Raspored čitača na župskim misama za studeni 2017.

5. 11. 2017.

12. 11. 2017.

19. 11. 2017.

26. 11. 2017.

1. Mirjana Vitić

2. Sanja Martinović- Čikara

3. Šušnjara Nives

1. Tanja Križanac-Kodžoman

2. Tomo Budimir

3. Inga Bazina

1. Iva Kolak

2. Helena Budimir

3. Jelena Prolić

1. Zdenka Filipović Grčić

2. Luka Prolić

3. Anka Vučković