U prigodi proslave 300. obljetnice krunjenja slike Čudotvorne Gospe Sinjske (1716.-2016.) pozivamo Vas da svojom nazočnošću uzveličate predstavljanje drugoga muzikološkog knjižnog izdanja pod nazivom "Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja" koje će biti u srijedu, 21. rujna 2016., u 20.00 sati, u "Dvorani Gospe Sinjske" (Fratarski prolaz 4, Sinj).

Slijed predstavljanja

  • Pozdrav - fra Joško Kodžoman, provincijal
  • Muzikološki prikaz - Hana Breko Kustura
  • Napjevi prema osnovnim skupinama - Joško Ćaleta
  • Tijek prikupljanja i obrada građe - fra Stipica Grgat, urednik
  • Zahvala - fra Ante Akrap
  • U predstavljanju sudjeluju crkveni pučki pjevači

sinj grgat tradicijsko predstavljanje 16 plakatKnjižno izdanje muzikološkoga blaga pjevane baštine Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, sa sjedištem u Splitu, objavljeno u Glazbenom nizu Nova et vetera, svezak V. i VI., Zbornika Kačić, u A4 formatu, prikaz je tradicijskoga crkvenog pučkog pjevanja kao sastavnoga dijela liturgijskih slavlja u redovničkim samostanima i župama koje su im povjerene.

Kako je iz sadržaja vidljivo, građa je, suvremenim muzikološkim metodama obrade glazbenoga materijala, metodološki posložena načelom analize tekstovnih posebnosti uz opis melodijskih glazbenoga oblika. Zapravo, riječ je o glazbenom nizu koji je rezultat istraživanja glazbenih historičara i crkvenih glazbenika, koji su napjeve zabilježili, snimili, transkribirali, spašavajući tako pjevanu tradicijsku crkvenu baštinu od zaborava. Redoslijed napjeva, prema sadržaju i namjeni njihovih tekstova, podijeljen je u posebna poglavlja koji donose dragocjene informacije o analitičko-glazbenom sadržaju, kazivačima i zapisivačima.

U prilogu, kao glazbenom inventaru, na nosačima zvuka, nalaze se tonski zapisi.

Ovom knjižnom edicijom spašena je od zaborava glazbena baština liturgijske vjerničke predaje koja je stoljećima stvarana na području koji pastoriziraju redovnici Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja.