Raspored čitača na župskim misama za siječanj 2018. god.

Nedjelja, 7. siječnja 2018.  

 1. Mirjana Vitić
 2. Luka Prolić
 3. Nives Šušnjara                  

Nedjelja, 14. siječnja 2018.   

 1. Inga Bazina
 2. Zdenka Filipović Grčić
 3. Milka Franchini

Nedjelja, 21. siječnja 2018.    

 1. Anka Vučković
 2. Jelena Prolić
 3. Sanja Martinović-Čikara

Nedjelja, 28. siječnja 2018.    

 1. Tanja Kodžoman-Križanac
 2. Mate Lovrić
 3. Tatjana Lovrić