RASPORED BOGOSLUŽJA I OBAVIJESTI
3. – 10. listopada 2021.
Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu.
Svete mise: 6.30, 7, 8, 9, 10 (slavlje 100. obljetnice sestara franjevki u Sinju), 11.30 i 18 sati. Obred preminuća sv. Franje nakon večernje mise. Listopadska pobožnost u 17.30 sati.

sv. Franjo

Ponedjeljak, 4. listopada: Sv. Franjo, svetkovina. Svete mise: 7, 8, 9 i 18 h (pjevana).

Četvrtak, 7. listopada: Bl. Djevica Marija od Krunice – spomendan. Klanjanje pred Presvetim nakon večernje mise.

Nedjelja, 10. listopada: Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu. Svete mise: 6.30, 7, 8, 9, 10, 11.30 i 18 sati.


Kateheze za prvopričesnike i krizmanike po rasporedu. Djeca i mladi trebaju biti redoviti na misama i župnim katehezama.
Kateheze za osnovnoškolce subotom u 11 sati.