Kao duhovni sinovi sv. Franje rado se spominjemo slavne povijesti, koja bilježi franjevačku nazočnost u cetinskom kraju još iz vremena knezova Nelipića. Samo jedno stoljeće prije hrvatsko tlo blagoslovio je svojom poniznom nazočnošću i sâm serafski Otac. Od tada do danas franjevci vjerno nasljeduju Krista, upravo po primjeru svojega Utemeljitelja.

Naša stoljetna nazočnost u Sinju i cijeloj Dalmaciji dala je i daje neizmjeran doprinos u pastoralnom radu, kao i na znanstvenom, kulturnom i umjetničkom području. Franjevačka pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji ukorijenila se i među cijelim hrvatskim narodom, koju u našem kraju rado štujemo pod nazivom Čudotvorna Gospa Sinjska.

S ponosom gledamo na budućnost, koju povjeravamo nebeskoj zaštiti sv. Franje iz Asiza, i danas uzdižemo molitve Bogu za blagoslovljen život naroda Sinja i Cetinske krajine.

Sinjski franjevci