- 6.00 sati - sveta misa za mlade - predvodi generalni vikar don Miroslav Vidović
- 8.00 sati
- 9.00 sati
- 10.00 sati - župska misa
- 11.30 sati
- 18.20 sati - krinica i devetnica
- 19.00 sati - sveta misa

ISPOVIJEDANJE: od 5 - 12 sati i od 17-19.30 sati