RASPORED ČITAČA NA NEDJELJNIM MISAMA (10:00) ZA LIPANJ 2019.

2. 6. 2019.

 • Sanja Martinović -Čikara
 • Tomislav Budimir
 • Tatjana Lovrić

9. 6. 2019.

 • Inga Bazina
 • Luka Prolić
 • Jelena Prolić

16. 6. 2019.

 • Anka Vučković
 • Helena Budimir
 • Iva Kolak

23. 6. 2019.

 • Tanja Kođžoman-Križanac
 • Željka Vuko
 • Mate Lovrić

30. 6. 2019.

 • Nives Šušnjara
 • Mirjana Vitić
 • Zdenka Filipović-Grčić