Krstenje 24 travnja 

 Sakrament krštenja primili su:

1. Roko Smoljo, sin Ante i Antonije r. Ivandić

2. Laura Katarina Krajina, kći Fabijana i Klaudije r. Munivrana

3. Ana Vlastelica, kći Vatroslava i Ivane r. Lukenda