Povodom 15. obljetnice organiziranog djelovanja Caritasa Župe Gospe Sinjske i ususret 10. Božićnom sajmu koji će se održati od 5.-13. prosinca 2015., otvorena je Facebook stranica Caritasa. Stranicu uređuju i vode volonteri koji se nesebično darivaju za ljude u potrebi. Cilj stranice je posvijestiti važnost Caritasa Gospe Sinjske koji se uz pomoć dobročinitelja skrbi o ljudima u potrebi, ne samo u materijalnoj već i duhovnoj.