Susret svećenika Cetinskog dekanata održan je u srijedu 14. ožujka 2018., u Župi sv. Mihovila u Trilju. Susret je započeo euharistijskim slavljem koje je predvodio prof. dr. sc. don Mladen Parlov, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Govoreći o Božjoj ljubavi prema čovjeku, prevoditelj slavlja je naglasio da se vrhunac te ljubavi očitovao u snazi križa. Bog se je utjelovio, postao čovjekom, da bi čovjeka otkupio. Nakon euharistijskog slavlja don Stipe Ljubas, dekan i triljski župnik, predvodio je molitvu odrješenja za sve preminule svećenike, redovnike i redovnice koji su vršili službu u ovom dekanatu.

Dekanatski 018 Trilj 2

 

Na radnom dijelu susreta don Mladen Parlov je u Godini majčinstva i priprave za Treći nacionalni susret obitelji koji će se održati u Solinu 15. i 16. rujna 2018., svećenicima održao predavanje „Kriza majčinstva“. Susret je moderirao dekan don Stipe Ljubas. Predavač je u prvom dijelu predavanja analizirao sve uzroke koji su pridonijeli ovoj krizi. Govoreći o biblijskom poimanju majčinstva, naglasio je kako knjiga Postanka na najljepši način opisuje da je čovjek stvoren od Boga kao muško i žensko. Muž i žena odražavaju puninu, stvoreni su da prenose život. Zato nam Biblija na više mjesta govori da je žena nositeljica života. Iako je sagriješila prva žena - Eva, Bog i dalje po ženi - Blaženoj Djevici Mariji želi spasiti svijet. Nju je Bog predodredio da bude majka Božja, ona je posrednica u djelu otkupljenja. Upravo Marijino majčinstvo na najljepši način nam pokazuje kako je Bog blagoslovio svako majčinstvo, naglasio je predavač. Govoreći o ulozi svećenika u Godini majčinstva, don Mladen se je poslužio slikom majke koja hrani i njeguje svoju djecu te majke koja nikada ne odbacuje već opravdava svoje dijete. To je poziv i svećeniku da pronađe nove duhovne metode kojima će hraniti svoje vjernike te da nikada ne odbacuje, već da moli za povjereno mu stado, zaključio je don Mladen.

Dekanatski 018 Trilj 3

Nakon don Mladenova predavanja uslijedila je rasprava u kojoj se osvrnulo i na društveno stanje te namjeru Vlade RH da ratificira Istanbulsku konvenciju. U raspravi je naglašeno da država štiti žrtve protiv bilo kakvog oblika nasilja  koje je kršćanima neprihvatljivo i suprotno je Kristovu učenju i crkvenomu nauku. Svećenici Cetinskog dekanata su istakli da se jasno i nedvosmisleno protive ratifikaciji spomenute konvencije, jer se na taj način na mala vrata uvodi rodna ideologija u naše društvo. Zaključeno je da se vjernike upozna s „Porukom biskupa Hrvatske biskupske konferencije o školskom obrazovanju, obitelji u zakonskim odredbama i "Istanbulskoj konvenciji."

Nakon rasprave fra Antonio Mravak, predstavnik Cetinskog dekanata na 7. Pastoralnom-katehetskom kolokviju za svećenike koji je održan u Zagrebu 6. i 7. ožujka 2018. godine, izvijestio je o radu Kolokvija i njegovim zaključcima.

Na završetku riječi zahvale je uputio dekan don Stipe Ljubas, zaželivši svima sretan i blagoslovljen Uskrs.