Isus znači? Koliko nam je važan u životu? – Mi ćemo i danas u Vjerovanju moliti da je on pravi Bog i pravi čovjek, da je jedinorođeni Sin Božji, da je pobjednik nad grijehom i smrću, da je on Jaganjac Božji koji na se uzima grijehe svijeta. Sve su to pravi i točni odgovori na Isusovo pitanje tko je on za nas vjernike. Ali kao da i dalje ostaje Isusovo pitanje: Ma tko sam ja za tebe osobno? Kršćanine, što ti ja značim? Jesam li ja dio tvoga života? Tražiš li u meni uporište i sigurnost?

Možemo li kao i Pavao danas u poslanici Rimljanima oduševljeno reći: O dubino mudrosti Božje! Kako li su nedokučivi putovi njegovi! Sve je po njemu i za njega stvoreno.

I mi smo po njemu i za njega stvoreni. Stvoreni smo da ga upoznamo i da ga uzljubimo. Molimo ga danas da nas nauči da tražimo i želimo ono što on s nama želi! Amen! (faks)