Raspored čitača na župskim misama (nedjeljom u 10 sati) za svibanj 2018.

1. Nedjelja, 13. 5. 2018.

  • Iva Kolak
  • Mirjana Vitić
  • Inga Bazina

2. Nedjelja, 27. 5. 2018.

  • Helena Budimir
  • Nives Šušnjara
  • Željka Vuko