Raspored čitača na župskim misama (10:00) za listopad 2019.

6.10.    

 • Sanja Martinović-Čikara
 • Helena Budimir
 • Tatjana Lovrić

13.10.  

 • Iva Kolak
 •  Inga Bazina
 • Anka Vučković

20. 10.  

 • Željka Vuko
 • Tomo Budimir
 • Zdenka Filipović Grčić

27. 10

 • Mirjana Vitić
 • Luka Prolić
 • Tanja Kodžoman-Križanac