Raspored čitača na župskim misama za prosinac 2017. god.

3. 12. 2017.

10. 12. 2017.

17. 11. 2017.

24. 11. 2017.

25. 12. 2017.

31. 12. 2017.

1. Helena  Budimir

 

2. Iva Kolak

 

3. Jelena Prolić

1. Tanja Križanac-Kodžoman

 

2. Anka Vučković

 

3. Inga Bazina

1. Šušnjara Nives

 

2. Sanja Martinović- Čikara

 

3. Mirjana Vitić

1. Tatjana Lovrić

 

2. Luka Prolić

 

3. Zdenka Filipović Grčić

1.Iva Kolak

 

2. Tomo Budimir

 

3. Milka Franchini

1.Vuko Željka

 

2. Mate Lovrić

 

3.Anđelka Čatlak

 

Metodologija koju valja slijediti kod upisa podatatka u tablicu: ime i prezime! Hvala.