U životu nije sve jednako vrijedno ni jednako važno Pred nama je uvijek puno mogućnosti: možemo birati tj. moramo birati i odlučivati se za ovo ili ono. A najvažnije su odluke onda kad treba izabrati između dobra i zla. Pitanje dobra i zla zapravo je pitanje smisla našega života. Ima li život smisla? Može li čovjek promašiti život, živjeti uzalud ili čak na svoju štetu? U tim se pitanjima krije i pitanje o Bogu. Njega upoznati, s njim se povezati, s njim živjeti u prijateljstvu - to je najveća blagodat za čovjeka. Baš u tome se sastoji biblijska mudrost.

 

Misna čitanja sedamnaeste nedjelje kroz crkvenu godinu A

Prvo čitanje:1Kr 3, 5. 7-12
Tražio si pronicavost.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!« Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.«
Riječ Gospodnja.

 

Pripjevni psalam:119, 57.72.76-77.127-130

 

O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!

Dio je moj, Gospodine – rekoh – da tvoje čuvam riječi.
Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika.

Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom
po obećanju koje si dao sluzi svom.
Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim,
jer zakon tvoj moja je naslada.

Stoga ljubim zapovijedi tvoje
više no zlato, zlato čisto.
Zato hodim po odredbama tvojim,
mrski su mi svi lažni putovi.

Divna su tvoja svjedočanstva,
stoga ih čuva duša moja.
Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.

 

Drugo čitanje:Rim 8, 28-30
Predodredi nas da budemo suobličeni slici Sina njegova.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:Mt 13, 44-52
Proda sve što ima i kupi onu njivu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.
Jeste li sve ovo razumjeli? « Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«
Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.
Riječ Gospodnja.

 

Razmišljanje uz sedamnaestu nedjelju kroz godinu

 

Skriveno blago kraljevstva Božjega, 17. nedjelja kroz godinu A (Mt 13,44-46)

Koliko je Isusu bilo važno da njegovi učenici upoznaju važnost kraljevstva Božjega, vidi se iz njegovih riječi koje je zapisao evanđelist Matej: «Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati» (Mt 6,33). Kraljevstvo je Božje dragocjeni biser. Isplati se sve prodati i «kupiti» taj biser. I farizeji su prepoznali koliko mu je to važno pa su ga jednom upitali: «Kad će doći kraljevstvo Božje?» On im je odgovorio: "Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. Niti će se moći kazati: 'Evo ga ovdje!' ili: 'Eno ga ondje!' Ta evo - kraljevstvo je Božje među vama!"(Lk 17, 20-21)

«Kraljevstvo je Božje među vama!» ali ipak «ne dolazi primjetljivo». Tu je, ali ga treba prepoznati. Isus zna koliko je teško razumjeti govor o kraljevstvu Božjem pa se stoga služi brojnim prispodobama ili primjerima kako bi nam otvorio oči da ga možemo prepoznati. Isus izričito uspoređuje kraljevstvo Božje sa «skrivenim blagom». Sad je skriveno u malom sjemenu poput gorušična zrna, sada opet u kvascu, pa u pšeničnom zrnu koje gnjije da bi urodilo višestrukim plodovima.

Svima nam je poznato kako najmanje vrijedno zemljište preko noći može postati vrlo vrijednim. Kad se pašnjaci ili obične goleti zakonom prenamijene u građevinske zone, cijena zemljišta neočekivano višestruko poraste. Vjerojatno odmah pomislimo na brojne manipulacije kojima se pojedinci obogate. Međutim, ne zaboravimo da ima vizionarski mudrih ljudi koji investiraju u nešto što se svima drugima čini bezvrijednim. Nakon određenoga vremena pokaže se prava vrijednost.

Isus se služi upravo tom slikom kako bi pokazao svojim slušateljima da je pravo blago skriveno. Treba upornosti dok ga pronađemo. Treba mudrosti u traženju ali isto tako mudrosti da nam ga drugi ne otmu. Potrebno ga je skriti, pamtiti gdje je skriveno. Skupiti odvažnost da prodamo sve što imamo kako bismo namaknuli upravo tu «česticu» u kojoj je skriveno blago.

Možemo reći da je Isus jasno ukazao na tu „česticu“ u kojoj je skriveno pravo blago kad je rekao: «Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj?» (Mt 8,26). Može čovjek osvojiti čitav svijet a da ne upozna da se pravo blago, pravo i nepropadljivo bogatstvo nalazi u njegovoj duši. Može čovjek priuštiti sebi sva dobra ovoga svijeta a da ne upozna da je pravo dobro čestica njegove duše.

Koliko čovjek može biti zaslijepljen dobrima ovoga svijeta i ne prepoznati važnost života, očituje se u Isusovim riječima upućenim farizejima: «Zato će se - kažem vam - oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!» (Mt 21,43). Još je snažnije Isusovo upozorenje onima koji su zaslijepljeni slikom vlastite svetosti, ili bolje rečeno vjerom bez dijela, kad kaže: «Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje!» (Mt,21-31).

«Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati» (Mt 6,33). Tražite ga dok se može naći. Odrecite se svega za njegovu vrijednost. Bog ostaje vjeran svojim obećanjima. (fbv)

****

17. nedjelja A -

(1 Kr 3,5. 7-10; Rim 8, 28-30; Mt 13, 44-52)

U životu nije sve jednako vrijedno ni jednako važno Pred nama je uvijek puno mogućnosti: možemo birati tj. moramo birati i odlučivati se za ovo ili ono. A najvažnije su odluke onda kad treba izabrati između dobra i zla. Pitanje dobra i zla zapravo je pitanje smisla našega života. Ima li život smisla? Može li čovjek promašiti život, živjeti uzalud ili čak na svoju štetu? U tim se pitanjima krije i pitanje o Bogu. Njega upoznati, s njim se povezati, s njim živjeti u prijateljstvu - to je najveća blagodat za čovjeka. Baš u tome se sastoji biblijska mudrost.

Svi ste čuli za Salomona. Možda ste i sami za nekoga kazali da je „pametan kao Salomon.“ U čemu je bila njegova mudrost i veličina? To smo čuli u današnjem biblijskom ulomku iz Prva knjige o Kraljevima. Salomon je bio izraelski kralj, a sin velikog kralja Davida. Biblija za nj kaže da je bio najveći mudrac svoga vremena. Njemu se pripisuje autorstvo pet bilbijskih knjiga Staroga zavjeta, tzv. mudrosne knjige. Sve te knjige napisane su trezveno i mudro: u njima je životna istina iznesena jednostavno i sažeto. Za nj je najvažnija vjera u Boga. Mudar i pametan je onaj koji časti i slavi Boga i živi po zakonu Božjemu.

Salomone, traži od mene što hoćeš, i dobit ćeš!“ kaže mu Bog. Što bismo mi, Bože moj, zatražili, kad bi nam se Bog na ovaj način obratio! Možda zdravlje, vlast, slavu, bogatstvo, dug život... Salomon nije zatražio ništa od ovoga, nego je Boga zamolio: „Daj svome sluzi pronicavo srce... da može razlikovati dobro od zla.“

Ovakva mudrost razlikovanja dobra od zla potrebna je svakome čovjeku kako bi u svome životu i radu, u svojim riječima i postupcima bio ispravan čovjek, cjelovit čovjek, a ne samo djelić čovjeka, ne prazan čovjek. Bez ovog razlikovanja dobra od zla ne može se biti čovječan i pošten čovjek. U ovom vremenu kad se sve brzo odvija, kad nas život sili na brze odluke, treba nam ta mudrost da bismo znali birati i odlučivati se za ono što je za naše vječno dobro. Nikada ne bismo smjeli birati na štetu svoje duše. Nekada je dosta jedan pogrješan izbor da se čovjek cijeli život kaje i kuka što je napravio.

Koliko mi kršćani imamo uzora i primjera ljudi i žena koji su se za Boga žrtvovali, koji su dosljedno živjeli svoju vjeru! Tisuće svetaca-mučenika prolilo je svoju krv iz ljubavi prema Bogu. Bezbroj je ljudi i žena istrošilo svoje živote njegujući bolesnike i pomažući potrebnima samo zato što je Krist kazao: „Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste“ ( Mt 25,40 ).Činili su to bez plaće i nagrade-samo zbog Isusa! Birali su ono što Bog želi. Bili su mudri i hrabri, jer su znali razlikovati dobro od zla, razlikovali su ono vječno od prolaznog.

Mislioci i filozofi, ljudi koji puno znaju i razmišljaju o životu, danas sve više i to sa zabrinutošću upozoravaju kako je u suvremenom čovjeku zakržljala sposobnost razlikovanja dobra od zla. Sve se to događa pod utjecajem medija i ideologija koje ne računaju s Bogom, koje ozakonjuju puno toga što se protivi Božjem zakonu i ljudskom zdravom razumu

Mi smo vjernici, i mi učimo iz Božje knjige Biblije. U toj knjizi stoji da je „bolje steći mudrost, nego biserje“ ( Job 28,18 ). Job se s pravom pita:“Otkuda nam mudrost dolazi?“- i sam odgovara: „Samo Bog zna mudrost; jedini je on može dati čovjeku.“ To je za nas sreća! Mi kršćani znamo i vjerujemo da je Bog dao ljudima mudrost u osobi Isusa Krista koji je, kako kaže sv. Pavao, „Božja sila i Božja mudrost.“

Tko je mudar po današnjem evanđelju?- Isus nastavlja govor o Kraljevstvu nebeskom. Prošle je nedjelje bio govor o tome kakvo je kraljevstvo u sebi ( slika kvasca, gorušičina zrna, pšenice i kukolja ), a današnje evanđelje u malim slikama govori kako se čovjek postavlja prema tom Božjemu kraljevstvu.

Prva prispodoba kaže: Kraljevstvo je nebesko kao blago sakriveno na njivi. O tom blagu su napisane legende i ispričane priče. Ljudi ulažu silne napore ne bi li pronašli to sakriveno blago. Kad ga pronađu, sve drugo su spremni žrtvovati. Tako je nekako i Kraljevstvo Božje iznenadan i nezaslužen Božji dar čovjeku. Taj bi ga dar trebao učiniti zahvalnim Bogu i oduševiti ga da živi u skladu s tim darom.

Druga prispodoba: dragocjeni biser. Bisere su u staro doba smatrali nečim najljepšim i najdragocjenijim. Bili su rijetkost, i ljudi su ih tražili. Na Istoku je u to vrijeme bila vrlo raširena trgovina biserima. Pravi trgovac imao je oko za skupocjen biser koji se isplati kupiti jer bi mu on donio višestruku zaradu. Isus ovom slikom želi ponovno naglasiti: Evanđelje sa svojom novom slikom o Bogu i čovjeku tako je lijepo da će čovjeka do te mjere oduševiti, da će mu ono biti najvažnije u životu. Bog treba imati prednost pred svim ostalim. Tko Boga ima, sve ima, u njemu će sve naći! Tko ne posjeduje Boga, ništa nema, makar imao cijeli svijet.

I jedna i druga Isusova priča stavljaju pred nas pitanja: Jesam li našao zakopano blago svoje vjere, jesam li kupio dragocjeni biser? Jesam li ikad u životu iskreno rekao: Bože, hvala ti što sam kršćanin! Da li radosno i oduševljeno živim svoju vjeru ili se s mog lica više prepoznaje umor, klonulost i nesigurnost? Mnogi prožive čitav život, a da se na njima ne vidi ništa od radosti pronalaska zakopanoga blaga i skupocjenoga bisera.

Za nas je blago volja Božja! Taj nam izbor jamči da ćemo postići blago na nebu, ono blago koje nikad ne propada, blago koje ne nagriza moljac niti lopovi kradu. Birati volju Božju-to nam jamči da ćemo na koncu čuti Isusov glas: „Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta!“ ( Mt 25,34 ). Dao Bog da tako bude! Amen! (faks)