NEISCRPNO PITANJE (Mt 16,13-23)

Tumačiti Boga i Njegove naume ostaje velika kušnja svima koji se podlažu ljudskim razlučivanjima. Sve dok je riječ o filozofskim definicijama, pitanje se čini dalekim bez određenih utjecaja na postojanje. Sve dok se mi pitamo o Bogu, možemo ne vjerovati.

Sada je čas da nas On ispituje. Isus nas sve ponizno pita: „Tko sam ja za tebe?“ Tim nas pitanjem želi uvesti u svoj identitet. Biti prepoznat je temeljna želja ljubavi koja se objavljuje. Osobni odgovor na Njegovo pitanja čini nas Njegovim učenicima. Kršćanstvo nije ideologija, neka nauka ili neki moral, nego naš odnos s Isusom, našim Gospodinom kojega ljubimo kako što On nas ljubi.

Vjera počinje tamo gdje mi prestajemo stavljati u pitanje Boga, i prihvaćamo da nas On stavi u pitanje. Nije problem pitati se o Bogu ili pitati Ga, nego prepustiti se Njegovom ispitivanju. Svako pitanje sadrži Njegov odgovor. Svakom našem pitanju o Njemu odgovara naš odgovor o Njemu, koji Ga svodi na mjeru naših pitanja. Njegovo nas pitanje nama otvara Njegovu otajstvu. Prepustiti se Njegovu ispitivanju i odgovoriti mu po Duhu, umijeće je i avantura nas ljudi. Bog je vječno pitanje. Mi smo Mu odgovor u onoj mjeri u kojoj Mu slušamo Riječ i utjelovimo je u vlastiti život.

Nismo Mu odgovor ako ponavljamo ono što „se kaže“ o Njemu. To je ono što drugi govore o Njemu. To što drugi govore o Njemu može biti opći i neodgovorni govor koji može čak i ne odgovarati istini. U tom govoru ono što je poznato, ili se tako pretpostavlja, postaje mjera svega. Nepoznato je svedeno na općenito poznato. Općenito poznato je lako svedivo na vlastite dimenzije. Naša nam uvjerenja prikrivaju stvarnost Sina čovječjega i nas samih. On je uvijek veći od onoga što mi već možemo znati. Zato Isus sa svojim pitanjem nas želi izvesti na otvoreno. Želi da otkrijemo predviđene odgovore koje spontano dajemo.

Naš odgovor treba biti drukčiji u odnosu na onaj drugih, kao što je Božja misao drukčija u odnosu na onu našu. Naš odgovor na Isusovo pitanje treba biti različit, drukčiji, svet. Odgovor nam ne dolazi od nas samih, nego od Oca kojega Sin objavljuje.

Isusu, poput Petra, trebamo osobno odgovoriti. Trebamo Ga prepoznati kao Krista i Sina Boga živoga. Prepoznati Ga kao Spasitelja kojega iščekujemo i koji ispunja obećanje neba i želju zemlje. Ako Ga prepoznamo i Povjerujemo Mu, postajemo blaženi.

Zato nas Isus i pita: Tko sam ja za tebe? Koliko značim u tvome životu? Očekuje od nas nešto više od pravovjerne izjave. Ne zanimaju ga teoretske izjave. Očekuje životne odgovore. Naš je istinski odgovor zapravo pripovijedanje naše svakodnevne vjere:  koliko nam znači u svakodnevnom životu; koje izbore u životu činimo zbog Njega; koje nam geste i ponašanja nadahnjuje Njegovo Evanđelje. Još jednostavnije rečeno. Odgovorimo   Mu kada smo, i ako smo, postali kršćani. (fač)